Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Mäntsälän yhdistys

Mäntsälä
Navigaatio päälle/pois

Kutsu Mäntsälän luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­seen vuosikokoukseen

Tervetuloa vaikuttamaan asioihin!

Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on 22.2.2023 klo 18.00 Kulttuurimeijerillä, osoitteessa Meijerin aukio 2, Mäntsälä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus
 6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
 8. Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle
 9. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavelle toimintavuodelle
 10. Puheenjohtajan toimikauden päättyessä valitaan puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (seuraavan kerran vuoden 2024 vuosikokouksessa)
 11. Valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet seuraavan vuoden alusta alkavalle kaksivuotiskaudeksi
 12. Valitaan 1 toiminnantarkastaja ja 1 varatoiminnantarkastaja
 13. Valitaan piirikokousedustajat sekä muiden tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokousten edustajat
 14. Päätetään tavasta, jolla kokouksiin kutsutaan
 15. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat. (Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksesssa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä perusteluineen kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta)