Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

KYYn lausunto Hirsala I ranta-asemakaavan muutoksesta 31.5.2022

Kirkkonummella luonnon monimuotoisuuden ja asukkaiden virkistyksen kannalta tärkeitä vapaita rantoja on jäljellä niin vähän, että ranta-alueiden lisärakentamiseen on tarpeen suhtautua erittäin kriittiisesti. Vapaiden rantojen säilymisen varmistamiseksi niitä on tarpeen osoittaa yhtä vahvoilla kaavamääräyksillä kuin rakentamiseen osoitetaan. Vaikka tällä kaavalla tapahtuva rannan lisärakentaminen ei merkittävästi haittaisi vapaiden rantojen säilymistä ja olisi perusteltua, ettei vapaita ranotoja ole tämän ranta-asemakaavan nykyisellä alueella olisi mielekästä laajentaa kaava- aluetta, jotta viereisten ranta-alueiden jääminen luonnon ja/tai yleisen virkistyksen käyttöön toteutuisi samassa kaava-prosessissa.

Koko lausunto Hirsala ranta-aseakaavasta.