Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Mäntsälän yhdistys

Mäntsälä
Navigaatio päälle/pois

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi kahdeksi vuodeksi. Vuosittain puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on erovuorossa ja heidän tilalleen valitaan hallituksen jäsenet seuraavan vuoden alusta alkavalle kaksivuotiskaudelle. Mikäli joku hallituksen jäsenistä eroaa kesken kauden, hänen tilalleen valitaan vuosikokouksessa uusi henkilö kauden loppuun saakka.  Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muita toimihenkilöitä.

Vuoden 2024 hallitus on seuraava:

Riitta Korpisuo, puheenjohtaja, nettisivut ja tapahtumatiedotus puh: 040 7215 615

Satu ”Satsa” Orajärvi, varapuheenjohtaja, puh: 0440 621 940

Matti Vuori, taloudenhoitaja

Laura Hänninen, sihteeri

Kirsi Saari, tapahtumatiedotus, puh: 040 5133 939

Eija Keski-Korpela

Mirka Tenkanen

Elina Vuori

Jorma Ulmanen

Seuraavassa sääntömääräisessä vuosikokouksessa keväällä 2024 valitaan puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi (2025-2026) sekä  hallituksen jäsenet erovuoroisten (Mirka Tenkanen, Jorma Ulmanen, Elina Vuori, Matti Vuori) tilalle seuraavaksi kaudeksi (2025-2026).

Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen sähköpostisosoite on mantsala@sll.fi

Jäsenasioissa ole yhteydessä suoraan Suomen luonnonsuojeluliittoon, sähköposti jasenasiat@sll.fi