Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri Kaakkois-Kymen yhdistys

Kaakkois-Kymi
Navigaatio päälle/pois

Kaakkois-Kymen yhdistys

Suomen luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistys on yksi SLL:n Kymenlaakson piirin kolmesta paikallisyhdistyksestä. Edistämme luonnon- ja ympäristönsuojelua omalla toimialueellamme, johon kuuluvat Hamina, Virolahti ja Miehikkälä.

Lue lisää toiminnastamme Tapahtumakalenteri

AJANKOHTAISTA

13.5.2023 Simeon salissa järjestetyn akkukemiantehtaan vesistövaikutuksia käsitelleen yleisöluennon materiaalit:

Materiaalit

CNGR Finland Oy:n (CNGR 60 % / Suomen Malminjalostus 40 %)  ympäristölupahakemus koskien pCam-tehdasta kuulutetaan pian, toukokuun 2023 aikana. Kuulutuksen aikana hakemukseen voi jättää mielipiteen / muistutuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (ESAVI) sähköisellä lomakkeella.

Kuinka voit vaikuttaa ?

Vaikuta paikallisiin asukkaisiin, päättäjiin ja heihin, kenelle Itämeri on tärkeä. Jaa tietoa jätevedenkäsittelyn tärkeydestä.  Jos jätevedet saa laskea puhdistamatta Haminan edustalla, niin tuloksena on moninkertaisesti kaivosvesiä suurempi päästölähde.

CNGR Finland Oy:n ympäristölupahakemus liitteineen ja vesilupahakemus purkuputken rakentamiseksi löytyvät aluehallintoviraston verkkosivulta: 

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2408211

Lähetä mielipide lupaviranomaiselle (ESAVI) sähköisellä lomakkeella määräaikana:

https://avi.fi/sahkoiset-lomakkeet

Meillä voi olla molemmat: Uusia akkuteollisuuden työpaikkoja ja monipuolinen meriluonto. Jätevedet pystytään puhdistamaan 2020-luvulla !

Jari Natunen, Ympäristöbiokemisti, FT SLL Erikoisasiantuntija Teollisuuspäästöt, vesien suojelu 13.5.2023:

”Suomen Malminjalostus on Talvivaara-Terrfamen emoyhtiö. Terrafame on todennäköisesti maailman vastuuttomin kaivos johtuen miljardien tonnien vaarallista vaarallisemman jätteen ongelmasta.

CNGR on kiinalainen yhtiö, joka on yhdistetty merkittäviin ympäristöonglmiin esimerkiksi Indonesiassa.” https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big- Story/Dirty-metals-for-clean-cars-Indonesian- nickel-could-be-key-to-EV-battery-industry

Jäteveden sekoittuminen ei ole uskottavaa:

  • Vedet kerrostuvat kesällä ja talvella jään alla
  • Lupahakemuksen mukaisissa oloissa raskas suolavesi virtaisi pohjassa syvänteitä pitkin
  • N. 100 päivän kerrostumisaikana päästö noin 500.000 m3
  • 20 cm kerroksena 2,5 miljoonaa m2 – 250 ha meren pohjaa, 10 kertaisella sekoittumisella 2500 ha
  • Pitoisuudet olisivat alusvedessä voimakkaasti luonnottomia ja voivat vaikuttaa pohjaeliöiden ekologiaan

Luonnon edunvalvonta

Tammikuussa 2023 käynnistyi Tuike Finland Oy:n (Google) YVA-prosessi koskien 11 palvelinkeskuksen toiminnan ja neljän suunnitellun uuden palvelinkeskuksen rakentamisen vaikutuksia ympäristöön. Yhdistyksemme jätti YVA-ohjelmaluonnoksesta yhteysviranomaiselle (KaS-ELY) monipuolisen lausunnon / mielipiteen 23.2.2023 koskien hankkeen vaikutuksia lähiluontoon ja ympäristöön. LUE LISÄÄ 

Helmikuun 2023 lopussa CNGR Finland Oy jätti aluehallintovirastolle hakemuksen koskien Haminaan suunnitellun akkumateriaalitehtaan ympäristölupaa ja toiminnanaloituslupaa. Ympäristölupahakemuksesta selviää, että yhtiö ei aio puhdistaa jätevesistä lainkaan natriumsulfaattia.  Myös raskasmetalleja (Ni, Al, Co, Mn) ja ammoniumtyppeä on tarkoitus johtaa edelleen mereen. Hakemuksen mukaan erittäin suolaista  (Na2SO4 n. 100 g/l ) ja sulfaattipitoista (SO4 62 000 mg/l) jätevettä puretaan sisäsaaristoomme 1,5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Suolalla ja sulfaateilla on suurina määrinä lukuisia tunnettuja suoria ja epäsuoria kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia haittavaikutuksia vesistölle ja vesieliöstölle mukaanlukien kalasto. Kysymyksessä ei siis ole ruokasuola (NaCl). Haminan edustan vesimuodostumissa meren suolapitoisuus on luonnostaan erittäin alhainen, 0,7-3 g/l ja sulfaattia vedessä on 100-300 mg/l eli jäteveden suolapitoisuus on lähes satakertainen ja sulfaattipitoisuus jopa 620-kertainen meriveden taustapitoisuuteen nähden.

Akkumateriaalitehtaan osalta ympäristöluvalla ratkaistaan mm. rannikkovesiemme ja Petkelvuoren tulevaisuus. Tuike Oy:n  YVA:n osalta kysymyksessä on mm. koko Savilahdenvuoren louhinta mittavine ympäristövaikutuksineen. Kysymyksessä ovat todella suuret asiat niin ympäristön kuin meidän asukkaidenkin kannalta. LUE LISÄÄ

Liity mukaan tukemaan luonnonsuojelutyötä  ja vaikuttamaan oman ympäristösi asioihin. Suomen Luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistys toivottaa kaikki tervetulleeksi mukaan luonnonsuojelutyöhön.

Lisätietoja Kirsi Niskanen 0504101420 / liekopuu@gmail.com

 MENNEET RETKET JA TAPAHTUMAT

Yleisöluento akkukemiantehtaan vesistövaikutuksista 13.5.2023 yhdessä asukasaktiivien kanssa.

Rantaroskatalkoot 11.5.2023 Kakkuvuoren rannassa.

Kevätretki Matinsaaren-Savilahdenvuoren maisemissa 29.4.2023.

Järjestimme Luonto lainassa- viikon Haminan kirjastossa 4.2.-12.2.2023 teemalla ilmastonmuutos. Esillä oli mm. Pappilansalmen yläkoululaisten tekemiä herättäviä ilmastomeemejä, ilmastoystävällisiä ruokareseptejä jne.

Tutustuimme syksyiseen suoluontoon sunnuntaina 9.10.2022 tekemällä koko perheen retken Rajasuon luonnonsuojelualueelle.

Luonnonkukkapäivänä 19.6.2022 teimme retken Reitkallin Suurivuorelle Jussi Halmeen johdolla. Katseltavina oli vuorenjuurilehdon kasveja, tienvarren niittykasveja ja vähän kuivaa ratapengertäkin.

Maailman vaelluskalapäivänä  21.5.2022 teimme retken Vehkajoen Myllärinkoskelle sekä Töytärinkoskelle.  Juha Posti ja Jorma Kervinen kertoivat tehdyistä kunnostustoimista vaelluskalojen palauttamiseksi takaisin Vehkajokeen.

Rantaroskien keräystalkoissa 10.5.2022 roskia löytyi taas valitettavan paljon. Keräyspaikka oli Kakkusaari Vilniemellä.

Keväisellä linturetkellä 23.4.2022 Lupinlahden lintutornilla ja Vilniemen pelloilla meitä oli mukana reilu tusina. Mielenkiintoisen ja mieleenpainuvan retken veti Seppo Grönlund. Kiitos hänelle.

Toteutimme Roskat pois -talkoot lauantaina 18.9.2021 klo 12-14 Haminan Suvirannassa.

Runollinen metsäretki 
Yhdessä Haminan runoyhdistyksen kanssa teimme runollisen metsäkävelyn Horessootin luontopolulla Myllykylässä  15.8. klo 14.00. Runot ja luonto sopivat mainiosti yhteen.  Lue lisää ja katso kuvat.

Lupiininpoistotalkoot Meltissä
Lupiinien torjunta  Haminan Meltissä  on jatkunut koko kesän ajan. Lue aiemmista talkoistamme lupiinien parissa. 

Muistutus Hillonlahden asemakaavasta
Yhdistyksemme teki 31.5.2021 muistutuksen  Haminan kaupungille koskien  Hillonlahden pohjoispuolisten alueiden asemakaavamuutosta (vaihe II). Totesimme siinä lukuisia luontoa ja ympäristöä uhkaavia asioita. Lue koko muistutus tästä.

Akkumateriaalitehtaan jätevesipäästöillä rannikkovesien pilaantuminen ja lähiluonnon tuhoutuminen väistämätöntä

Yhdityksemme on ottanut kantaa Haminaan suunnitteilla olevan akkumateriaalitehtaan ympäristövaikutuksiin. Pyynnöstä olemme 14.4.2021 lähettäneet lausuntomme Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, joka myöntää ympäristöluvan valtio-omisteiselle Finnish Battery Chemicalsille. Katsomme, että mikäli tehdas toteutetaan aiotun mukaisesti se aiheuttaa vakavan uhan rannikkovesille ja lähiluonnolle.  Lue  lausuntomme ELY-keskukselle.

Hillonlahden asemakaava herättää vakavia huolenaiheita

Yhdistyksemme on ottanut kantaa Haminan kaupungin Hillonlahdenpohjoispuolisten alueiden asemakaavamuutokseen. Mielestämme kaavaluonnos rikkoo räikeästi luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteita.  Asemakaavan toteutuminen esitetyn kaltaisena tuhoaa lopullisesti luontoarvoiltaan
korvaamattoman Hillonlahden rantoineen. Lue tästä  kannanottomme, jonka lähetimme kaupungille 8.4.2021.

Pakurikäävän ottaminen luonnonsuojelualueelta ei ole sallittua. Lue mielipidekirjoituksemme asiasta.

Yhdistyksen vuosikokouksessa tiistaina 2.2.2021 käsiteltiin normaalit vuosikokousasiat: tilit ja talous, toimintakertomus vuodelta 2020 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2021. Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Katja Räsänen-Risu ja sihteeriksi Kirsi Niskanen. Tänä vuonna on tarkoitus järjestää jälleen luontoretkiä, tapahtumia ja talkoita, mikäli vain pandemiatilanne sallii. Niistä lisää myöhemmin. Otamme kantaa meneillä oleviin Haminan Seudun ympäristöön vaikuttaviin hankkeisiin ja suunnitelmiin.  Lisätietoja toiminnasta Kirsi Niskanen  0504101420 / liekopuu@gmail.com

Mielipidekirjoituksemme akkumateriaalitehtaasta
Yhdistyksemme kommentoi  paikallislehti Reimarissa  5.8.2020 lehden aiempaa kirjoitusta Haminan mahdollisesta akkumateriaalitehtaasta. Lue kirjoituksemme Akkumateriaalitehdas uhka vai mahdollisuus?  Luonnon edunvalvonta -sivulta.

Lupiinien torjunta huomattu
Lupiinien torjuntamme Haminan Meltin luonnonsuojelualueella on herättänyt huomiota. Lue artikkeli Reimari-lehdessä 16.6.2020 vuosia kestävästä talkootyöstä.

SLL Kymenlaakson piiri

SLL Kaakkois-Kymen yhdistys ry

  • [email]
  • 050 4101 420 sihteeri
  • Käy myös Facebook-sivuillamme www.facebook.com/kaakkoiskymenluonto/