Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri Kaakkois-Kymen yhdistys

Kaakkois-Kymi
Navigaatio päälle/pois

Kaakkois-Kymen yhdistys

Suomen luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistys on yksi SLL:n Kymenlaakson piirin kolmesta paikallisyhdistyksestä. Edistämme luonnon- ja ympäristönsuojelua omalla toimialueellamme, johon kuuluvat Hamina, Virolahti ja Miehikkälä.

Lue lisää toiminnastamme Tapahtumakalenteri

AJANKOHTAISTA

Itämeripäivänä torstaina 29.8. klo 17.00 Kino Haminassa esitetään ilmaisnäytöksenä Ari Heinilän Minun mereni -elokuva. Tervetuloa kaikki kiinnostuneet ! Lisätietoja elokuvasta Tapahtumat, retket ja talkoot


Vuoden ensimmäinen jäsenkirje 1/2024 on lähetetty ja ilmeisesti saapunut myös niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite ei ole yhdistyksen tiedossa. Jatkossa jäsenkirje lähtee ainoastaan sähköisenä ja se on luettavissa myös yhdistyksemme nettisivuilla.

Jos sait jäsenkirjeen paperisena, ilmoitathan meille sähköpostiosoitteesi: kaakkois-kymi@sll.fi niin saat jäsenkirjeen jatkossa omaan sähköpostiisi.


Yhdistyksemme luovutti yhdessä Puhtaan meren puolesta -järjestön kanssa 20.3.2024 adressin Itämeri ei ole akkuteollisuuden kaatopaikka ympäristöministeri Mykkäselle ja omistajanohjausministeri Adlercreuzille Pikkuparlamentissa Helsingissä.

https://yle.fi/a/74-20080089

Adressi keräsi reilussa neljässä viikossa 67 421 allekirjoitusta ja yli 1200 sivua kommentteja. Adressin näkyvyys sosiaalisessa mediassa oli huikea, josta suuri kiitos  toimittaja Noora Shinglerin adressista tekemälle ja jakamalle videoklipille, joka sai yli miljoona katselukertaa.

ISO KIITOS KAIKILLE ALLEKIRJOITTANEILLE 💙

🐟💙🦭


Yhdistyksemme jätti yhdessä Puhtaan meren puolesta -järjestön kanssa kattavan ja monipuolisen valituksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämästä CNGR Finland Oy:n ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeudelle 19.3.2024 ja vaati mm. ympäristöluvan kumoamista lainvastaisena viitaten mm. varovaisuusperiaatteen  sekä jätelain säädösten laiminlyömiseen. Saimme hienoa apua SLL:n lakiasiantuntijoilta liittotasolta, koska asia on paisunut valtakunnalliseksi kysymykseksi ja kansanliikkeeksi.

Valituksen liitteenä luovutettiin myös adressi, jonka allekirjoitti 67421. ”Sähköisessä” nimilistassa on noin 1300 sivua ja kommentti osassa saman verran.

Vaasan hallinto-oikeuteen jätettiin kaikkineen 12 erillistä valitusta myönnetystä ympäristöluvasta, mikä lienee taas Suomen ennätys ! Luvasta valitti myös valtion ylin kalatalousviranomainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

🌊🐟💙🦭🌊

LISÄÄ ASIASTA


Haminan akkukemiantehtaan ympäristölupa puhuttaa somessa ja lehdistössä.

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000010248384.html

https://yle.fi/a/74-20075927?utm_source=social-media-share&utm_medium=social&utm_campaign=ylefiapp

YLE julkaisi 23.2. uutisen liittyen adressissa esitettyjen ”väitteiden” todenperäisyyteen. Lähtökohtana uutisessa oli ampua alas järjestöjen ja kansalaisten esittämät jätevesien ”uhkakuvat” ja  haitat epätosina väitteinä ja todistaa asiantuntijoiden (Syke, Jyväskylän Yliopisto) suulla, että levitämme  harhaanjohtavaa tietoa. Sekä yhdistykseltämme että PMP:ltä pyydettiin uutiseen liittyen vastauksia kolmeen kysymykseen. Toimitimme ne Ylelle ja sieltä tuli seuraavanlainen vastaus:

YLE:ltä
”Meillä tehtiin journalistinen päätös siitä, että adressin sisältöä arvioi tutkijat sykkeeltä ja Jyväskylän yliopistolta, ja menemme heidän vastauksillaan tämä juttu.Mutta tuo sisältö, jonka lähetit oli todella avartava ja tärkeä, ja pidän sen ehdottomasti työpöydällä. Juttuja varmasti aiheen tiimoilta tulee lisää. Lähetin tuon sisällön myös toimituksen tuottajille. Kiitos, että avarsitte aihetta teidän puoleltanne. ”

…eli vastauksemme sensuroitiin🤨. Valituksissa esitetyt ”väitteemme” perustuvat kaikki tutkittuun tietoon eli ovat faktoja. Siltä osin, kun faktoja ei ole, ne olisi pitänyt hakijan taholta selvittää viitaten jäteveden sekoittumiseen ja laimenemiseen heti purkupaikalla lähelle taustapitoisuutta sekä mallinnuksiin, jotka eivät ole Syken tekemän selvityksen mukaan yksistään luotettavia ja niiden tulkinta ei ole viranomaisten oman näkemyksen mukaan kuin tyydyttävällä tasolla (Vesimallit -hanke).

Lupapäätöksen kaltaista sulfaattipäästöä ei ole aikaisemmin sallittu missään muussa teollisuuslaitoksessa tai jätevedenpuhdistamossa. AVI ja hakija eivät ole todistaneet, miten jätevesi laimenee heti purkuputken päässä siten, että 62000 mg/l tai n. 31 000 mg/l (merivesilaimennos) -> 800 mg/l ja edelleen -> n.  300 mg/l (murtoveden taustapitoisuus).

Sulfaatin haitallisuus vesieliöille on todistettu monissa tutkimuksissa:

Haitallinen pitoisuus murtoveden vesieliöille (HC5 hazardous concentration) on vajaa 1300 mg/l sulfaattia. Makean veden eliöiden vastaava HC5 pitoisuus oli julkaisussamme 117 mg/L sulfaattia eli murtovedessä  eliöiden sietokyky sulfaatin osalta on karkeasti 10 x korkeampi. HC5 arvosta johdetaan haitaton pitoisuus, jonka pitäisi ohjeiston mukaan olla alhaisempi kuin haitallinen pitoisuus. Tämän suuruusluokan eron makea vs. murtovesi totesin marraskuun seminaarissakin (Jyväskylän yliopisto 15.2.2024 sähköposti, Karjalainen J.) https://youtu.be/A7ildT3v22U?si=y0ZGAQyYgmrMwsJt

Tutkituista valkosilmäkuhan, hauen ja ahvenen munista ei kehittynyt ollenkaan kolme päivän vanhoja poikasia, kun veden sulfaattipitoisuus oli yli 2220 mg/l (Prof. Helvi Heinonen-Tanski,  (Koel & Peterka, 1995)

USA:ssa Devils Lakeen on liuennut sulfaattia keskimäärin yli 3 000 mg/l. Järvi on täysin kalaton. (Koel, T. M. & Peterka, J. J. 1995. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 52: 464-469)

Teollisuusjätevesien sulfaattipäästörajat vaihtelevat eri maissa tavallisesti välillä     250−1000 mg/l. (Runtti, H., Tolonen, E.-T., Environ. Res. 2018, 167, 207−222)

Jo suhteellisen matalat (600 – 3000 mg/l) sulfaattipitoisuudet vedessä aiheuttavat betonin sulfaattikorroosiota. Pitoisuus 3000-6 000 mg/l aiheuttaa vahvan rasituksen ja yli 6 000 mg/l hyvin vahvan rasituksen:

https://www.eurofins.fi/expertservices/palvelut/testaus-ja-tarkastus/rakennusmateriaalien-testaus/betoni/sulfaattikorroosio/

Haminan jäteveden lupamääräyksissä sallittu pitoisuus on 62 000 mg/l. Kun pitoisuus 6 000 mg/l sulfaattia aiheuttaa voimakasta betonikorroosiota, voidaanko olettaa, että eliöt kestävät 62 000 mg/l tai n. 31 000 mg/l sulfaattia eli karrikoidusti, onko vesikirppu tai ahvenenen poikanen 5-10 kertaa vahvempi kuin betoni 🤔 Sitä Haminassa lähdetään suuressa mittakaavassa testaamaan. Maalaisjärjellä tulos on selvä, mutta kun sitä ei ole tieteellisesti todistettu ja kun (jos) se jätevesi laimenee (?)……..

 

🌊🐟💙💙💙🦭🌊

LISÄÄ ASIASTA

Lisätietoja: Raija Seppälä, varapuheenjohtaja. p. 050 5294938    e-mail: raija@mehilaispesa.net


Yhdistyksemme jätti uuden muistutuksen 22.11.2023 CNGR Finland Oy:n ympäristölupa-, vesilupa- ja toiminnanaloituslupahakemukseen ja se on luettavissa täältä.

Akkukemiantehtaan jätevesiä ja kiertotalousratkaisuja käsittelevä mielenkiintoinen webinaari on myös katsottavissa täältä.


Teimme 16.10.2023 oikaisuvaatimuksen Haminan kilpailukykyvaliokunnalle Haminan kaupungingeodeetin tekemästä viranhaltijapäätöksestä koskien CNGR Finlandin jäteveden purkuputken uutta sijoituspaikkaa. Kaupungingeodeetti ei ole yksin toimivaltainen asiassa ja päätös oli täysin asukkaiden ja ympäristön etujen vastainen. Kaupungin viranhaltijoiden tulisi puolustaa asukkaidensa ja elinympäristöjen etuja, ei teollisuuden etuja.

Kaupungingeodeetin tekemä päätös CNGR Finlandin purkuputken sijoitusluvasta kaupungin vesialueelle kumottiin ja asia otetiin uudelleenvalmisteluun. Kilpailukykyvaliokunta käsittelee sijoituslupahakemuksen ja tekee päätöksen.


Haminan lupavaliokunta myönsi ympäristö- ja maa-ainesluvan sekä toiminnanaloitusluvan muutoksenhausta huolimatta Petkelvuoren alueen louhinnalle 19.9.2023. Lupa tuli voimaan 22.9.2023, mutta se koski onneksi Perkelvuoren aluetta🤣  Jätimme valituksen lupapäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle 18.10.2023. Valituksessa vaadimme lupapäätöksen kumoamista kaikilta osin.


Yhdistyksemme jätti muistutuksen CNGR Finland Oy:n (CNGR 60 % / Suomen Malminjalostus 40 %) ympäristölupahakemuksesta ja vesilupahakemuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 19.6.2023 asiointitunnuksella 10522785. Aluehallintoviraston päätöstä asiasta odotetaan helmikuuhun 2024 mennessä.

Ylen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta saamien tietojen mukaan muistutuksia ja mielipiteitä ympäristölupahakemuksesta jätettiin määräaikaan mennessä 405 kappaletta, joka lienee Suomen ennätys. Hienoa ja poikkeuksellista aktiivisuutta – KIITOS yhdistyksemme puolesta kaikille asian esilletuomiseen osallistuneille ja siihen vaikuttamaan pyrkiville kansalaisille. On tärkeää uhrata hetki elinympäristömme suojelemiselle, sillä mitä jää, jos se menetetään ?

Taistelua ympäristön puolesta on kulisseissa käyty jo vuosia akkukemiantehtaan tiimoilta (YVA, kaavoitus), lähes yksinomaan yhdistyksemme vähäisin voimin eikä virkamiesten ja päättäjien katseita ole saatu käännettyä tuumaakaan poispäin tehtaan tuomista mittaamattomista rahavirroista kaupungille ja lukemattomista työpaikoista, joiden määrä on paisunut alun kolmestasadasta jo kymmeneentuhanteen uuteen työpaikkaan ! Tällaisiin hankkeisiin liittyy vauhtisokeus päättävissä piireissä, jolloin todelliset ja tunnistettavatkin riskit, niin taloudelliset kuin ympäristöriskitkin, unohdetaan ja selitetään parhainpäin vastoin tunnettuja tosiasioita. Haminan ympäristötoimen kirjoittama lausunto hyväksyttiin sekä kaupunginhallituksessa että lupavaliokunnassa. Lupavaliokunnassa asiasta sentään äänestettiin, mutta eriävä mielipide  hävisi. Kaupungin lausuntojen lopputulemana oli, että akkukemiantehtaalla on pelkästään positiivisia vaikutuksia kaupungille eikä merkittäviä ympäristövaikutuksia ole näköpiirissä.

Seuraava erä akkukemian tehtaan haitallisia vaikutuksia vastaan taistellaan Vaasan hallinto-oikeudessa. Avin tutkittua jättämämme sadat muistutukset ja mielipiteet, se vaatii hakijalta täydennyksiä, vastineen ja vastauksen kiperiin kysymyksiin, jotka hakija selittää parhain päin ehkä lupaamalla laimentaa jätevettä tai jopa hieman puhdistaa jätevedestä sulfaattia testaamalla pian 10 vuotta VTT:n ja Suomen Malminjalostuksen  yhteistyössä kehittelemää uudenlaista sulfaatinpoistomenetelmää, johon Business Finland on lisäksi myöntänyt rahoitusta kaikkineen 30 miljoonaa euroa, 15 miljoonaa suoraan sulfaatin poistomenetelmän kehittämiseen, toiset 15 miljoonaa ympäristövaikutusten vähentämiseen. Avustukset on myönnetty jo vuonna 2022, ennen lupahakemuksen jättämistä. Lupahakemuksen mukaan sulfaatin poistoa ei kuitenkaan suunnitella tehtävän, koska ”sulfaatti ei ole myrkyllistä, sulfaattia on merivedessä luontaisestikin,  puhdistettu suolavesi puretaan suolaiseen Itämereen, vissyvedessäkin on sulfaattia, päätyyhän sulfaatti kuitenkin lopulta mereen lannotteista ja pesuaineista jne” yhtiön toimitusjohtajan sloganeita hakemusajalta lainatakseni.

Yhdistyksemme ei tule hyväksymään muuta ratkaisua kuin jätevesien täydellisen puhdistamisen tai mieluummin suljetun kierron, jolloin vältytään myös merivesitehtaan ja purkuputken rakentamiselta. Merivesitehtaan rakentaminen on tarkoitus tehdä kaupungin rahoituksella, samoin höyryvoimalaitoksen.  Kiinalainen pääomistaja on miljardiyritys ja yrityksellä on varaa rakentaa tarvitsemansa tukilaitokset ja puhdistamot niin halutessaan.


Jätimme 21.6.2023 muistutuksen Haminan kaupungin lupavaliokunnalle koskien Petkelvuoren louhintaa (maa-aines- ja ympäristölupahakemus) . Kaivosluokan louhinta vaarantaa viereisen Ruissalon pohjavesialueen sekä Hillonlahden luontoarvot sekä aiheuttaa pysyvän ympäristötuhon yli 30 hehtaarin alueella. Melu- ja pölyhaitta vaikutusalueella jatkuu hakemuksen mukaan jopa 10 vuotta.

Lisätietoja muistutuksista: Raija Seppälä p. 050 529 4938 raija@mehilaispesa.net


Haminaan Suomen suurin sulfaatin päästölähde!?

“Jäteveden puhdistaminen maksaa, mutta ei Suomenlahtikaan ole ilmainen”, dosentti Helvi Heinonen-Tanskin sanoja lainaten.

13.5.2023 Simeon salissa järjestetyn akkukemiantehtaan vesistövaikutuksia käsitelleen yleisöluennon materiaalit yms:

Materiaalit


Jätevedet pystytään puhdistamaan 2020-luvulla !

Jari Natunen, Ympäristöbiokemisti, FT SLL Erikoisasiantuntija Teollisuuspäästöt, vesien suojelu 13.5.2023:

”Suomen Malminjalostus on Talvivaara-Terrafamen emoyhtiö. Terrafame on todennäköisesti maailman vastuuttomin kaivos johtuen miljardien tonnien vaarallista vaarallisemman jätteen ongelmasta.

CNGR on kiinalainen yhtiö, joka on yhdistetty merkittäviin ympäristöongelmiin esimerkiksi Indonesiassa.” https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big- Story/Dirty-metals-for-clean-cars-Indonesian- nickel-could-be-key-to-EV-battery-industry

Jäteveden sekoittuminen ei ole uskottavaa:

  • Vedet kerrostuvat kesällä ja talvella jään alla
  • Lupahakemuksen mukaisissa oloissa raskas suolavesi virtaisi pohjassa syvänteitä pitkin
  • N. 100 päivän kerrostumisaikana päästö noin 500.000 m3
  • 20 cm kerroksena 2,5 miljoonaa m2 – 250 ha meren pohjaa, 10 kertaisella sekoittumisella 2500 ha
  • Pitoisuudet olisivat alusvedessä voimakkaasti luonnottomia ja voivat vaikuttaa pohjaeliöiden ekologiaan

Tammikuussa 2023 käynnistyi Tuike Finland Oy:n (Google) YVA-prosessi koskien 11 palvelinkeskuksen toiminnan ja neljän suunnitellun uuden palvelinkeskuksen rakentamisen vaikutuksia ympäristöön. Yhdistyksemme jätti YVA-ohjelmaluonnoksesta yhteysviranomaiselle (KaS-ELY) monipuolisen lausunnon / mielipiteen 23.2.2023 koskien hankkeen vaikutuksia lähiluontoon ja ympäristöön. LUE LISÄÄ 

Akkumateriaalitehtaan osalta ympäristöluvalla ratkaistaan mm. rannikkovesiemme ja Petkelvuoren tulevaisuus. Tuike Oy:n  YVA:n osalta kysymyksessä on mm. koko Savilahdenvuoren louhinta mittavine ympäristövaikutuksineen. Kysymyksessä ovat todella suuret asiat niin ympäristön kuin meidän asukkaidenkin kannalta. LUE LISÄÄ


Liity mukaan tukemaan luonnonsuojelutyötä  ja vaikuttamaan oman ympäristösi asioihin. Suomen Luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistys toivottaa kaikki tervetulleeksi mukaan luonnonsuojelutyöhön.

MENNEET RETKET JA TAPAHTUMAT

Suomiareenassa Porissa akkukemianteollisuuden päästöt olivat taas esillä 26.6.2024. Kannattaa katsoa ja kuunnella !

Ohjelma – Itämeri EI ole akkuteollisuuden kaatopaikkasuomiareena.fi

Nyt kuultiin Hannele Pokalta täyttä asiaa ! Kannattaa katsoa allaoleva video akkukemianteollisuuden jätevesikeskustelusta. Mukana keskustelemassa Hannele Pokan lisäksi Akkuteollisuus ryn Pia Vilenius, Itämeritutkija Seppo Knuuttila Sykestä sekä toimittaja Noora Shlinger ja juontaa piirin ympäristöpalkinolla muistettu jäsenemme Outi Lankia. Keskustelun organisoi PMP, jonka kanssa teimme yhteisvalituksen CNGRn lupapäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

https://www.mtv.fi/video/c6079d4947bb38a6a8c1?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAab9jMsUB0ZuOaoxiyFliKpD_-6Z7GB0fEWHN813cyBxz4c9n-idFzmXYF0_aem_O6lqKHOW5W1ttDTZIAlNkg&sfnsn=wa

Luonto Lainassa-viikon päätteeksi kävimme tutustumassa Horesootin luontopolkuun talvisessa säässä 11.2.2024.

Olimme mukana Vapaaehtoistoiminnan messuilla Haminan pääkirjastolla lauantaina 21.10.2023.

Järjestimme syysretken Haminan ladun ylläpitämälle Teirikallion laavulle lauantaina 14.10.2023. Ilmassa oli jo totuttuun tapaan suuri sateen ja myrskyn uhka eikä paikalle uskaltautunut kuin pari henkeä.

Yhdistys järjesti lupiininpoistotalkoot Haminan Meltissä lauantaina 23.9.2023 klo 10-12.

Kävimme 13.9.2023 tutustumassa yhdessä Haminan vihreiden kanssa Kajasuohon ja alueeseen, jolle suunnitellaan aurinkovoimalaa.  Markku Suoknuutti toimi oppaana. Paneelit ovat suunnitteilla jo ennestään ojitetulle suon osalle. Alueella on ilmeisesti myös suoritettu jo laajoja hakkuita.

https://www.hamina.fi/asukkaalle/ajankohtaista/forus-oy-tiedottaa-2-8-2023-haminaan-ollaan-perustamassa-lahivuosina-aurinkovoimala-kajasuon-alueelle/

Markku Suoknuutti kuvailee Kajasuota Kymenlaakson luonto -lehdessä v. 2018 seuraavasti: ”Kaakkois-Suomen suurin suojelematon ja vieläpä laajalti luonnontilainen suoalue on yksi Kymenlaakson suohelmistä.” Lisää Kajasuosta ja yleensäkin suoluonnosta ja sen uhkista SLL:n Kymenlaakson piirin 24. vuosijulkaisussa v. 2018 (Teemana Kajasuo-Lamminsuo).

https://www.sll.fi/app/uploads/sites/21/2019/02/Kymenlaakson_luonto_2018-.pdf

Yhdistyksemme oli edustettuna Itämeren puolesta -kulkueessa sateisilla Kotkan Meripäivillä perjantaina 28.7.2023. Kulkueen järjesti Puhtaan Meren Puolesta -yhdistys ja alueemme asukkaat. 

Järjestimme tapahtuman  Haminan torilla 17.6.2023 liittyen CNGR Finland Oy:n jättämän ympäristölupahakemuksen muistutuksen tekoon.

Yleisöluento akkukemiantehtaan vesistövaikutuksista 13.5.2023 yhdessä asukasaktiivien kanssa.

Rantaroskatalkoot 11.5.2023 Kakkuvuoren rannassa.

Kevätretki Matinsaaren-Savilahdenvuoren maisemissa 29.4.2023.

Järjestimme Luonto lainassa- viikon Haminan kirjastossa 4.2.-12.2.2023 teemalla ilmastonmuutos. Esillä oli mm. Pappilansalmen yläkoululaisten tekemiä herättäviä ilmastomeemejä, ilmastoystävällisiä ruokareseptejä jne.

Tutustuimme syksyiseen suoluontoon sunnuntaina 9.10.2022 tekemällä koko perheen retken Rajasuon luonnonsuojelualueelle.

Luonnonkukkapäivänä 19.6.2022 teimme retken Reitkallin Suurivuorelle Jussi Halmeen johdolla. Katseltavina oli vuorenjuurilehdon kasveja, tienvarren niittykasveja ja vähän kuivaa ratapengertäkin.

Maailman vaelluskalapäivänä  21.5.2022 teimme retken Vehkajoen Myllärinkoskelle sekä Töytärinkoskelle.  Juha Posti ja Jorma Kervinen kertoivat tehdyistä kunnostustoimista vaelluskalojen palauttamiseksi takaisin Vehkajokeen.

Rantaroskien keräystalkoissa 10.5.2022 roskia löytyi taas valitettavan paljon. Keräyspaikka oli Kakkusaari Vilniemellä.

Keväisellä linturetkellä 23.4.2022 Lupinlahden lintutornilla ja Vilniemen pelloilla meitä oli mukana reilu tusina. Mielenkiintoisen ja mieleenpainuvan retken veti Seppo Grönlund. Kiitos hänelle.

Toteutimme Roskat pois -talkoot lauantaina 18.9.2021 klo 12-14 Haminan Suvirannassa.

Runollinen metsäretki 
Yhdessä Haminan runoyhdistyksen kanssa teimme runollisen metsäkävelyn Horessootin luontopolulla Myllykylässä  15.8. klo 14.00. Runot ja luonto sopivat mainiosti yhteen.  Lue lisää ja katso kuvat.

Lupiininpoistotalkoot Meltissä
Lupiinien torjunta  Haminan Meltissä  on jatkunut koko kesän ajan. Lue aiemmista talkoistamme lupiinien parissa. 

Muistutus Hillonlahden asemakaavasta
Yhdistyksemme teki 31.5.2021 muistutuksen  Haminan kaupungille koskien  Hillonlahden pohjoispuolisten alueiden asemakaavamuutosta (vaihe II). Totesimme siinä lukuisia luontoa ja ympäristöä uhkaavia asioita. Lue koko muistutus tästä.

Akkumateriaalitehtaan jätevesipäästöillä rannikkovesien pilaantuminen ja lähiluonnon tuhoutuminen väistämätöntä

Yhdityksemme on ottanut kantaa Haminaan suunnitteilla olevan akkumateriaalitehtaan ympäristövaikutuksiin. Pyynnöstä olemme 14.4.2021 lähettäneet lausuntomme Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, joka myöntää ympäristöluvan valtio-omisteiselle Finnish Battery Chemicalsille. Katsomme, että mikäli tehdas toteutetaan aiotun mukaisesti se aiheuttaa vakavan uhan rannikkovesille ja lähiluonnolle.  Lue  lausuntomme ELY-keskukselle.

Hillonlahden asemakaava herättää vakavia huolenaiheita

Yhdistyksemme on ottanut kantaa Haminan kaupungin Hillonlahdenpohjoispuolisten alueiden asemakaavamuutokseen. Mielestämme kaavaluonnos rikkoo räikeästi luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteita.  Asemakaavan toteutuminen esitetyn kaltaisena tuhoaa lopullisesti luontoarvoiltaan
korvaamattoman Hillonlahden rantoineen. Lue tästä  kannanottomme, jonka lähetimme kaupungille 8.4.2021.

Pakurikäävän ottaminen luonnonsuojelualueelta ei ole sallittua. Lue mielipidekirjoituksemme asiasta.

Yhdistyksen vuosikokouksessa tiistaina 2.2.2021 käsiteltiin normaalit vuosikokousasiat: tilit ja talous, toimintakertomus vuodelta 2020 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2021. Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Katja Räsänen-Risu ja sihteeriksi Kirsi Niskanen. Tänä vuonna on tarkoitus järjestää jälleen luontoretkiä, tapahtumia ja talkoita, mikäli vain pandemiatilanne sallii. Niistä lisää myöhemmin. Otamme kantaa meneillä oleviin Haminan Seudun ympäristöön vaikuttaviin hankkeisiin ja suunnitelmiin.  Lisätietoja toiminnasta Kirsi Niskanen  0504101420 / liekopuu@gmail.com

Mielipidekirjoituksemme akkumateriaalitehtaasta
Yhdistyksemme kommentoi  paikallislehti Reimarissa  5.8.2020 lehden aiempaa kirjoitusta Haminan mahdollisesta akkumateriaalitehtaasta. Lue kirjoituksemme Akkumateriaalitehdas uhka vai mahdollisuus?  Luonnon edunvalvonta -sivulta.

Lupiinien torjunta huomattu
Lupiinien torjuntamme Haminan Meltin luonnonsuojelualueella on herättänyt huomiota. Lue artikkeli Reimari-lehdessä 16.6.2020 vuosia kestävästä talkootyöstä.

SLL Kymenlaakson piiri

SLL Kaakkois-Kymen yhdistys ry

  • [email]
  • 040 775 3398 sihteeri
  • Käy myös Facebook-sivuillamme www.facebook.com/kaakkoiskymenluonto/