Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

Opi tuntemaan kasvit, hyönteiset ja sienet!

Luonnontieteellinen keskusmuseo (LUOMUS) on aloittanut 100 lajia -haasteen, jonka tarkoituksena on kannustaa ihmisiä tunnistamaan sata hyönteis-, kasvi- tai sienilajia vuoden aikana. Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys haluaa aktivoida jäseniään osallistumaan haasteeseen ja samalla olemaan mukana tiedon keruussa ja tilanne kartoituksessa,  jota ilmastonmuutos kaiken aikaa muuttaa sekä lajien runsauden että levinneisyyden osalta.

Suomessa esiintyy yli 24 000 hyönteislajia, reilut 5 500 lajia sieniä ja kasvejakin löytyy yli 4 200 lajia. Haasteen voi suorittaa yhden tai useamman eliöryhmän osalta (100 lajia/eliöryhmä). Jokaisesta ryhmästä on laadittu 150 lajin listat, joita voi käyttää apuna havainnoinnissa. Näistä lajeista on julkaistu kuvia ja taustamateriaalia Pinkka -oppimisympäristössä. Linkistä https://100lajia.luomus.fi/  voit ilmoittaa itsesi mukaan 100 lajia -haasteeseen, jolloin löytämäsi ja ilmoittamasi lajit kirjautuvat automaattisesti LUOMUKSEN tietokantaan. Samoin voi käydä tutustumassa Pinkka -oppimisympäristöön, joista löytyy haasteeseen mukaan oletuista lajeista hyvät kuvat ja tuntomerkkiselosteet.

 

Tarkat ohjeet osallistumisesta löydät klikkaamalla TÄSTÄ.

Kesäkuussa teemme viikkoa ennen juhannusta 16.6 Luonnonkukkapäivän retken Aholansaaren ikimetsään ja silloin voimme yhdessä harjaannuttaa lajituntemusta niin kasveissa, sienissä (Aholansaaressa paljon myös kääpäsieniä) kun hyönteisissä.