Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistys

Lempäälä
Navigaatio päälle/pois

Sarapiston keto

Sarapiston keto on lammaslaidun, jossa on myös muinaismuistoja. Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistys aloitti ketoalueen hoidon vuonna 1994, jolloin tehtiin ensimmäinen niitto ja raivaus. Työtä on jatkettu yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa. Ketoalue on rauhoitettu muinaismuistolain nojalla. Kedolla työskentelee kesäisin vesilahtelaisia lampaita, joiden aitauksen kunnostus ja ruokkiminen työllistää lysyläisiä joka kesä. Muutamana kesänä on ollut apuna Osuuspankin tuella palkattu kesäapuri. Yhdistys on rakentanut omatoimirahalla lampaille katoksen. Kesällä 2020 kedolla tehdään puunkaatoa ja riukuaitaus odottaa peruskunnostusta, joten lampaita ei ole.

Kedon kasvillisuutta on inventoitu elokuussa 2018. Huomionarvoisia perinnebiotooppien kasveja olivat peurankello, aholeinikki, ketoneilikka ja tammi.

 

Lempäälän arvokkaat luontokohteet

LYSYn hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kommentoijana ja lähtötietojen tuottajina Lempäälän luontokohdeselvityksen tekemiseen. Lempäälän arvokkaat luontokohteet 2014 -selvityksessä on kuvattu kaikkiaan 57 luontokohdetta ja 11 maisemakohdetta. Julkaisussa on mainittu myös kunnassa sijaitsevat 10 rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä.

Lempäälässä on 9 luonnonsuojelulain nojalla suojeltua luonnonsuojelualuetta:

  • Päivölän lehtometsäalue
  • Hennerin kalmistoniemen luonnonsuojelualue
  • Koukkurahka
  • Pastellin metsä
  • Ruokolaisen metsä
  • Itkosen metsä
  • Maijalan metsä
  • Koipitaipale
  • Ahtialanjärvi, joka kuuluu sekä lintuvesien suojeluohjelmaan että Natura 2000-verkostoon

Natura-alueita on kolme:

Lisätietoja löytyy Lempäälän kunnan sivuilta.

Mäyriän luontopolku

Ympäristönsuojeluyhdistys on ollut kunnostamassa Mäyriän luontopolkua ja käy keväisin tarkistamassa sen kunnon.  Mäyriä on Lempäälän kunnan osaomistama virkistysalue Pyhäjärven rannalla. Mäyriässä on vuokrattavia tiloja, nuotiopaikka, pelikenttä, uimaranta ja frisbeerata.