Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Keski-Karjalan luonto

Keski-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kiteen kaupungille Oriveden ran­tao­say­leis­kaa­vaeh­do­tus II:sta

Norppa

Mielestämme tässä kaavaehdotuksessa Kyyrönniemen kaavaratkaisu (SL-alue ja rakennuspaikkojen lunastus) on hyvä. Natura-arvio ei ole mielestämme enää tarpeellinen tällä Oriveden kaava-alueella.

Oriveden Rääkkylän puoleisella alueella on päädytty käsillä olevaa kaavaa suurempaan mitoitukseen. Rääkkylän puolella norpan suojeluun tarkoitettua Natura-aluetta on myös enemmän. Norppakanta on osoittanut elpymisen merkkejä myös Orivedellä. Kun norppakanta lisääntyy tavoitteiden mukaisesti, norppien esiintymisalue myös laajenee nykyisestä. Rääkkylän rantaosayleiskaavoituksen yhteydessä on tehtävä Natura-arviointi. Vaikutuksia on tarkasteltava Kesälahden, Kiteen ja Rääkkylän rantaosayleiskaava-aluetta laajemmalta alueelta.

Majasaari ja Hautasaari

Kaavaluonnoksessa ja ensimmäisessä kaavaehdotuksessa Majasaari ja osa Hautasaarta oli merkitty MY-merkinnällä. Lausunnolla olevassa ehdotuksen kaavakartassa saaret on merkitty M-merkinnällä. Luonto- ja maisemaselvityksessä saaret on todettu arvokkaiksi maisemakohteiksi ja suositeltu MY-merkintää. Kaavaselostuksen s.35 kartassa alue on MY-aluetta. Myöskään sivun 36-37 luettelossa, jossa luetellaan luonto- ja maisemaselvityksen suosituksista poikkeavat ratkaisut, muutosta ei mainita.

Ohjausryhmän muistion 20.4.2012 mukaan MY-merkinnälle ei ole perusteita, koska saari on hakattu. Maanmittauslaitoksen kansalaisen karttapaikan vuoden 2010 ilmakuvan mukaan Majasaaresta 2/3 on hakattu äskettäin aukoksi. Mielestämme alueen MY-merkinnälle on kuitenkin perusteet. Aukkohakkuun rannoille on jätetty koskematon vyöhyke. Muulla alueella on ilmakuvan mukaan metsää. Pienet saaret ja luodot näyttävät luonnontilaisilta. Majasaaresta on siirretty rakennuspaikkoja mantereelle, jotta saari säilyisi rakentamattomana. Ainakin Majasaaren ja Hautasaaren hakaamattomat osat ja pienet saaret on syytä merkitä kaavaan MY-alueiksi.

Jakokuntien rakennuspaikat

Kaavaehdotukseen on merkitty 13 rakennuspaikkaa jakokuntien maille. Kaikki rakennuspaikat ovat pienissä saarissa. Enanlahdella monta rakennuspaikkaa on maisemaltaan arvokkaalla alueella (MY). Mustanselän Laitasaaressa rakennuspaikka on pitkän rakentamattoman saariketjun keskellä retkeilyyn ja virkistykseen (VR) tarkoitetulla alueella.

Jakokuntien rakennuspaikat tulisi varata yleiseen käyttöön, jotta ne palvelisivat vähintään kaikkia jakokunnan osakkaita ja mieluummin kaikkia vesillä liikkujia.

Kiteellä 3.9.2012

Keski-Karjalan Luonto ry
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry