Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

JÄSENKYSELYN TULOKSIA

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys lähetti 24.2 jäsenkyselyn kaikille yhdistyksen 33 jäsenille. 13.3 mennessä jäsenkyselyyn oli vastannut 9 jäsentä. Alla on yhteenveto vastausten pohjalta. Vastauksia on tarkoitus hyödyntää yhdistyksen toimintaa kehitettäessä. Huomautan vielä, että jos et ole vielä vastannut jäsenkyselyyn, voit tehdä sen edelleen. Kaikki palaute on jatkuvasti tervetullutta.

 

Vastaajista lähes puolet kuuluvat ikäryhmään 31-40-vuotiaat, kolmasosa ryhmään 61-70-vuotiaat. Ikäryhmän jakautuminen yllätti positiivisesti.

 

Yhdistyksemme toiminnasta olivat kaikki kyselyyn vastanneet hyvin tietoisia eli tiedottamisessa olemme onnistuneet hyvin.

 

Kaksikolmasosaa vastanneista olivat osallistuneet järjestettyyn toimintaan kuten retkiin (linturetki, luonnonkukkapäivänretki, sieniretki), Tiilikan talkoisiin, yhdistyksen esittelytilaisuuksiin ja kokouksiin.

 

Kysymykseen, millaista toimintaa NLY:n toivotaan järjestävän, nousi ehdotuksina esille yhteistyö muiden luonnonsuojeluyhdistysten kanssa kuten Kuopion luonnonystävien, samoin muiden paikallisyhdistysten kanssa, esimerkkinä SPR, Martat, koulu.

 

Retkiä toivottiin monessa vasauksessa. Retkitoimintaa yhdistyksemme onkin vahvasti harjoittanut. Hyviä retkikohdetoivomuksia sen sijaan saisi tulla enemmän jäseniltä. Retkeä Lappiin myös esitettiin ja sellainenhan on mukana tämän vuoden toimintasuunnitelmassa.

 

Uutena nousi esille opintopiiritoiminta. Tähänkin ollaan yhdistyksessämme reagoimassa, sillä tulevan kevään aikana on suunnitteilla virtavesiteeman ympärille opintotoimintaa.

 

Asiantuntijaluennot niin ikään nostettiin esille ja siihenhän yhdistyksemme on panostanut, kun kevät- ja syyskokousten yhteyteen jo vuosien ajan on yhdistetty ajankohtaisesta aiheesta luennoitsija.

 

Yhdistyksen toiminnan eloisuus on aina kiinni vastuunkantajista. Oli ilahduttavaa huomata, että yhdeksästä vastanneesta neljä ilmaisi kiinnostuksensa osallistua tapahtumien järjestämiseen. Jotta asia ei jäisi tähän, olisi tosi kiva, jos voisit tarkentaa aktiivisuuttasi. Voisit vaikkapa ottaa sähköpostilla yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin. Johtokunnan kokouksissa voisimme sitten käsitellä alotteita ja ehdotuksia.

 

Kysymykseen yhdistyksen näkyvyydestä Nilsiässä oltiin tyytyväisiä. Näkyvyys oli hyvää tai erittäin hyvää kahdeksassa vastauksessa. Parantamisen varaa tietysti edelleen on. Yhdistyksemme ei ole lainkaan mukana facebookissa tai twitterissä. Kysynkin tässä saman tien, löytyisikö jäsenistöstämme henkilö, joka voisi ottaa vastatakseen sosiaalisesta mediasta. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä sihteeriin.

 

Yhdistyspostin nykyiseen määrään vastaajat olivat tyytyväisiä. Vain yksi vastaaja toivoi yhdistyspostia nykyistä enemmän. Tiedottamisen laatuun otti kantaa kaksi vastaajaa, toinen toivoi enemmän tietoa muiden tahojen luontoon liittyvistä tapahtumista, toinen vastaaja totesi, että luontokohteiden ja perusretkeilyn esittelyä tekee harva, yhdistyksellämme siinä hyvä sauma. Sama vastaaja toivoi myös luonnonantimien hyödyntämisvinkkejä.

 

Jäsenkyselyn viimeisessä kohdassa tiedusteltiin kiinnostusta virtavesityöryhmän toimintaan. Yksi vastaajista oli valmis muitta mutkitta tulemaan mukaan ja neljä kertoi miettivänsä vielä. Jo tässä vaiheessa voidaan todeta, että virtavesityöryhmä aloittaa toimintansa olipa mukaan tulijoita yksi tai useampi. Toiminnan käynnistymisestä kerrotaan kevään aikana jäsenkirjeellä ja mukaan voi lähteä nekin, jotka eivät jäsenkyselyssä vielä ilmoittaneet halukkuudestaan.

 

Kiitos vielä kaikille vastanneille. Tästä on hyvä jatkaa.

 

Mauri Tiainen

yhdistyksen sihteeri