Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Keskusmetsän ydinosaa ostetaan kunnalle vir­kis­tys­käyt­töönYm­pä­ris­töyh­dis­tys on tyytyväinen

Kuluneet polut kertovat suurista kulkijamääristä Vasametsän alueella, kuva: KYY

Kirkkonummen ympäristöyhdistys pitää hyvänä Vasametsä-kiinteistön (10 ha) hankkimista kunnan omistukseen (kunnanhallituksen esityslista 01.06.2020 / Asianro 185). Kuntalaisten aktiivisesta liikkumisesta alueella kertovat siellä kulkevat leveät polut. Alueen luontoarvoista kertoo puolestaan Jorvaksen luontoselvitys. Omistajana kunnan on mahdollista turvata Keskusmetsän ytimessä olevan alueen virkistys- ja luontoarvot. 

Korona-aika on nostanut esille virkistysmetsien suuren merkityksen. Lähimetsät ovat hyvin tärkeitä jokapäiväisen ulkoilun ja rentoutumisen paikkoja. Suosituimmat retkikohteet kuten Meiko, Porkkalan kärki ja Linlo ovat ruuhkautuneet pahoin. Keskusmetsä on monelle tarpeellinen tavallisen arjen keskellä. Korona-aika on korostanut sen tarpeellisuutta, onhan se monen lähimetsä sekä riittävän laaja retkeilyyn. Keskusmetsä on osa pääkaupunkiseudun Viherkehää ja se tulee säilyttää nykyisen laajuisena, yhtenäisenä virkistys- ja luontoalueena.

Kuva: KYY

Vasametsän alueen luontotyyppejä on luokiteltu erittäin arvokkaiksi alueella vuonna 2012-2013 tehdyssä Jorvaksen luontoselvityksessä. Viime vuosina alueella on havaittu myös useita vanhan metsän lintulajeja ja niiden pesintöjä. Niistä pyy ja varpuspöllö kuuluvat uhanalaisiin lajeihin. Lisäksi vaateliaita, harvalukuisia lajeja kuten pikkusieppo, idänuunilintu, pähkinähakki ja lehtopöllö on tavattu alueella lajien pesimäaikaan. Alueen ympärillä olevat metsät ja kalliot ovat hienoja, monin paikoin varsin luonnontilaisia. Puusto on osin vanhaa ja lahopuuta on melko runsaasti. Vasametsän sijainti syvällä Keskusmetsän ytimessä tekee siitä virkistyksen ja luonnon kannalta erityisen tärkeän.

Luontoarvoja ja luonnon penkkejä löytyy Vasametsän alueelta, kuva: KYY