Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Keski-Karjalan luonto

Keski-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Yhdessä keräämme todellisen susitiedon

Talvinen luonto houkuttelee ulkoilemaan, lumikenkäilemään ja hiihtämään. Sosiaalisen median käyttö on osa arkeamme. Susi ei hiihdä, lumikenkäile eikä vietä aikaa päätelaitteilla, mutta se tekee polun, jota meidän olisi hyödyllistä seurata.

Suden toisinaan kritisoitukin kanta-arvio perustuu jälki- ja näköhavaintojen lisäksi maastosta kerättyihin suden ulostenäytteisiin ja niiden yksilöllisen perimäaineksen eli DNA:n tutkimiseen. Mitä enemmän näytteitä Suomen eri susialueilta on käytettävissä, sitä tarkempia alueelliset kanta-arviot ovat.

DNA-näytekerääjänä voi toimia kuka tahansa harrastuksista ja iästä riippumatta. Kerääjä saattaa havaita jälkiä spontaanisti retkellä tai saada alueen näytekeräysvastaavalta vihjeen. Päästäkseen alkuun täytyy kerääjän viettää tovi päätelaitteella perehtyen perusasioihin. Tämän jälkeen henkilö ottaa yhteyttä oman alueensa keräysvastaavaan, joka antaa neuvoja ja tukea etenemiseen ja toimittaa tarvittavat välineet. Keräysvastaava vastaa näytteiden toimittamisesta Luonnonvarakeskukselle.

Kannustan kaikkia luonnon helmassa asuvia ja ulkoilusta nauttivia lisäämään retkireppuun keräysvälineet ja ottamaan näytteiden keruun osaksi arkea ja tavanomaista retkeilyä.

Keski-Karjalan Luonto ry tekee yhteistyötä paikallisten petoyhdyshenkilöiden kanssa mahdollisimman kattavan keräyksen toteuttamiseksi. Kannustan muitakin luontoyhdistyksiä yhteistyöhön. Keruuaikaa on helmikuun 2021 loppuun. Tietoa keräyksestä, koulutusmateriaalit sekä alueelliset keräysvastaavat löytyvät täältä: www.riistahavainnot.fi/suurpedot/dnakerays/kerayksen-taustaa

Metsä on myös ihmiselle luontainen ympäristö. Voit nauttia siellä vaeltelusta ja havainnoida ympäristöä kaikkineen. Autat susikanta-arvion laatimisessa ja saat hyötyliikuntaa. Maukkaat eväät reppuun, sukset, lumikengät tai mikä tahansa mieluisa kulkutapa käyttöön ja kohti suden polkuja. Niitä kuljetaan takaperin, jotta emme ole häiriöksi.

Jenna-Marie Laine

Kirjoitus on jukaistu Karjalaisen mielipidepalstalla 2.2.2021 (maksumuurin takana).