Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Luonnon monimuotoisuus jää käytössä olevan sertifikaatin jalkoihin Suomen metsissä

Kuva: Markku Pitkänen / Yle

YLE-Uutiset kertoi 24.7.2020 tutkimuksesta, jonka mukaan suomalaisia metsiä hakataan tällä hetkellä menetelmin, jotka eivät tue riittävästi luonnon monimuotoisuutta. Valtaosaa suomalaismetsien hakkuista ohjaa niin sanottu PEFC-metsäsertifikaatti. Tutkimuksen mukaan sertifikaatti ei ota riittävästi huomioon luonnon monimuotoisuutta metsien hakkuissa. Perusongelma on melko alhaiset kriteerit, sanoo Helsingin yliopiston metsäekologian dosentti Timo Kuuluvainen, joka oli mukana tutkimuksessa. Metsiemme uhanalainen eliö- ja lintulajisto tarvitsee lahopuuta asuinpaikakseen. Sitä ei PEFC-sertifioiduista suomalaismetsistä löydy riittävästi.

YLE Uutisten artikkeli tutkimuksesta YLEn verkkosivuilla

Tiivistelmä tutkimuksesta Luonnonvarakeskuksen sivuilta.

FSC-sertifiointi https://fi.fsc.org/fi-fi

PEFC-sertifiointi https://pefc.fi/pefc/