Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Keski-Karjalan luonto

Keski-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kiteen keskustan osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Keski-Karjalan Luonnon mielestä kaavaehdotus on muuttunut parempaan suuntaan verrattuna kaavaluonnokseen.

Päätyeenlahden rantojen luonnonsuojelualue (SL) rajauksista

Pidämme hyvänä yhtenäistä luonnonsuojelualuemerkintää (SL) Päätyeenlahden rannalla. Se kaipaa kuitenkin pieniä muutoksia rajaukseen.

  • Tohmajärventien pohjoispuolella pesäpallokentän (VU) ja asuinkerrostaloalueen (AK) välissä on kapea lähivirkistysalue (VL). Meijerinrannan osayliskaavassa tuo alue on merkitty luonnonsuojelualueeksi. Sieltä löytyy kaavaselostuksen mukaan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kohteita: keskiravinteinen tuore lehto ja mesoeutrofinen lähteikkö / tihkupinta. Lisäksi tuolla alueella valkoselkätikka on pesinyt useana vuonna.
  • Maljakiveen on rajattu uusi kapea SL-alue kahden olemassa olevan luonnonsuojelualueen väliin. Ehdotamme tuon rajauksen laajentamista Natura-alueen rajalta sisämaahan päin. Tuo alue on luhtaa ja pensaikkoa eikä taloudellisesti kovin arvokas.
  • Sepänniemessä kapeat lähivirkistysalueet (VL) asuinalueiden (AK ja AP) ja luonnonsuojelualuiden (SL) välissä ovat turhia. Luonnonsuojelualueet tarjoavat lähitaloille virkistysalueen ja asukkaiden tarpeet voidaan ottaa huomioon luonnonsuojelualueen hoidon ja käytön suunnittelussa. Kapeat maastossa vaikeasti rajattavat VL-alueet aiheuttavat vain turhaa hankaluutta niiden hoidossa.

Moottorikelkkaura

Ohjeellisen moottorikelkkauran linjaa on syytä tarkentaa. Kaavaehdotuksessa ura ylittää Puhoksentien työpaikka-alueen (TP) eteläpuolelta kulkien ilmeisesti lähivirkistysaluetta (VL) pitkin. Todellisuudessa ura kulkee työpaikka-alueen (TP) halki Hankkijan ja K-Raudan välistä Yrittäjäntien kevyenliikenteenväylää pitkin (kuva alla) (uskomatonta, mutta totta).

Tohmajärvellä 28.3.2022
Keski-Karjalan Luonto