Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Mössön ranta-ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta 22.2.2022

Mössön ilmakuva. Kuvakaappaus Maanmittauhallituksen nettisivulta.

Tässä kaavassa toistuu surullisesti MY-merkinnän ongelmallisuus: Määräys MY ei ole riittävä turvaamaan luonnon säilyttämistä mahdollisimman luonnontilaisena. Jopa MY-aluella sijaitsevat luo-alueet ovat vain suosituksia. MY-merkinnän perusteella ei voida vaatia hakkuita koskevaa maisematyolupavelvoitetta. Ehdotamme, että MY-merkintä muutetaan SL-merkinnäksi ainakin luo-alueilla, koko pohjoisniemessä ja luodoilla. Tarkoituksenmukaista olisi merkitä koko Mössö SL-merkinnällä korttelialueita lukuunottamatta. Suojelualueen määräyksiin voidaan tehdä tarvittavat varaumat poluille ym. rakenteille sekä alueen muulle käytolle. Mössön ja sitä ympäröivien luotojen suhteellisen suuri luonnontilaisuus, sijainti lähellä Natura-aluetta ja linnustolle tutkitusti tärkeitä alueita tekee siitä osan merkittävää kokonaisuutta. Maanomistajalle on tarjolla suojelusta korvauksia valtion METSO- ja/tai HELMI-ohjelmista. Saaren suojelu nostaisi myos rakennuspaikkojen arvoa, olisihan luonnon säilyminen varmuudella taattu.

Koko lausunto Mössön ranta-asemakaavaehdotuksesta.