Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Kaarinan yhdistys

Kaarina
Navigaatio päälle/pois

Kaarinan luonnonsuojeluyhdistys hoitaa Piikkiössä kolmea arvokasta perinnemaisemakohdetta, Huttalanmäkeä, Kolamäkeä ja Mustismäkeä. Alueet on vuokrattu Kaarinan kaupungilta ja yhdistykselle on niiden hoitoon myönnetty ympäristötukea.

Alueita hoidetaan talkoovoimin ja kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan! Aiempaa kokemusta ei tarvita, vaan töihin opastetaan. Talkoita järjestetään keväästä syksyyn. Tervetuloa mukaan!

Seuraa ilmoituksia yhdistyksen netti- ja facebook-sivuilla!

 

Huttalanmäki

Huttalanmäki on edustava kallioketo, jolla kasvaa huomionarvoisia ketolajeja, kuten sikoangervoa, nurmilaukkaa, kangasajuruohoa, mäkivirvilää, ketomarunaa ja jänönapilaa. Perinnebiotooppien inventoinnissa kohde on arvioitu maakunnallisesti merkittäväksi M+ (Lehtomaa 2000). Huttalanmäellä on myös Museoviraston tutkima rautakautinen asuinpaikka ja kalmisto. Yhdistys on hoitanut aluetta vuodesta 2011 alkaen. Huttalanmäki sijaitsee Piikkiön keskustan itäpuolella, entisen Piikkiön kunnanviraston eli vanhan Salvelan kartanon päärakennuksen yläpuolella (Koulutie 1).

Yhdistyksen väki on säännöllisesti seurannut Huttalanmäen putkilokasvilajistoa. Alueelta on tähän mennessä löydetty peräti 38 huomionarvoista kasvilajia. Kohde onkin osoittautunut lajistoltaan monimuotoisemmaksi kuin hoitoa aloitellessa uskallettiin odottaa. Huttalanmäen säilymisellä avoimena kallioketona on merkitystä monille harvinaistuneille kasvilajeille ja hyönteisille.

 

Kolamäki

Kolamäellä on kallioketoa ja pienruohoniittyä, jolla kasvaa huomionarvoisia lajeja, kuten sikoangervoa, ketoneilikkaa, mäki-ja ahdekauraa sekä nuokkukohokkia. Paikallisena erikoisuutena kasvaa myös hirvenputkea. Perinnebiotooppien inventoinnissa kohde on arvioitu maakunnallisesti merkittäväksi M+ (Lehtomaa 2000). Kolamäellä on myös Museoviraston tutkima rautakautinen asuinpaikka. Yhdistys on hoitanut aluetta vuodesta 2014 alkaen. Kolamäki sijaitsee Piikkiön keskustan länsipuolella, Kolamäentien varrella.

 

Mustismäki

Mustismäki on uusin kohteemme, Kolamäen tien varrella sekin. Mäellä on pienruohoniittyä ja pieni kallioketo, jossa mm. runsaasti keto-orvokkeja.

 

Toiminta