Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

NLY lahjoitti 500 € Havukkakorven suojeluun

NLY on jo puolen vuoden ajan etsinyt sopivaa vanhan metsän suojelukohdetta, jonka rauhoittamista yhdistys voisi tukea ja samalla löytää paikan, jossa kohtaisi kaikki vanhan metsän piirteen. Sellainen on nyt löytynyt. Luonnonperintösäätiön 54. rauhoituskohde, Havukkakorpi sijaitsee Juuan Kylmäahon kylässä. NLY ”omistaa” nyt Havukkakorvesta 1000 neliömetriä vanhaa metsää ja sinne on mukava tehdä luontoretkiä aina tarvittaessa. Yhdistys osti  Havukkakorpea  500 eurolla. Paikka sijaitsee lähellä Kolin kansallispuistoa ja Kolilla käynnin yhteydessä on helppo piipahtaa Havukkakorvessa kohtaamaan ikimetsän tunnelmaa.

Havukkakorven vanhaa metsää aamuauringon hohteessa.

Havukkakorpi on pinta-alaltaan 19 ha. Se sijaitsee  Juuasta 5.5 km Joensuuhun päin ajettaessa tien oikealla puolella. Ruohosuon tienhaarasta vielä ajetaan 700 m ja Havukkakorpi on tien oikealla puolella, Paikka on merkitty Kansalaisen karttapaikkaan luonnonsuojelualueeksi. Löydät paikasta lisää kuvia ja paikan kartalta klikkaamalla TÄSTÄ.

Havukkakorpi saa nimensä alueen sydämessä pesivästä suuresta petolinnusta ja nimen loppuosa kuvaa hyvin metsän koskematonta luonnetta. Uusi suojelualue on kaunis, eheä, vanha metsä, jossa kasvaa tiheässä runsaasti tukkipuuikään varttunutta kuusta, joukossa myös kilpikaarnaista mäntyä. Alueella on epätavallisen paljon luonnon monimuotoisuudelle tärkeää lahopuuta. Metsästä on löytynyt runsaasti ja useasta kohdin liito-oravan papanoita, eikä ihme: eri puolilla aluetta esiintyy suuria haapoja ja sinne kätkeytyy myös entinen metsäniitty, joka kasvaa nyt lehtipuuta. Alueen muutama matala oja on helposti tukittavissa ja vesitalous ennallistettavissa.

Havukkakorven maastonmuodot vaihtelevat, maasto laskee alas Räksiinpurolle, joka kiemurtelee pitkin etelärajaa. Viehättävä pikkujoki tuo oman lisänsä alueen suojeluarvoon.

Havukkakorpi on luonnonperintösäätiön 54. suojelualue.

Tässä sertifikaatti Nilsiän luonnonsuojeluyhdistyksen Havukkakorven vanhan metsän suojelualueesta