Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

Sami Rissanen kalatalouden yh­teis­työ­ryh­mään

Kalastuslain 33 §:n perusteella ELY-keskus asettaa toimialueelleen alueellisia kalatalouden yhteistyöryhmiä avustamaan kalatalousasioiden hoidossa, näkemysten yhteensovittamisessa sekä tutkimustiedon hyödyntämisessä. Yhteistyöryhmä asetetaan viideksi vuodeksi kerrallaan ja se koostuu kalatalousalueiden, kalatalous- ja ympäristöjärjestöjen, tutkimuksen, hallinnon, maakuntien liittojen edustajista.

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri valitsi luonnonsuojelupiirin edustajaksi Vuoksen vesistön pohjoisen alueen kalatalouden yhteistyöryhmään Sami Rissasen. Sami asuu Nilsiässä ja on Nilsiän luonnonsuojeluyhdistyksen uusi jäsen. Lämpimät onnittelut Nilsiän yhdistyksen puolesta Samille rohkeasta mukaan menemisestä. Sami itse kalastelee paljon, mikä varmasti on hyväksi tulevassa luottamustehtävässä.

Yhteistyöryhmä toimii ELY-keskuksen ohjauksessa ja sen tehtävänä on tehdä esityksiä ja aloitteita kalastuksen järjestämisestä ja kalakantojen hoidosta. Yhteistyöryhmä arvioi käyttö- ja hoitosuunnitelmia ja niissä esitettyjä käyttö- ja hoitotoimenpiteitä sekä tekee esityksiä eri alueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa sekä valtakunnallisissa kalavarojen hoitosuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden yhteensovittamiseksi.

Yhteistyöryhmän seuraavat keskeiset tehtävät ovat kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien käsittely, sekä tähän oleellisesti liittyvä yhteistyöryhmän asioiden hallinta sähköisessä tietoverkossa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueelle asetetaan aiempaan tapaan kolme alueellista kalatalouden yhteistyöryhmää, joiden toiminta-alue perustuu kalatalousaluejakoon. Nämä ovat Kymin alue, Vuoksen eteläinen alue ja Vuoksen pohjoinen alue, johon kuuluu mm. Nilsiän reitti.