Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto kuntakeskuksen 2. vaiheen osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Näkymä Humaljärven rantaan, kuva: Laura Räsänen.

KYY haluaa kiinnittää huomiota erityisesti Meikon suojelualueen ympäristöön ja siitä itään suuntautuvaan maakunnalliseen viheryhteyteen, virtavesien ympäristöön, sekä siihen että kaavoittaminen vetovoimaisen joukkoliikenteen ulottumattomiin on yleiskaavan sisältövaatimusten MRL § 39 vastaista (liite 1). 

Meikon suojelualueiden ympäristön kehittämisessä on tarpeen asettaa luonto- ja virkistysarvot etusijalle. Meikon merkitys virkistykselle ja samalla alueeseen kohdistuva käyttöpaine on kasvanut viime vuosina, jo ennen korona-aikaa. Alue on suosituimpina aikoina tukossa niin parkkipaikan kuin luonnonrauhankin suhteen. Sekä luonto- että virkistysarvojen takia Meikon läheiset vielä rakentamattomat alueet on varattava suojeluun tai virkistysaluetta tukeviksi alueiksi. Riippumatta siitä mikä ko. alueiden luonnontila on tällä hetkellä.

Uusien ja tiivistyvien alueiden liikkuminen ei saa olla autoilun varassa

Laaja kaavoittaminen autoilun varassa tapahtuvan liikkumisen alueille ei ole enää hyväksyttävissä. Kaavaaluonnoksen valmistumisen jälkeen on Uudenmaan ELY-keskuskus antaunt oikeaisukehotuksen päätöksestä: Espoo, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, alue 722300, valtuusto 7.6. § 77 (liite 1) ja soveltavan sen kehotuksia mm., ettei osoiteta uutta rakentamista yli 500 metrin päähän joukkoliikenteen runkoyhteydestä.

Liitteet

Lausunto kokonaisuudessaan

Liite 1: Uudenmaan ELY-keskuksen oikaisukehotus päätöksestä: Espoo, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, alue 722300, valtuusto 7.6. § 77

Liite 2: Viherympäristöliitto: Suosituksia viheralueiden ja viheryhteyksien mitoituksesta https://www.vyl.fi/tietopankki/virtaaviherrakenteesta/ohjeet/suosituksia-viheralueiden-ja- viheryhteyksien-mitoituksesta/