Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

Syyskokouksemme antia 1.12

Raimo Timonen esitelmöi syyskokouksessamme.
NLY:n syyskokous Manttulla 1.12.2019, esitelmöimässä dosentti Raimo Timonen.

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistyksen syyskokous pidettiin sunnuntai iltana 1.12. Kokouksen aluksi Raimo Timonen Helsingin yliopistosta selvitti Nilsiän reitin suojeluyhdistyksen toimintaa ja valotti vaelluskalojen elinympäristövaatimuksia Nilsiän reitin alueella. Alla lyhyt tiivistelmä esitelmästä.

Syyskokouksen loppupuolella käsiteltiin yhdistyksen sääntömääräisiä asioita. Alla myös kopio hyväksytystä toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020. Tutustu sen avulla tulevaan toimintaamme. Ja tule mukaan.

 

Vaelluskalat ja ihminen

Ensi vuotta vietetään Suomen luonnonsuojeluliitossa vesiteeman merkeissä. Tähän liittyen Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys järjesti keskustelutilaisuuden Nilsiän reitin edellytyksistä vaelluskalojen kannan vahvistamiseksi ja kutupaikkojen kehittämiksi. Nilsiän reitin suojeluyhdistys tekee korvaamattoman arvokasta työtä taimenkannan vahvistamiseksi. Dosentti Raimo Timonen valotti esityksessään näitä mahdollisuuksia.

 

Kalakantoihin vaikuttavat hyvin monet tekijät kuten vesien säännöstely, metsien ja soiden ojitus, turvetuotanto, kaivostoiminnan päästöt, maatalouden valumat ja ilmastomuutos, joka vuorostaan vaikuttaa veden rehevöitymiseen ja veden happipitoisuuden laskuun. Kaikki nämä haittaavat vaelluskalojen, esim. järvitaimen esiintymistä ja lisääntymistä.

 

Ojitusten haitat on tunnettu jo kauan. Vapautuvan humuksen ja elohopean yhteys on viimeaikaisen tutkimuksen perusteella varmistunut. Elohopea sitoutuu humukseen ja orgaaniseen kiintoainekseen, jota soiden ojitus ja turvetuotanto lisäävät. Nilsiän latvavesien elohopeapitoisuudet ovat korkeimmat turvemaiden ympäröimissä järvissä. Happamat latvavedet ovat osasyynä myös veden niukkaravinteisuuteen, mikä vaikeuttaa kalanpoikasten eloonjääntiä ja vähentää ravintoa kaloille ja heikentää näin kalojen kasvua.

 

Vaelluskalojen viihtyminen vaatii puhtaan hapekkaan veden lisäksi virtapaikat, joiden pohjat ovat puhdassoraiset kudun onnistumiseksi. Veden lämpeneminen on lisäriski vaelluskaloille, koska se laskee veden happipitoisuutta.

 

Tärkeää vaelluskaloille on myös ravinnon saanti vaelluksen aikana. Sitä tukee vähäinen veden kiintoaineen määrä, jossa koko ravintoketju kasviplanktonista pikkukaloihin on kunnossa niin taimenelle, lohelle kuin vaellussiialle. Vieraslajit, kuten kirjolohi, aiheuttavat kilpailua ja vievät elintilaa vaelluskaloiltamme. Kiintoaineen jatkuvaa liikettä ja huuhtoutumista lisää vesivoiman tuottoon kuuluva säännöstely.

 

Nilsiän reitin suojeluyhdistyksen toiminta tähtää etupäässä pienvesien kunnostukseen vaelluskalojen kudun parantamiseksi. Yhdistys on kunnostanut tähän mennessä yli 20 koskea Lapinlahden, Nilsiän ja Rautavaaran alueella ja istuttaneet yli 70 000 kalanpokasta ja mätimunaa kunnostettuihin koskiin.

 

Tässä lyhykäisyydessään kerrottuna tulee esille se, miten monesta seikasta vaelluskalojen menestyminen on kiinni. Siten kalakantojen vahvistuminen ei myöskään tapahdu käden käänteessä.

____________________________________________________________

toimintasuunnitelmavuodelle2020

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry                                                                                                                                LIITE 1

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

(Hyväksytty syyskokouksessa 1.12 Manttulla)

 

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry. on paikallistasolla luonnonsuojelua ja ympäristönsuojelua tekevä yhdistys. Yhdistyksemme toiminta painottuu Nilsiän luontoon ja lähiympäristöön. Päätavoitteemme on luonnonsuojelu ja luonnon virkistyskäyttö toiminta-alueellamme. Retket ovat olennainen osa toimintaamme.

 

Vuotta 2020 vietetään Suomen luonnonsuojeluliiton Vesi –teemavuotena, mikä tulee myös näkymään yhdistyksemme toiminnassa. Vuoden aikana sekä järvien tila, pienvedet ja suot tulevat esille toiminnassamme.

 

Talkoot korostuvat myös sekä varainhankinnan muotona että sosiaalisen kohtaamisen foorumeina. Retkiä pyritään suuntaamaan uusiin kohteisiin.

 

Viekas Lifehanke hanke jatkuu vuoteen 2023 saakka uusilla kohteilla ja pyrimme saamaan lisää tahoja vieraslajien torjuntaan.

 

Yhdistyksemme kehittelee uusia toimintamuotoja ja toivoo mukaan yhdistykseen uusia ja nuorempia voimia.

 

Jäsenhankinnalla pyrimme saamaan nuorempia ihmisiä toimintaan mukaan.

 

Yhdistyksen kotisivut ovat uudistuneet ja ne tarjoavat hyvät mahdollisuudet pitää yhtyettä jäseniin ja antavat näkyvyyttä yhdistyksen toiminnasta. Sivuja päivitetään jatkuvasti ja pyritään pitämään ajan tasalla myös kannanottojen osalta. Sivut löytyvät osoitteesta.   www.sll.fi/nilsia

 

Yhdistyksen toimintaa vahvistavat yhteistyö Suomen luonnonsuojeluliiton ja Pohjois-Savon piirijärjestön kanssa sekä kontaktit muihin lähialueen paikallisyhdistyksiin kuten Koillis-Savon luonnonystäviin ja Siilinjärven luonnonsuojeluyhdistykseen.

 

Toimintaideoita vuodelle 2020:

 

 

 1. Kuutamohiihto (täysikuu) Syvärin saariin talvisena iltana tammi-helmikuussa.

 

 1. Luonto lainassa -viikko 3.-9.2.2020. Vesiaiheinen näyttely Nilsiän kirjastoon. Mahdollisesti yhteistyössä Nilsiän reitin suojeluyhdistyksen kanssa

 

 1. Jäsenkirje ennen kevätkokousta.

 

 1. Yhdistyksen kevätkokous maaliskuussa, keskusteluaiheena Hiilipörssi ja vieraana Olli Turunen SLL:sta

 

 1. Lintupönttötalkoot maalis-huhtikuussa

 

 1. Toukokuussa retki virtavesien äärelle eli Peippospuron Kohisevalle Rautavaaran Ylä-Luostaan. Kutsutaan retkelle mukaan Nilsiän yläkoulun retkeilyryhmä, jota vetää Paula Härkönen.

 

 1. a) Luontoretki Lappiin Sodankylän elokuvajuhlille (juhlat 10.-14.6). Päivä elokuvajuhlilla ja pari päivää vaeltamista lähialueilla ja samalla luonnonkukkapäivän retki Lapin kasveista. Yhteistyö Sodankylän luonnonsuojeluyhdistysten kanssa.

 

 1. b) tai perinteisemmin: Luonnonkukkapäiväretki su 16. kesäkuuta Juankosken Lietelahden niityille ja lähimetsään.

 

 1. Vieraslajitalkoot Nilsiässä, esim. Simolassa. Yhteistyö Marttojen ja muiden järjestöjen kanssa.

 

 1. Niitto – ja haravointitalkoot Tiilikan kansallispuiston Uiton kämpällä heinäkuussa. Sovittu Metsähallituksen kanssa ja korvaus 1000 euroa.

 

 1. Suomen luonnonpäivän sieniretki ja sieninäyttelyn rakentaminen Nilsiän torille, yhteistyössä Nilsiän Marttojen kanssa

 

 1. Kulttuurikivikierron kehittäminen Tahkon alueella.

 

 1. Syyskokous marraskuussa, keskusteluaiheena Tahkon kalastusterminaali, vieraana esim. Matti Kuosmanen

 

 1. Johtokunnan kokouksia muutama vuoden aikana.

 

 1. Kirjoittelua Pitäjäläiseen tarvittaessa.

 

 1. Kannanottoja ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin.

 

 1. Mukana piirihallituksessa.

 

 1. Omien kotisivujen sll.fi/nilsia    ajan tasalla pitäminen ja tiedottamisen vahvistaminen.