Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Valitus Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 24.10.2022

Kuvan Sigrudsin lehmuskujan lähi ympäristö jää kaavassa rauhaan. Kaavan ongelmakohtia on rakentamisen salliminen kuvassa häämöttävän Volsintien varren pelloille ja metsiin kuvassa oikealla näkyvän talon takana. Kuva: Laura Räsänen

Vaatimukset:

  • AP/res-alueille sekä Humaljärveen ja Volsintiehen rajautuville AO/nro/eko-, AO-1/nro/eko- ja AO-2/nro/eko-alueille ei tule sallia enempää rakentamista kuin niillä jo on, eikä loma- asuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi.
  • MY-alueet on muutettava SL-alueiksi tai VY-alueiksi ja niille on lisättävä MRL 128 § mukainen vaatimus maisematyöluvasta myös puiden kaadon osalta.

Kaava ei vastaa Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen näkemyksiä maakunnallisen viheryhteyden turvaamisen vaatimuksista

Ympäristöyhdistykset katsovat, ettei Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava täytä MRL:n 32 §:n vaatimuksia maakuntakaavan huomioonottamisesta, koska se vaikeuttaa maakuntakaavassa esitetyn viheryhteyden toteutumista. Kaava ei myöskään täytä MRL 39 §:n yleiskaavan sisältövaatimuksia joukkoliikenteen tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen, ekologisen kestävyyden ja luonnonarvojen vaalimisen osalta. Kaava ei varmista Meikon suojelualueen arvokkaaksi todetun ympäristön ja siitä itään suuntautuvaan maakunnalliseen viheryhteyden riittävää säilymistä, lisäksi se mahdollistaa liikaa rakentamista vetovoimaisen joukkoliikenteen ulottumattomiin.

Valitus Kuntakeskus 2. vaiheeen osayleiskaavasta kokonaisuudessaan.