Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Keski-Karjalan luonto

Keski-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Tohmajärven tal­vien­du­ro­kil­pai­lun hakemuksesta

Asia: Tohmajärven enduroseura ry:n hakemus talviendurokilpailun järjestämiseksi 18.2.2017.

Kiitämme lausuntopyynnöstä ja toteamme seuraavaa.

Haettu lupa koskee enduro-moottoripyöräkisaa reitillä, jonka kokonaispituus ei ilmene lupahakemuksesta, mutta lienee yli 40 km. Kilpailuun odotetaan vajaata 200 osanottajaa, joista 1/3 kiertää radan 3 ja loput 2 kertaan, siis lähes 500 ajosuoritusta reitin joka kohdassa.

Reitti kulkee erityisesti Kemien ja Tohmajärven välisellä alueella luonnonoloiltaan erittäin arvokkaassa lehtomaastossa, jossa ehdottomasti olisi tehtävä kattavat luontokartoitukset ennen reitin avaamista. Kattavat selvitykset edellyttävät myös sulan maan aikana tehtäviä maastotöitä. Selvitykset on tehtävä, vaikka ajoreitit kulkevat metsäkoneurilla, tulevilla tai nykyisillä metsähakkuualueilla.

Kyseiset alueet ovat esim. paikkauskollisen lehtopöllön elinalueita. Pohjois-Karjalassa tämä laji on hyvin vähälukuinen ja vaatelias elinympäristönsä suhteen. Helmikuussa tapahtuva kilpailu valmisteluineen voi aiheuttaa haittaa myös monelle muulle lintulajille.

Reitti kulkee monin paikoin asutuksen keskellä (esim. Alatiellä ja Tenkassa) ja koulun ohi. Etenkin näillä alueilla meluhaitta on ilmeinen. Myös onnettomuusriski kasvaa asutuilla alueilla. Hakemuksessa mainitaan vain, että luminen maasto vähentää melua. On perusteltua vaatia kilpailujen järjestäjältä melumittauksia asutuilla alueilla.

Mielestämme kyseessä on ympäristönsuojelulain tarkoittama moottorirata. Kilpailu toistuu vuosittain olennaisesti samalla, kymmeniä kilometrejä pitkällä maastoradalla, ja kerää satoja osanottajia. Kilpailuja ja harjoituksia järjestetään kesällä ja talvella. Kilpailuista aiheutuu monenlaista haittaa luonnolle. Varsinkin melu vaikuttaa ihmisten viihtyvyyteen asuinalueilla. Lupaprosessissa nämä vaikutukset tunnistetaan ja haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää merkittävästi. Parasta olisi, että melua ja ympäristön kulumista ym haittoja aiheuttava toiminta keskitettäisiin rajatulle alueelle, jolle hankittaisiin asianmukaiset luvat kuten esimerkiksi Kiteen Aimossa.

Käsityksemme mukaan kuntaan jätetty maastoliikennelain 30 § mukainen lupahakemus kilpailuun ja harjoituksiin ei riitä, vaan kyseinen tapahtuma vaatii ympäristönsuojelulain (27.6.2014/527) mukaisen ympäristöluvan ulkona sijaitsevaa moottoriurheilurataa varten. Kilpailualueesta ei myöskään ole tehty riittäviä selvityksiä. Edellä mainituista syistä Tohmajärven enduroseuran maastoliikennelain mukainen hakemus on hylättävä ja tapahtumalle on haettava ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupa.

Kiteellä 16.1.2017
Keski-Karjalan Luonto ry

Joensuussa 16.1.2017
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri