Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Uusi luon­non­suo­je­lua­lue Nurmijärvelle

Kuva Nurmijärven Uutisisa 4.8.2020

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään 12.8.2020 perustanut Nurmijärvelle uuden luonnonsuojelualueen. Alueen nimi on Laurin harjun luonnonsuojelualue (suojelualuetunnus YSA248224).

Palojoen kylän pohjoisinta osaa hallitsee melko laaja metsäalue. Sen halkaisee pohjois-eteläsuunnassa harjumaisema, Impivaaran harju, joka lähtee eteläpäästä Nurmijärvi-Siippoontiestä ja päättyy pohjoispäässä lähelle Raalan kylän rajaa. Harju jakaa metsätyypit selvästi kahtia. Länsirinteet rehevää, paikoin lehtomaista hyväkasvuista sekametsää. Itäpuoli karunpuoleista hidaskasvuista kangasmetsää. Alue on metsäluonnoltaan vaihtelevan rikasta ja säästynyt talousmetsäkäsittelyltä. Metsä on osa vanhaa sukutilaa, jonka Tapio ja Anna-Liisa Pyynönen omistavat jo neljännessä polvessa.

Suojelupäätös toteuttaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO). Luonnonsuojelualueen perustamisen tarkoituksena on kalliometsän ja monimuotoisen kangasmetsän suojelu. Alueen suojelu on tarpeen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Lue Nurmijärven Uutisista (4.8.2020) mielipide: Luontokohde Metso-suojeluohjelmaan