Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

Jaakko Haverisen esitelmän ydinkohtia

Kalatutkija Jaakko Haverinen piti hyvin valaisevan esityksen purojen ennallistamisesta taimenkannan elvyttämiseksi ja Nilsiän reitin suojeluyhdistyksen työstä tämän tavoitteen eteenpäin viemiseksi.  Esitelmä pidettiin kevätkokouksessamme 12.2. Kokous järjestettiin netin kautta.

Ohessa muutamia dioja esityksestä. Kaikki diat ovat Jaakko Haverisen ottamia.

Jaakko Haverisen kuva
Taimenen mätiä haudontarasioihin asetettuna ja valmiina puroon vietäväksi.

Keväällä maaliskuussa puron sorapohjille asetetaan mätiä pienissä rasioissa, jotka kiinnitetään esimerkiksi tiiliskiveen, jotta rasia pysyisi vesivirrassa paikallaan. Kevään aikana mätimunista kuoriutuu pieniä ruskuaispussilla varustettuja taimenenpoikasia, jotka pääsevät vapauteen rasian säleikön väleistä. Poikaset hakevat suojaa kivien ja karkea soran väleistä ja virtaava vesi tuo niille ravintoa.

Jaakko Haverisen kuva
Taimenen, mateen ja kivisimpun poikasia sähkökalastuksella pyydystettynä.

Syyskesällä sähkökoekalastuksessa voidaan saada saaliiksi keväällä kuoriutuneita poikasia, jotka ovat muutaman sentin mittaisia. Poikaset voivat jo tässä vaiheessa kulkea virran mukana vesireittiä alaspäin ja jäädä elämään johonkin vesireitin suurempaan järveen. Kahden tai kolmen vuoden ikäisenä ne pyrkivät takaisin synnyinjokeensa tai -puroonsa kutemaan, jos vain reitti synnyinpaikalle on vaelluskelpoinen. Jos kuteminen onnistuu, taimenkanta voi hyvinkin lähteä ko. vesireitillä vahvistumaan.

Jaakko Haverisen kuva
Nilsiän reitin ongelmakohdat vaelluskalojen nousulle pähkinänkuoressa.

Aina reitti latvavesille ei ole ongelmaton vaelluskalalle. Usein reitin varrella on patoja, voimalaitoksia, jopa tierumpuja, joiden muodostama este on vaelluskalalle liikaa. Silloin ainoa keino on ennallistaa vesireittiä. Voimalaitoksien viereen esimerkiksi voidaan rakentaa kalareitti, tierumpu voidaan asettaa alemmalle tasolle, myllypatoja voidaan purkaa jne. Nilsiän reitilläkin on useita esteitä, joille pitäisi tehdä jotakin vaelluskalojen tilan parantamiseksi.

Nilsiän reitin suojeluyhdistys tekee työtä juuri tällaisten edellä kuvattujen asioiden parissa. Myös Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys haluaa olla mukana työssä ja pyrkii omalla panoksellaan parantamaan vaelluskalojen elinolosuhteita. Suomen luonnonsuojeluliito on nimennyt tämän vuoden virtavesivuodeksi ja pyrkii  monella tapaa  suojelemaan virtavesiä ja palauttamaan  niitä luonnonmukaisempaan kuntoon kaloille, nilveljalkaisille, vesihyönteisille ja vesikasveille.

Jaakko Haverisen kuva
Nilsiän reitin suojeluyhdistyksen toiminnan pääperiaatteet.

Yllä  vielä tiiviissä muodossa Nilsiän reitin suojeluyhdistyksen toimintaperiaatteet, jota rohkaisevat meitä kaikkia toimimaan paremman luonnontilan puolesta. Kuvassa on oikealla Raimo Timonen, joka on Nilsiän reitin suojeluyhdistyksen puheenjohtaja ja vasemmalla Kari Arola, joka puolestaan toimii Nilsiän luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana.