Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

NLY:n syyskokouksen kuulumisia

Yhdistyksemme piti syyskokouksen 15.11 Nilsiän kirjastolla. Syyskokouksen pöytäkirja ja kokouksessa käsiteltyjen sääntömääräisten asioiden liitteet (ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio) löytyvät näiden verkkosivujen pääsivulta klikkaamalla kohdasta LUE LISÄÄ TOIMINNASTAMME 2023.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa vuonna 2024 Sami Rissanen. Johtokunta pysyi suunnilleen tämän vuoden kokoonpanossa. Vain Sakari Pentikäinen jäi pois ja tilalle valittiin Merja Tiihonen.

Syyskokouksemme vieras Sanni Virtanen valotti puheenvuorossaan Hoidetaan niityt ja torjutaan vierasjalit, miten perinnebiotoopit (metsälaitumet, hakamaat ja niityt) ovat aikojen saatossa syntyneet. Perinteisen maankäytön lisäksi perinnebiotooppeja voidaan rakentaa ja luoda näin perinnemaisemaa. Perinnebiotoopit ovat käyneet vuosien saatossa yhä harvinaisemmiksi. Eniten perinnebiotooppeja uhkaa avointen maiden umpeenkasvu, maankäytön muutokset, metsätalous ja vieraslajit.

Luonnonsuojeluasiantuntija Sanni Virtanen pitämässä esitystään perinnebiotooppien hoidosta  Nilsiän kirjastolla NLY:n syyskokouksessa.

Vieraslajeista Pohjois-Savossa pahimmat ovat komealupiini, jättipalsami, kurttulehtiruusu ja jättiputki. Kaikkia näitä lajeja esiintyy myös Nilsiässä. Vieraslajien torjunta on ajankohtainen asia , johon myös Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys on panostanut paljon kuluneen kesän aikana. Tulemme  jatkamaan työtä ensi kesänä. Yhdistys sai kuukausi sitten apurahankin tähän työhön Hako Ollikaisen säätiöltä. Myös Laki Vieraslajeista (1709/2015) edellyttää jokaisen maanomistajan poistamaan vieraslajit mailtaan. Nykyisen käytännön mukaan Pohjois-Savon ELY-keskus seuraa tilannetta ja antaa huomautuksia maanomistajille, jotka ovat laiminlyöneet vieraslajien hävitystä mailtaan.

Sanni Virtanen kertoi esityksessään myös Helmi-ohjelmasta. Ympäristöministeriö käynnisti vuonna 2020 ohjelman arvokkaiden elinympäristöjen kunnostamisesta, ennallistamisesta ja suojelemisesta. Ohjelmalla vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta ja parannetaan elinympäristöjen tilaa. Kohteina ovat perinnebiotoopit, lintuvedet, lähteet, purot, hiekkarannat, lettosuot ja paahdeympäristöt.

Helmi-ohjelmaan kuuluu myös ns. Kunta- ja Järjestö-Helmi, joka mahdollistaa kuntia ja järjestöjä hakemaan tukea edellä mainittujen kohteiden kunnostamiseen ja suojeluun. Seuraavan kerran tuen hakemiseen tarjoutuu mahdollisuus heti vuoden vaihteen jälkeen. Hakuaika on  2.1.-31.1.2024. Hankkeiden tulee valmistua viimeistään 31.10.2025 mennessä. Tarkempia tietoja osoitteesta     https://www.ely-keskus.fi/kunta-ja-jarjesto-helmi

Tilaisuuden lopussa paikalla ollut Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin  puheenjohtaja Pirjo Paldanius muisti NLY:n sihteeriä Mauri Tiaista SLL:n kultaisella ansiomerkillä pitkäaikaisesta työstä luonnonsuojelun parissa.