Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri Kaakkois-Kymen yhdistys

Kaakkois-Kymi
Navigaatio päälle/pois

Kaakkois-Kymen yhdistys

Suomen luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistys on yksi SLL:n Kymenlaakson piirin kolmesta paikallisyhdistyksestä. Edistämme luonnon- ja ympäristönsuojelua omalla toimialueellamme, johon kuuluvat Hamina, Virolahti ja Miehikkälä.

Lue lisää toiminnastamme Tapahtumakalenteri

AJANKOHTAISTA

 • Lähdemme 13.9.2023 tutustumaan yhdessä Haminan vihreiden kanssa Kajasuohon ja alueeseen, jolle suunnitellaan aurinkovoimalaa. Paneelit ovat suunnitteilla jo ennestään ojitetulle suon osalle. Markku Suoknuutti on lupautunut retkelle oppaaksi. Mennään katsomaan. Kokoontuminen Kajanpirtin vieressä klo 17.00. Aurinkoenergian vangitseminen on toistaiseksi ehkä vähiten ympäristöä kuormittavaa energiantuotantoa, jos ja kun voimalat rakennetaan sopiville alueille ja sopivan kokoisina ympäröivää luontoa tuhoamatta.

4.8.2023: Haminan Kajasuolle suunnitellaan suurta aurinkovoimalaa.

https://www.hamina.fi/asukkaalle/ajankohtaista/forus-oy-tiedottaa-2-8-2023-haminaan-ollaan-perustamassa-lahivuosina-aurinkovoimala-kajasuon-alueelle/

Markku Suoknuutti kuvailee Kajasuota Kymenlaakson luonto -lehdessä v. 2018 seuraavasti: ”Kaakkois-Suomen suurin suojelematon ja vieläpä laajalti luonnontilainen suoalue on yksi Kymenlaakson suohelmistä.” Kajasuo on jo kertaalleen pelastunut turpeennostolta viime vuosikymmenellä, mutta taas on uusi uhka ilmassa. Lisää Kajasuosta ja yleensäkin suoluonnosta ja sen uhkista SLL:n Kymenlaakson piirin 24. vuosijulkaisussa v. 2018 (Teemana Kajasuo-Lamminsuo).

https://www.sll.fi/app/uploads/sites/21/2019/02/Kymenlaakson_luonto_2018-.pdf

 • Yhdistys järjestää lupiininpoistotalkoot Haminan Meltissä lauantaina 23.9.2023 klo 10-12. Kokoontuminen Karjakatu 25 (Jailhouse Hostel). Säänmukainen vaatetus. Mukaan voi ottaa sopivia raivausvälineitä, jos sellaisia kotoa löytyy (lapio, talikko, saha). Työ on pusikon raivausta ja kaivamista juurineen. Yhdistys tuo paikalle hanskoja (omatkin saa ottaa) ja tarjoaa talkoolaisille pientä purtavaa ja juotavaa.
 • Järjestämme syysretken Haminan ladun ylläpitämälle Teirikallion laavulle lauantaina 14.10.2023. Kokoontuminen Tallinmäen parkkipaikalla.
 • Yhdistyksemme jätti muistutuksen CNGR Finland Oy:n (CNGR 60 % / Suomen Malminjalostus 40 %) ympäristölupahakemuksesta ja vesilupahakemuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 19.6.2023 asiointitunnuksella 10522785.

Ylen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta saamien tietojen mukaan muistutuksia ja mielipiteitä ympäristölupahakemuksesta jätettiin määräaikaan mennessä 405 kappaletta, joka lienee Suomen ennätys. Hienoa ja poikkeuksellista aktiivisuutta – KIITOS yhdistyksemme puolesta kaikille asian esilletuomiseen osallistuneille ja siihen vaikuttamaan pyrkiville kansalaisille. On tärkeää uhrata hetki elinympäristömme suojelemiselle, sillä mitä jää, jos se menetetään ?

Taistelua ympäristön puolesta on kulisseissa käyty jo vuosia akkukemiantehtaan tiimoilta (YVA, kaavoitus), lähes yksinomaan yhdistyksemme vähäisin voimin eikä virkamiesten ja päättäjien katseita ole saatu käännettyä tuumaakaan poispäin tehtaan tuomista mittaamattomista rahavirroista kaupungille ja lukemattomista työpaikoista, joiden määrä on paisunut alun kolmestasadasta jo kymmeneentuhanteen uuteen työpaikkaan ! Tällaisiin hankkeisiin liittyy vauhtisokeus päättävissä piireissä, jolloin todelliset ja tunnistettavatkin riskit, niin taloudelliset kuin ympäristöriskitkin, unohdetaan ja selitetään parhainpäin vastoin tunnettuja tosiasioita. Haminan ympäristötoimen kirjoittama lausunto hyväksyttiin sekä kaupunginhallituksessa että lupavaliokunnassa. Lupavaliokunnassa asiasta sentään äänestettiin, mutta eriävä mielipide  hävisi. Kaupungin lausuntojen lopputulemana oli, että akkukemiantehtaalla on pelkästään positiivisia vaikutuksia kaupungille eikä merkittäviä ympäristövaikutuksia ole näköpiirissä.

Seuraava erä akkukemian tehtaan haitallisia vaikutuksia vastaan taistellaan Vaasan hallinto-oikeudessa. Avin tutkittua jättämämme sadat muistutukset ja mielipiteet, se vaatii hakijalta täydennyksiä, vastineen ja vastauksen kiperiin kysymyksiin, jotka hakija selittää parhain päin ehkä lupaamalla laimentaa jätevettä tai jopa hieman puhdistaa jätevedestä sulfaattia testaamalla pian 10 vuotta VTT:n ja Suomen Malminjalostuksen  yhteistyössä kehittelemää uudenlaista sulfaatinpoistomenetelmää, johon Business Finland on lisäksi myöntänyt rahoitusta kaikkineen 30 miljoonaa euroa, 15 miljoonaa suoraan sulfaatin poistomenetelmän kehittämiseen, toiset 15 miljoonaa ympäristövaikutusten vähentämiseen. Avustukset on myönnetty jo vuonna 2022, ennen lupahakemuksen jättämistä. Lupahakemuksen mukaan sulfaatin poistoa ei kuitenkaan suunnitella tehtävän, koska ”sulfaatti ei ole myrkyllistä, sulfaattia on merivedessä luontaisestikin,  puhdistettu suolavesi puretaan suolaiseen Itämereen, vissyvedessäkin on sulfaattia, päätyyhän sulfaatti kuitenkin lopulta mereen lannotteista ja pesuaineista jne” yhtiön toimitusjohtajan sloganeita hakemusajalta lainatakseni.

Yhdistyksemme ei tule hyväksymään muuta ratkaisua kuin jätevesien täydellisen puhdistamisen tai mieluummin suljetun kierron, jolloin vältytään myös merivesitehtaan ja purkuputken rakentamiselta. Merivesitehtaan rakentaminen on tarkoitus tehdä kaupungin rahoituksella, samoin höyryvoimalaitoksen.  Kiinalainen pääomistaja on miljardiyritys ja yrityksellä on varaa rakentaa tarvitsemansa tukilaitokset ja puhdistamot niin halutessaan.

Lisätietoja muistutuksista: Raija Seppälä p. 050 529 4938 raija@mehilaispesa.net

Haminaan Suomen suurin sulfaatin päästölähde!?

CNGR Finland Oy:n suunnittelema akkumateriaalitehdas hakee ympäristölupaa laskea puhdistamatta yli 96 000 tonnia sulfaattia ja 22 tonnia alumiinia vuodessa matalaan sisäsaaristoon. Mereen menisi myös valtavasti ammoniumtyppeä, nikkeliä, kobolttia ja mangaania.

Hakija täydensi lupahakemustaan vielä juhannusviikolla 20.6.2023 pohjasedimenttimääritysten osalta liittyen vesilupaan 3,4 km pitkän purkuputken rakentamiseeksi. Näytteistä löytyi odotetusti mm. suuria pitoisuuksia haitallisia orgaanisia tinayhdisteitä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä:

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2408211 

Muistutuksessa täytyy mainita hakija (CNGR Finland Oy), asian diaarinumero (ESAVI/8206/2023) ja asia , jota muistutus koskee (Akkumateriaalitehtaan ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa sekä purkuputki ja siihen liittyvät rakenteet ja valmistelulupa, Hamina)

Koska kuulutusaika on päättynyt, mielipide tai muistutus kannattaa laittaa ehkä sähköpostilla – mutta tässä vielä nuo osoitteet:

 • sähköisellä lomakkeella: https://avi.fi/sahkoiset-lomakkeet,
 • sähköpostilla: ymparistoluvat.etela@avi.fi
 • postitse: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 1, 13035 AVI

“Jäteveden puhdistaminen maksaa, mutta ei Suomenlahtikaan ole ilmainen”, dosentti Helvi Heinonen-Tanskin sanoja lainaten.   

13.5.2023 Simeon salissa järjestetyn akkukemiantehtaan vesistövaikutuksia käsitelleen yleisöluennon materiaalit + uusia materiaaleja mm. ohje muistutuksen tekoon:

Materiaalit

Jätevedet pystytään puhdistamaan 2020-luvulla !

Jari Natunen, Ympäristöbiokemisti, FT SLL Erikoisasiantuntija Teollisuuspäästöt, vesien suojelu 13.5.2023:

”Suomen Malminjalostus on Talvivaara-Terrfamen emoyhtiö. Terrafame on todennäköisesti maailman vastuuttomin kaivos johtuen miljardien tonnien vaarallista vaarallisemman jätteen ongelmasta.

CNGR on kiinalainen yhtiö, joka on yhdistetty merkittäviin ympäristöonglmiin esimerkiksi Indonesiassa.” https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big- Story/Dirty-metals-for-clean-cars-Indonesian- nickel-could-be-key-to-EV-battery-industry

Jäteveden sekoittuminen ei ole uskottavaa:

 • Vedet kerrostuvat kesällä ja talvella jään alla
 • Lupahakemuksen mukaisissa oloissa raskas suolavesi virtaisi pohjassa syvänteitä pitkin
 • N. 100 päivän kerrostumisaikana päästö noin 500.000 m3
 • 20 cm kerroksena 2,5 miljoonaa m2 – 250 ha meren pohjaa, 10 kertaisella sekoittumisella 2500 ha
 • Pitoisuudet olisivat alusvedessä voimakkaasti luonnottomia ja voivat vaikuttaa pohjaeliöiden ekologiaan
 • Tammikuussa 2023 käynnistyi Tuike Finland Oy:n (Google) YVA-prosessi koskien 11 palvelinkeskuksen toiminnan ja neljän suunnitellun uuden palvelinkeskuksen rakentamisen vaikutuksia ympäristöön. Yhdistyksemme jätti YVA-ohjelmaluonnoksesta yhteysviranomaiselle (KaS-ELY) monipuolisen lausunnon / mielipiteen 23.2.2023 koskien hankkeen vaikutuksia lähiluontoon ja ympäristöön. LUE LISÄÄ 

Akkumateriaalitehtaan osalta ympäristöluvalla ratkaistaan mm. rannikkovesiemme ja Petkelvuoren tulevaisuus. Tuike Oy:n  YVA:n osalta kysymyksessä on mm. koko Savilahdenvuoren louhinta mittavine ympäristövaikutuksineen. Kysymyksessä ovat todella suuret asiat niin ympäristön kuin meidän asukkaidenkin kannalta. LUE LISÄÄ

Liity mukaan tukemaan luonnonsuojelutyötä  ja vaikuttamaan oman ympäristösi asioihin. Suomen Luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistys toivottaa kaikki tervetulleeksi mukaan luonnonsuojelutyöhön.

Lisätietoja Kirsi Niskanen 0504101420 / liekopuu@gmail.com

 MENNEET RETKET JA TAPAHTUMAT

Yhdistyksemme oli edustettuna Itämeren puolesta -kulkueessa sateisilla Kotkan Meripäivillä perjantaina 28.7.2023. Kulkueen järjesti Puhtaan Meren Puolesta -yhdistys ja alueemme asukkaat. 

Järjestimme tapahtuman  Haminan torilla 17.6.2023 liittyen CNGR Finland Oy:n jättämän ympäristölupahakemuksen muistutuksen tekoon.

Yleisöluento akkukemiantehtaan vesistövaikutuksista 13.5.2023 yhdessä asukasaktiivien kanssa.

Rantaroskatalkoot 11.5.2023 Kakkuvuoren rannassa.

Kevätretki Matinsaaren-Savilahdenvuoren maisemissa 29.4.2023.

Järjestimme Luonto lainassa- viikon Haminan kirjastossa 4.2.-12.2.2023 teemalla ilmastonmuutos. Esillä oli mm. Pappilansalmen yläkoululaisten tekemiä herättäviä ilmastomeemejä, ilmastoystävällisiä ruokareseptejä jne.

Tutustuimme syksyiseen suoluontoon sunnuntaina 9.10.2022 tekemällä koko perheen retken Rajasuon luonnonsuojelualueelle.

Luonnonkukkapäivänä 19.6.2022 teimme retken Reitkallin Suurivuorelle Jussi Halmeen johdolla. Katseltavina oli vuorenjuurilehdon kasveja, tienvarren niittykasveja ja vähän kuivaa ratapengertäkin.

Maailman vaelluskalapäivänä  21.5.2022 teimme retken Vehkajoen Myllärinkoskelle sekä Töytärinkoskelle.  Juha Posti ja Jorma Kervinen kertoivat tehdyistä kunnostustoimista vaelluskalojen palauttamiseksi takaisin Vehkajokeen.

Rantaroskien keräystalkoissa 10.5.2022 roskia löytyi taas valitettavan paljon. Keräyspaikka oli Kakkusaari Vilniemellä.

Keväisellä linturetkellä 23.4.2022 Lupinlahden lintutornilla ja Vilniemen pelloilla meitä oli mukana reilu tusina. Mielenkiintoisen ja mieleenpainuvan retken veti Seppo Grönlund. Kiitos hänelle.

Toteutimme Roskat pois -talkoot lauantaina 18.9.2021 klo 12-14 Haminan Suvirannassa.

Runollinen metsäretki 
Yhdessä Haminan runoyhdistyksen kanssa teimme runollisen metsäkävelyn Horessootin luontopolulla Myllykylässä  15.8. klo 14.00. Runot ja luonto sopivat mainiosti yhteen.  Lue lisää ja katso kuvat.

Lupiininpoistotalkoot Meltissä
Lupiinien torjunta  Haminan Meltissä  on jatkunut koko kesän ajan. Lue aiemmista talkoistamme lupiinien parissa. 

Muistutus Hillonlahden asemakaavasta
Yhdistyksemme teki 31.5.2021 muistutuksen  Haminan kaupungille koskien  Hillonlahden pohjoispuolisten alueiden asemakaavamuutosta (vaihe II). Totesimme siinä lukuisia luontoa ja ympäristöä uhkaavia asioita. Lue koko muistutus tästä.

Akkumateriaalitehtaan jätevesipäästöillä rannikkovesien pilaantuminen ja lähiluonnon tuhoutuminen väistämätöntä

Yhdityksemme on ottanut kantaa Haminaan suunnitteilla olevan akkumateriaalitehtaan ympäristövaikutuksiin. Pyynnöstä olemme 14.4.2021 lähettäneet lausuntomme Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, joka myöntää ympäristöluvan valtio-omisteiselle Finnish Battery Chemicalsille. Katsomme, että mikäli tehdas toteutetaan aiotun mukaisesti se aiheuttaa vakavan uhan rannikkovesille ja lähiluonnolle.  Lue  lausuntomme ELY-keskukselle.

Hillonlahden asemakaava herättää vakavia huolenaiheita

Yhdistyksemme on ottanut kantaa Haminan kaupungin Hillonlahdenpohjoispuolisten alueiden asemakaavamuutokseen. Mielestämme kaavaluonnos rikkoo räikeästi luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteita.  Asemakaavan toteutuminen esitetyn kaltaisena tuhoaa lopullisesti luontoarvoiltaan
korvaamattoman Hillonlahden rantoineen. Lue tästä  kannanottomme, jonka lähetimme kaupungille 8.4.2021.

Pakurikäävän ottaminen luonnonsuojelualueelta ei ole sallittua. Lue mielipidekirjoituksemme asiasta.

Yhdistyksen vuosikokouksessa tiistaina 2.2.2021 käsiteltiin normaalit vuosikokousasiat: tilit ja talous, toimintakertomus vuodelta 2020 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2021. Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Katja Räsänen-Risu ja sihteeriksi Kirsi Niskanen. Tänä vuonna on tarkoitus järjestää jälleen luontoretkiä, tapahtumia ja talkoita, mikäli vain pandemiatilanne sallii. Niistä lisää myöhemmin. Otamme kantaa meneillä oleviin Haminan Seudun ympäristöön vaikuttaviin hankkeisiin ja suunnitelmiin.  Lisätietoja toiminnasta Kirsi Niskanen  0504101420 / liekopuu@gmail.com

Mielipidekirjoituksemme akkumateriaalitehtaasta
Yhdistyksemme kommentoi  paikallislehti Reimarissa  5.8.2020 lehden aiempaa kirjoitusta Haminan mahdollisesta akkumateriaalitehtaasta. Lue kirjoituksemme Akkumateriaalitehdas uhka vai mahdollisuus?  Luonnon edunvalvonta -sivulta.

Lupiinien torjunta huomattu
Lupiinien torjuntamme Haminan Meltin luonnonsuojelualueella on herättänyt huomiota. Lue artikkeli Reimari-lehdessä 16.6.2020 vuosia kestävästä talkootyöstä.

SLL Kymenlaakson piiri

SLL Kaakkois-Kymen yhdistys ry

 • [email]
 • 050 4101 420 sihteeri
 • Käy myös Facebook-sivuillamme www.facebook.com/kaakkoiskymenluonto/