Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Kunta tuhosi lain suojelemaa ”Masalanpuroa”

Hulevesiallas on paikassa, jossa sen rakentaminen on tuhonnut sitä vesiluontoa, jota sillä pitäisi suojella. Kuva: Laura Räsänen

Vesiluonnontutkija kohtasi karmaisevan tuhon ”Masalanpurolla” 3.5.2024. Puron keskikohdalta oli kaadettu kaikki puut, pensaat ja muu lehtokasvillisuus. Luonnontilaiseen uomaan oli kaivettu allas ja kivetty se luonnottomasti. Luonnollista virtaamaa rajaoittamaan oli tehty pato. ”Puron” rannoilla on laulanut ja pesinyt satakieli, jonka poikaset on siellä rengastettu usean vuoden ajan.

Harva masalalainenkaan on havainnut Sundbergintien lähellä junaradan itäpuolella kanjonissa kulkevaa luonnontilaista ”puroa”.  Ajoittain kuiva puro on vesilain termein noro. Kun kyseessä on luonnontilaisen kaltainen noro, ei sen luonnontilaa saa vaarantaa. Kirkkonummen kunnan kunnallistekniikkapalvelut eikä sen urakoitsija olleet huomioineet noron luonnontilaisuuden kaltaisuutta. Maisematyölupaakaan kaivuulle ja puunkaadolle ei oltu muistettu hakea. 

Kirkkonummen ympäristöyhdistys on tehnyt poliisille tutkintapyynnön mahdollisista vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä hallintolain rikkomuksista.

Tutkintapyyntö olennaisilta osiltaan

– Osa tutkintapyynnön liitteenä olleista kuvista, mm kartat ja lisäksi muutama video.

Masalanpuron kanjonia tuhoalueen reunasta alavirtaan. Kuva: Laura Räsänen