Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

VHO hylkäsi Lepolan noron hävittämistä vastustavat muutoshakemukset

Kuvituskuva

Luonnontilan vaarantamista koskevasta kiellosta poikkeamisen edellytyksenä on, etteivät luontotyypin suojelutavoitteet kokonaisuutena tarkastellen vaarannu. Hallinto-oikeus katsoo, että Lepolan noron osittaisen hävittämisen jälkeenkin alueelle jää useita vastaavia tai lähes vastaavia noroja. Kyseessä olevan vesiluontotyypin suojelutavoitteet eivät siten kokonaisuutena tarkastellen huomattavasti vaarannu ja edellytys poikkeuksen myöntämiselle on olemassa. Hallinto-oikeus katsoo, ettei hankkeesta ennalta arvioiden aiheudu sellaista Lepolan noroon kohdistuvaa ympäristön pilaantumista, jonka vuoksi ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus olisi tullut hylätä.

Muutoksenhaussaan 19.3.2018 Nurmijärven Luonto ry katsoi, että asiaa ei voitaisi tulkita näin yksinkertaisesti, koska suurinta osaa kyseessä olevista noroista uhkaa maankäyttö tai niiden luonnontilaa on jo heikennetty erilaisin toimin. Lepolan noron suojelun olisi pitänyt olla ensisijaista, vaikka Metsä-Tuomelan maankaatopaikan laajentaminen olisikin helpompaa kuin uuden alueen perustaminen.