Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Kyrön luonto

Hämeenkyrö
Navigaatio päälle/pois

Timin mänty

Timin mänty lienee Pirkanmaan vanhin ja kuuluisin mänty. Männyllä on kairausten mukaan ikää vajaat 400 vuotta. Timin mänty on voinut olla muinaissuomalaisten uskontojen pyhä uhripuu, sillä vanhat muinaisuskonnolliset tavat ja perinteet kantoivat pitkälle kristilliseen aikaan. Puu on ollut etenkin hammassärkyä potevien auttaja, mistä on tallennettuna paljon perimätietoa.

Kaivettuaan tikulla hammastaan niin että särkevän hampaan ien rupesi vuotamaan verta, löi hammassärkyinen “hammastikkunsa” männyn kylkeen, päästen siten taudistaan, männyn vaan kasvaessa ja voimistuessa “hammastikusta”, – ja tietenkin sen mukana siihen upotetusta hammassärystäkin. “Uhritavasta” on eroavia toisintoja kerrottu, samoin “luvuista” joita toimitus vaati. SKS 1936

Männyn luota Timin mänty juuristoineen on rauhoitettu luonnon muistomerkiksi 6.10.1966 Turun ja Porin lääninhallituksen päätöksellä nro 1191. Puu sijaitsee Timin kylässä.

Kanaensaaren luontopolku (Rantapolku) ja lintutorni

Frantsilan Kehäkukan pihasta (Yrjo-Koskisen tie 1) lähtee Pappilanjoen reunaa myötäillen kohti Kirkkojärveä luontopolku, joka jatkuu lintutornilta Hämeenkyrön vanhan hautausmaan taakse. Luontopolun varrella on opastekylttejä, ja lähtöpaikasta sekä tornilta löytyy reitin kartta. Lintutornin juurella on pöytä ja penkit ja hautausmaan kohdalla penkki, josta avautuu upea näkymä Kirkkojärvelle.

 

Laitilansalmen silta /Lintutarkkailupaikka

Vesilinnut kerääntyvät jo maaliskuusta lähtien Laitilansalmen sillan sulaan lepäilemään muuttomatkallaan. Laitilan silta sijaitsee n. 4,5 km Hämeenkyrön keskustasta kaakkoon. Sinne löytää, kun seuraa valtatieltä 4 Myllykoluun opastavia kylttejä: kun saavutaan vesikapeikon ylittävälle sillalle, ollaan perillä.

Sarkkilanjärven lintutornit

Sarkkilanjärvi on luokiteltu lintuvesien suojeluohjelmassa valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Sijainti ja saapuminen: Hämeenkyrön keskustasta n. 9 km Tampereen suuntaan. Sarkkilanjärven pohjoispää on aivan valtatie 3:n kupeessa. Järven länsirannalla on kaksi lintutornia. Niille pääsee, kun kääntyy Rokkakosken risteyksestä etelään Sarkkilantielle. Järven luoteiskulman torni on heti tien alussa maatilan tuntumassa. Toinen torni on reilun kilometrin päässä järven keskivaiheilla, missä on myös levähdyskatos maan tasalla. 

Mahnalan Ympäristökoulun luonto- ja liikuntapolku (1,25 km)

Sijainti ja saapuminen: Valtatieltä 3 käännytään pois risteyksessä, jossa on viitat Siuroon ja Sasiin. 4,2 kilometrin jälkeen käännytään oikealle Maisematielle. Ympäristökoulun osoite on Maisematie 761. Valtatie 3:lta pääsee myös suoraan Maisematielle Mahanalan risteyksestä, joka on n. 2,5 km:n päässä Hämeenkyrön keskustasta Tampereen suuntaan. Tästä risteyksestä on matkaa Ympäristökoululle vajaat 8 kilometriä. Polku lähtee pururatana koulun sisäpihalta leikkitelineiden takaa. Polku: Reitti nousee Mahnalanharjun päälle. Soramontun reunalta harjulta avautuu näköala yli vesien ja metsien Hämeenkyrön kansallismaisemaan, yhteen Suomen 27 kansallismaisemasta. Luontopolun tietotaulut kertovat enimmäkseen paikallisesta luonnosta, mutta hieman Pirkanmaasta yleisestikin.

Lähde: Pirkanmaan lintutornit ja luontopolut, Seppo Aro, Lasse Kosonen, Anni Kytömäki, Tuire Laurinolli, Rainer Mäkelä, Sari Poutiainen, Jaakko Syrjänen. Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. 2005

Seinävuori

Seinävuori  (70 ha) on luonnon- ja kulttuurihistoriallisesti kiinnostava kallioalue Hämeenkyrön kaakkoisosassa. Seinävuorella on merkittäviä geologisia arvoja ja se on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi. Tienoolta on löydetty muinaismuistoja, ja vuoren juurta on aikoinaan käytetty draamasarjan kuvauspaikkana (Rauta-aika, 1982). Jyrkänteet, rotkot ja kalliot ovat ainutlaatuiset. Metsiä on hakattu alueella paikoin voimaperäisesti, mutta arvokasta luontoa on myös jäljellä. Seinävuorella on jyrkänteitä, rotkoja ja louhikoita. Alueella on Hämeenkyrön korkein piste 187,9 m meren yläpuolella.

Romekiven Lähdekorpi

Romekiven lähdekorpi on pohjavesivaikutteinen suo, joka on rauhoitettu luonnonsuojelualue ja jonka vesitalouden säilyminen on arvokkaan kasvillisuuden kannalta keskeisen tärkeää. Romekiven lähdekorpi tulee jäämään mahdollisen uuden ohitustien vaikutuspiiriin. Hanhijärven eritasoliittymä on suunniteltu lähimmillään noin 40 metrin päähän Romekiven lähdekorvesta.

Tulevaisuudessa kannattaa pitää silmällä tien vaikutusta suon vesitalouteen ja ja seurata sitä, että tien rakennusvaiheessa alueen ympärille jää mahdollisimman laaja puustoinen vyöhyke. Lähteen valuma-alueella kasvaa järeää puustoa. Suurimman lähteen halkaisija on kolme metriä ja syvyys nelisenkymmentä senttiä. Suon reunassa on kolmisen metriä korkea, suuri siirtolohkare, joka päätettiin vuonna 2019 rauhoittaa luonnonmuistomerkiksi.Kts. sijainti kansalaisen karttapaikasta.

Turkimusojan purolaakso

Turkimusoja kokonaisuudessaan on noin neljän ja puolen kilometrin pituinen puro ja se on tärkeä luonnoneliöiden kulkureitti eli ns. ekokäytävä. Lisätietoja alueen kasvi- ja eläinlajistosta löytyy mm.

  • Laurinolli, T. 1996: Hämeenkyrön arvokkaat luontokohteet, Hämeenkyrön kunta.
  • Pessa, J & Pessa, J. 2002: Turkimusojan ympäristön linnusto, Kansallismaiseman linnusto. Linnustoselvitykset vuonna 2001. Ympäristönhoito kansallismaisemassa-hanke.
  • Salonen, V. 2002: Hämeenkyrön Turkimusojan kasvillisuus. Ympäristönhoito kansallismaisemassa –hanke.

Kaitajärvenvuoret

Kaitajärvenvuorten alue sijaitsee Sasin kaakkoispuolella noin kolmen kilometrin päässä Sarkkilanjärvestä. Korkeimmat kohdat kohoavat lähes 160 metrin korkeuteen ja ovat esimerkiksi Sarkkilanjärveä 100 metriä ylempänä. Alueella on kaksi karua lampea, Iso-Kaita ja Vähä-Kaita, joiden rannat ovat laajasti soistuneet. Kaitajärvenvuorten alue kuuluu Hämeenkyrön arvokallioihin. Lähde: Laurinolli, T. 1996, Hämeenkyrön arvokkaat luontokohteet.

Osaran perinnebiotooppi

1,9 ha laidunnettu hakamaa ja metsälaidun Osaran maaseutuopetusyksilön yhteydessä. Parhaimmillaan touko- heinäkuussa. Osoite: Osarantie 89, Hämeenkyrö.

Yksityinen suojelualue Sarkkilassa

Hämeenkyrön Sarkkilassa, Raattajärven pohjoispuolella sijaitsee yksityinen metsiensuojelualue, joka soveltuu hyvin mm. virkistyskäyttöön ja eri eliölajien opiskeluun. Alueella on laavu, mutta tulenteko on kielletty. Metsä on luonnoltaan monipuolinen ja kooltaan 15 hehtaaria.

Luonnon muistomerkki

Kyröskoskella Luhtatien ja Kytötien risteyksessä on komea vanha mänty. Luonnon muistomerkki on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu harvinainen kohde.

 

 

 

Hämeenkyrön arvokkaat luontokohteet

Tässä joitakin Tuire Laurinollin kirjassa Hämeenkyrön arvokkaat luontokohteet (vuodelta 1996) esiteltyjä kohteita. Oheiset tekstit poimintoja…

Lue lisää