Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­sis­ta

Jorvaksen metsää. Kuva: Laura Räsänen.

Kaavoitukselle on haastava tehtava säilyttää vanhan kulttuuriymparistön, luonnon ja Keskusmetsan kokonaisuuden arvot ja samalla saada asukkaat hyödyntamaan hyvää julkisen liikenteen palvelutarjontaa. Valitettavasti asemakaavaehdotukset eivät anna tähän tyydyttävää ratkaisua.

Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen kaavaehdotuksissa esitetaan täydennysrakentamisen lisäksi uusien alueiden käyttöönottoa. Etäisyys julkisen liikenteen pysäkeistä on yli kilometrin, eikä Jorvaksessa tai Kvissä ole omaa palvelutarjontaa, joten nämä käytännössä näiden alueiden asukkaiden päivittäinen liikkuminen olisi pitkälti yksityisautojen varassa.

Luontoselvityksen johtopaatöksia tulisi noudattaa varovaisuusperiaatetta noudattaen – eikä niinkuin nyt on tehty ehdottamalla rakentamista jopa alueelle, joka on luontoselvityksessä määritelty hyvin tärkeaksi alueeksi säilyttää. Vasikkahaassa ja muualla Pohjois-Jorvaksen ja Kvisin asemakaava-alueilla nämä sekä tärkeiksi määritellyt alueet tulisi suojella