Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

Yhdistyksen lausunto val­ta­kun­nal­li­ses­ta maisemakohteesta ”Nilsiän mäkikylistä”

Ympäristöministeriö on nimeämässä noin 200 valtakunnallista  maisemakohdetta eri puolille Suomea. Yksi niistä olisi kohde  ”Nilsiän mäkikylät” eli Kinahmin, Sänkimäen ja Pohjois-Sänkimäen muodostaman runsaan 4000 ha suuruinen alue.

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys halusi ottaa kantaa hyvän asian puolesta ja laati oheisen lausunnon. Lausunto on luettevissa alla.

Voit käydä tutustumassa tarkemmin kohteeseen tästä.  Linkistä löytyy muutkin Pohjois-Savon kohteet, mutta kohde no 82 kertoo juuri Nilsiän mäkikylistä. Samasta paikasta löytyy myös kartta, johon kohde on rajattu.

Toivotaan asian etenevän myönteisesti ja että saamme valtakunnallisen kohteen myös Nilsiään. Hyvä idea olisi tehdä ensi vuonna retki Nilsiän mäkikylien maisemiin ja omin silmin todeta, miksi alue halutaan valtakunnalliseksi maisemakohteeksi.

______________________________________________

Lausunnon antaja

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys

 

 

Valtakunnallinen maisemakohde NILSIÄN MÄKIKYLÄT

 

Ympäristöministeriö on ehdottamassa Nilsiän mäkikylät -nimistä kohdetta (no 82) yhdeksi valtakunnalliseksi maisemakohteeksi. Tästä olemme hyvin iloisia.

 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat on tarkoitettu edustamaan valtakunnallisesti arvokkaita kohteita. Sellaiseksi on tarkoitettu myös Nilsiän mäkikylät.

 

Ohessa muutamia perusteluja, joilla Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys haluaa painottaa alueen arvoa valtakunnallisena suojelukohteena.

 

Alueen luonnetta korostaa nimi ”mäkikylät”. Eli kohdetta luonnehtii mäkisyys ja vaihteleva topografia, johon sijoittuu aluetta halkovat nauhamaiset tiet tienvarsitaloineen, talojen ympärillä vaihelevan kokoiset pellot ja etäänpänä teistä sijaitsevat metsät. Juuri sellaista maisemallisesta harmoniaa, jota parhaimmillaan voi kutsua mäkikylämäiseksi maisemaksi.

 

Maisema-alueen sisään mahtuu kolme hallitsevaa maisemaelementtiä: Kinahmin vaara ylinnä (noin 280 m) ja kaksi mäkeä, Sänkimäki (150 m) ja Pohjois-Sänkimäki (160 m). Kaikki kolme kohdetta luo mäkikylämäistä rikkautta.

 

Kinahmi hallitsee maisemaa eniten. Kinahmin päältä länteen katsomalla saa  parhaiten kokonaiskuvan maiseman kauneudesta ja sopusuhtaisuudesta valtakunnallisesti arvokkaana kohteena. Kinahmi tarjoaa juuri sen, mikä antaa alueelle sen arvokkaan leiman. Kinahmin päälle voi kuka tahansa retkeilijä nousta, myös Tahkon matkailijat ja retkeilyn myötä päästä osalliseksi siitä, mitä vanha kulttuurimaisema parhaimmillaan edustaa, kun maankäytössä on vuosisatojen saatossa onnistuttu luomaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa ehyt kokonaisuus.

 

Alueen pääsy valtakunnalliseksi maisemakohteeksi varmistaisi myös sen esillä pysymisen myönteisessä merkityksessä ja antaisi eväät ylläpitää kohteen arvoa ja liittää se osaksi matkailun kehittämistä, johon lähellä sijaitseva Tahko matkailukeskus luo mahdollisuudet. Avain tähän olisi entisöidä Kinahmin päällä kulkeva retkeilyreitti, joka tällä hetkellä on vähäisessä käytössä.

 

Ihmisen kädenjälki on vahvasti maisemassa mukana, mutta juuri se luo kohteen arvon. Maataloudella on vuosisataiset perinteet, koska luonto on tarjonnut hyvät olosuhteet viljelytoiminnalle. Metsät rajautuvat peltojen väliin ja syntynyt kokonaisuus antaa elävän mosaiikkimaisen kuvan alueelle. Metsiä hoidetaan luonnollisesti metsätalouden tarpeiden mukaan, mikä alati muuttaa olemassaolevaa maisemakuvaa, mutta tässä kohde ei millään lailla poikkea muistakaan kulttuurikohteista, jossa ihminen elää osana ympäristöä.

 

Alueen keskellä sijaitsee Kauppinen niminen järvi, jonka ympärillä on paikoin peltoja ja ojitettuja soita. Järvi on vuosikymmenien saatossa valumavesien rehevöittämä, mutta muutama vuosi sitten kunnostettu nuottaamalla järvestä särkikaloja pois ja niittämällä rantojen kasvillisuutta. Järven ekologinen tila on parantunut. Ympäristöstä huolen pitäminen ja syntyneiden ongelmien korjaaminen on juuri sitä, mikä vahvistaa kohteen valtakunnallista arvoa.

 

Sänkimäen päällä vanhan Sänkimäen koulun vieressä sijaitseva näkötorni on toinen olemassaoleva keino päästä tutustumaan maisemakohteen olemukseen. Torni sijaitsee Pajulahdesta pohjoiseen kääntyvän tien varrella ja se on helposti saavutettavissa. Tahkon matkailijat käyttävät usein tieosuutta ajoreittinään mennessään Tahkolle, jolloin he samalla pääsevät näkemään maisemakohteen. Kohteen ollessa valtakunnallisena maisemakohteena matkailijat voivat kiinnostua mäkikylistä enemmänkin ja innostua tulemaan esimerkiksi retkeilemään Kinahmille.

 

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys puoltaa vahvasti kohteen 82 ”Nilsiän mäkikylät” muodostamista valtakunnalliseksi maisemakohteeksi.

 

 

Nilsiässä 28.12.2020

 

 

Jorma    Airaksinen                                                             Mauri Tiainen

yhdistyksen puheenjohtaja                                                    yhdistyksen sihteeri