Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

Finnpulpin bio­ja­los­tus­teh­das ja metsien hiilinielut

Harri Hölttä puhumassa Finnpulpin tehdashankkeesta
Nilsiän luonnonsuojeluyhdistyksen kevätkokous 17.3.2019 SPR:n tupa

Yhdistyksemme kevätkokouksessa SLL:n hallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä kertoi Finnpulpin tehdashankkeesta ja tehtaan tulevasta puunkulutuksesta, jos hanke toteutuu. Nykyisin puun kulutus Suomessa on noin 77 milj. kuutiota. Tehtaan vuotuinen puuntarve tulisi olemaan lähes 7 miljoonaa kuutiota. Tehtaan toteutuessa Suomen metsien hiilivarasto tulisi väistämättä vähenemään ja Suomen metsät muuttuisivat pitkäksi aikaa (20-30 vuodeksi) hiililähteeksi, kun ne tällä hetkellä toimivat vielä hiilinieluna.

Maaliskuun puolessa välissä julkaistu uhainalaisten lajien Punainen kirja kertoo, että uhanalaisten lajien määrä Suomessa on kasvanut. Uhanalaisista lajeista metsässä elää noin 30 %.

Tehdashankkeen toteutuminen olisi vaikeuttamassa sekä Suomen hiilineutraaliuden saavuttamista että uhkaamassa luonnon monimuotoisuuden säilymistä edes nykyisellä tasolla. Nilsiän nuonnonsuojeluyhdistys pitää molempia kehityssuuntia huolestuttavina.