Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Mäntsälän yhdistys

Mäntsälä
Navigaatio päälle/pois

Mäntsälän luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys ry

Kuva: Riitta Virtanen

Turvataan yhdessä luonnon monimuotoisuus

Mäntsälä on maaseutumainen kunta, jossa on kauniita kyliä, vanhoja kulttuurikohteita ja kartanoita, soita, metsiä, luontopolkuja ja laavuja. Perinnebiotooppi Sandberginpelto on luokiteltu Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemakohteeksi ja  kuuluu Ohkolanjokilaakson luonnonsuojelualueeseen.

Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuriperintöä toiminta-alueellaan. Erityisesti haluamme suojella metsiä ja soita ja säilyttää luonnontilaisia alueita hoidettujen alueiden ohella. On tärkeää säilyttää luontoa tuleville sukupolville ja näin turvata hyvinvointia. Useissa tutkimuksissa on todettu luonnon läheisyyden vähentävän sairastavuutta ja lisäävän onnellisuutta.

Toimintamuotoinamme ovat vapaaehtoisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön edistäminen, luontoretkien, tapahtumien ja yleistötilaisuuksien järjestäminen. Lisäksi seuraamme paikallisia ympäristönmuutoksia ja laadimme kannanottoja ympäristöä koskeviin suunnitelmiin. Edistämme myös luontoon kohdistuvaa tutkimusta.

Jokainen meistä voi olla luonnonsuojelija. Tule mukaan toimintaan!

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys ry

  • [email]