Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Mäntsälän yhdistys

Mäntsälä
Navigaatio päälle/pois

Uudellemaalle perustetaan suojelualueita

Ympäristöministeriö on 15.4.2021 hyväksynyt valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetukset, joilla perustteaan Uudellemaalle valtion maille uusia suojelualueita noin 8 200 hehtaaria. Valtiolle jo aiemmin suojelutarkoituksiin varatut alueet kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin ja Natura 2000 -verkostoon. Asetukset tulevat voimaan 13.5.2021.

Valtioneuvoston asetuksella perustetaan alueet, joiden pinta-ala on yli 100 hehtaaria. Näitä perustettavia luonnonsuojelualueita on 29. Niiden pinta-ala on yhteensä noin 5 883 hehtaaria, josta 784 hehtaaria on vesialueilla.

Ympäristöministeriön asetuksella perustetaan 67 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 2 302 hehtaaria.

Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueiden perustaminen on osa valtakunnallista säädösvalmistelua, jolla saatetaan voimaan usean vuosikymmenen aikana luonnonsuojelutarkoituksiin hankituilla ja varatuilla valtion alueilla luonnonsuojelulain mukaiset rauhoitusmääräykset.

Vaikka monet perustettavista alueista ovat pinta-alaltaan pieniä, niillä on arvokasta luontoa. Alueet palvelevat myös opetustarkoitusta, tutkimusta ja luonnon virkistyskäyttöä. Suojelualueissa on lehtoja, vanhoja metsiä, soita, lintukosteikkoja, saaristo ja meriluontoa. Alueilla on myös kulttuurihistoriallisia arvoja.

Myös Mäntsälässä sijaistsee monet näistä perustettavista alueista.

Seuraavat alueet Mäntsälässä ovat valtioneuvoston asetuksella perustettavia:

Kivilamminsuon ja Pitkästenjärvien luonnonsuojelualue

Kotojärven ja Isosuon luonnonsuojelualue

Metsäkulman luonnonsuojelualue

Seuraavat alueet ovat ympäristöministerion asetuksella perustettavia:

Ohkolanjokilaakson luonnonsuojelualue

Mäntsälän Suurisuon luonnonsuojelualue

Kallioniemien luonnonsuojelualue

Maitoisten metsän luonnonsuojelualue

Kairassuon vanhan metsän luonnonsuojelualue

Vähäjärvenkallioiden vanhan metsän luonnonsuojelualue

Peltolan vanhan metsän luonnonsuojelualue