Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Keski-Karjalan luonto

Keski-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Tohmajärven endurokilpailun hakemuksesta

Lausunto Tohmajärven ympäristölautakunnalle ja vireillepano Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle Tohmajärven enduroseura ry:n hakemuksesta endurokilpailun järjestämiseksi 26.-27.8.2016.

Vaatimus: Tohmajärven enduroseuran maastoliikennelain mukainen hakemus on hylättävä ja tapahtumalle on haettava ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupa.

Haettu lupa koskee enduro-moottoripyöräkisaa reitillä, jonka kokonaispituus ei ilmene lupahakemuksesta, mutta lienee yli 70 km. Tästä runsaasti yli 20 km ajetaan tieverkon ulkopuolisilla urilla maastossa sekä lisäksi neljällä erikseen rakennellulla maastokoealueella. Kilpailuun odotetaan runsaasti yli 200 osanottajaa, jotka tulevat kiertämään reitin ilmeisesti kolmeen kertaan, siis yli 700 ajosuoritusta reitin joka kohdassa. Reitti kulkee erityisesti Kemien ja Tohmajärven välisellä alueella luonnonoloiltaan erittäin arvokkaassa lehtomaastossa, jossa ehdottomasti olisi tehtävä kattavat luontokartoitukset ennen reitin avaamista.

Käsityksemme mukaan kuntaan jätetty maastoliikennelain 30 § mukainen lupahakemus kilpailuun ja harjoituksiin ei riitä, vaan kyseinen, vuosittain toistuva tapahtuma vaatii ympäristönsuojelulain (27.6.2014/527) mukaisen ympäristöluvan:

Ympäristönsuojelulaki 4 luku
Ympäristöluvan tarve ja lupaviranomaisten toimivalta

27 §
Yleinen luvanvaraisuus
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan, josta säädetään liitteen 1 taulukossa 1 (direktiivilaitos) ja taulukossa 2, on oltava lupa (ympäristölupa).

 Liite 1: Luvanvaraiset toiminnat (10.4.2015/423), (Taulukko 1 on Direktiivilaitokset) Taulukko 2 Muut laitokset:
12. Liikenne
d) Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata

Mielestämme kyseessä on ympäristönsuojelulain tarkoittama moottorirata, koska kilpailu toistuu vuosittain olennaisesti samalla, kymmeniä kilometrejä pitkällä maastoradalla, ja kerää satoja osanottajia.

Kiteellä 15.6.2016
Keski-Karjalan Luonto ry

Joensuussa 15.6.2016
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry