Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

Pihabongaus Nilsiässä 27.-28.1.2024

Pihabongaus on iloinen Birdlife Suomen järjestämä vuosittainen lintulaskentatapahtuma, jossa seurataan pihapiirin talvehtivia lintuja.

 

Nilsiän luononsuojeluyhdistys oli jälleen tänä vuonna tammikuun viimeisenä viikonloppuna mukana valtakunnallisessa talvilintujen laskentatapahtumassa, jossa kansalaisten avulla tehdään kansan tiedettä nopeasti, edullisesti ja koko valtakunnan kattavasti. Tapahtuman järjestäjänä toimii Bird Life Suomi.

Tapahtuman antia valtakunnallisesti ja vuoden 2024 tuloksia voi käydä katsomassa muutaman päivän kuluttua klikkamalla TÄSTÄ. 

Tapahtumaan on osallistunut vuosittain parikymmentä tuhatta ihmistä. Nilsiän luonnonsuojeluyhdistyksen jäseniä on ollut mukana laskennassa vaihteleva määrä monena vuotena. Kukin osallistuja on lähettänyt omat tuloksensa suoraa havaintolomakkeella tapahtuman järjestäjälle. Jäsenistämme osa on välittänyt laskentahavaintonsa myös yhdistyksemme käyttöön. Näistä tuloksista on alla lyhyt yhteenveto.

Tänä talvena (2024) tammikuun alun kovien pakkasten jälkeen talvilintukanta Nilsiässä käy ilmi alla olevista kahdesta diagrammista. Ylempi kuvaa kuudelta pihamaalta yhteenlaskettuja yksilömääriä kunkin lajin osalta: Sen mukaan runsaimmin esiintyvä laji on pikkuvarpunen (31 yksilöä). Toiseksi yleisin on talitiainen (29 yksilöä). Yhteensä havaittiin 18 lajia kuudella pihamaalla. Mukana on myös valtakunnallisesti voimakasta katoa kokeneita lajeja – hömötiainen, kuusitiainen, töyhtötiainen.

Diagrammi kertoo, miten runsaslukuisina kukin havaittu lintulaji esiintyy Nilsiässä mukana olevilla kuudella pihamaalla. Yllättäen pikkuvarpunen on havaintoaineiston yleisin laji kannoillaan heti talitiainen.

Linnut liikkuvat usein talvisin parvissa, joka voi koostua joko vain yhdestä lajista tai sitten sekaparvista. Lajin yleisyyttä voidaan mitata laskemalla, miten usein ko. lajia tavataan eri elinympäristöistä (pihamailta). Näin tarkasteluna yleisin laji talvella 2024 Nilsiässä on talitiainen ja jaetulla toisella sijalla sinitiainen ja harakka.

Diagrammista näkyy, kuinka monella pihamaalla kutakin havaittua lintulajia on tavattu havaintopäivinä 27.1 tai 28.1. Talitiaista on havaittu kaikilla kuudella pihamaalla.

Tarkoitus oli, että Nilsiän tuloksista olisi tehty yhteenveto ja tarjottu tuloksia Pitäjäläiseen julkaistavaksi. Mutta toiveista huolimatta laskentatuloksia tuli vain kuudelta pihamaalta. Aineisto on sen verran pieni, että sen varaan ei voi laskea luotettavaa tulosta, joten aineisto jää vain nyt sisäpiirin (NLY:n jäsenten) tietoon.

Mutta hyvä näinkin. Tämä pieni yhteenveto kertoo sentään sen, että lajeja löytyy Nilsiästä pienenkin havaitsijajoukon (6) toimesta ja tulos antaa jonkinlaisen kuvan Nilsiässä esiintyvistä talvehtivista lintulajeista.