Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kolabackenin asemakaavan luonnoksesta

Kolabacekenin luoteisrinteen pohjoisosaa. Tähän tulisi kaavaluonnoksen mukaan hulevesiallas - datakeskuksen aitojen sisäpuolelle. Kuva: Laura Räsänen

Ehdotettu datakeskus ja siihen liittyvät toiminnat eivät esitetyssä muodossaan mahdu ehdotetulle kaava-alueelle. Ehdotus on sekä voimassaolevan maakuntakaavan että hyväksytyn, mutta valitusten takia ei vielä voimassa olevan Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan vastainen, se on myös yleiskaava 2020 ja pieneltä osin Jorvas-Inkilän yleiskaavan vastainen.

Alue on voimassaolevassa maakuntakaavassa kyläaluetta ja hyväksytyssä taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä.Suuren teollisen mittakaavan järjestelmän sijoittaminen tällaiselle alueelle on vähintäänkin kyseenalaista.

Kolabackenin kaavoitus olisi pitänyt tehdä normaalissa järjestyksessä – ajantasainen yleiskaava voimaan ennen asemakaavan valmistelua. Tällöin ympäristö- ym. selvitysten pohjalta olisi vertailtu minkälainen ja kuinka laaja rakentaminen alueelle on tarkoituksenmukaista. Selvittämättä jää mm. minkä kokoisen datakeskuksen alueelle sallivat luonnon ja ympäristön antamat reunaehdot. Nyt on menty väärässä järjestyksessä: ensin lähes sovittu toiminnan sijoittamisesta ja piirretty asemakaava, luontoselvitykset valmistuvat viimeisenä. Monet muut maankäytön vaihtoehdot olisivat datakeskusta paremmin sovitettavissa yhteen maakuntakaavankin vaatimien viheryhteyksien ja muiden luontoarvoja kanssa, lisäksi hyvien liikenneyhteyksien alueen potentiaali asumiseen jää nyt datakeskusratkaisussa käyttämättä.

Datakeskusten hukkalämmön talteenotto kaukolämpönä on järkevää. Ilmastonmuutokseen vaikuttaa kokonaisuus. Sopivan datakeskuksen sijaintipaikan valinnassa tulee tarkastelualueena kuitenkin olla koko Suomi tai jopa Pohjoismaat. Löytyisikö kenties suuremman lämmitystarpeen Kajaanista, Oulusta tai Rovaniemeltä tontti/tontit, johon halutun kokoinen datakeskus/keskukset mahtuu/mahtuvat aiheuttamatta merkittävää luonto- tai virkistyshaittaa ja kaukolämpöverkko on sopivalla etäisyydellä sekä liikenneyhteydet riittävät? 

Lausunto kokonaisuudessaan