Sijainti: Pääsivu

Tervetuloa Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin sivuille!

 

Ajankohtaista

21.9.2016

Keskustelutilaisuus kohtuutaloudesta Kouvolassa 18.10.


Kouvolassa keskustellaan kohtuutaloudesta lokakuussa.

Alustajana toimii tutkijatohtori Tuuli Hirvilammi, joka on julkaissut yhdessä muutaman muun Suomen kohtuutalousliikkeen aktiivin kanssa kirjan Talous kasvun jälkeen.

Hirvilammi hahmottelee alustuksessaan laajasti hyvinvointia, ekologista kestävyyttä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä esittää ratkaisuehdotuksia työn, rahajärjestelmän ja energiantuotannon ongelmiin, joihin nykyinen kasvuajattelu ei näytä tarjoavan keinoja.

Tilaisuudessa on aikaa keskustelulle ja isoja kysymyksiä lähestytään myös arjen sekä omien kokemusten kautta.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja se pidetään Kouvolan pääkirjaston auditoriossa tiistaina 18.10. klo 18-20.

Järjestäjä: Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry ja Kohtuus Kymenlaaksossa -liike

Lisätietoja: Riku Rinnekangas, 0451049388, kymenlaakso@sll.fi

 

31.8.2016

Multamäen uhanalaistalkoot lauantaina 10.9.


Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri järjestää Voikkaan Multamäen uhanalaistalkoot lauantaina 10.9. klo 10-14.

Talkoissa raivataan entistä ratapohjaa uhanalaiselle perhoselle kalliosinisiivelle sekä radan vierustaa tämän toukan ravintokasville maksaruoholle.

Ohjelmassa on puiden kaatoa ja kuljetusta sekä kasvien nyhtämistä.

Ruoka- ja juomatarjoilu tulee luonnonsuojelupiiristä, samoin työkalut ja tarvikkeet.

Mukaan saa ottaa omia varusteita, kuten voimasaksia ja käsisahoja. Puiden kaatoa ei tarvitse suorittaa, vaan sen hoitaa moottorisahalla asianosaava henkilö.

Linkki talkoopaikan sijaintiin (Kärmesmäentie, kääntyminen Multahovintieltä "Pieneläinten hautausmaa" -kyltin kohdalta):

http://kartta.kouvola.fi/ims/?mid=50e1

Paikalle saa mennä suoraan, mutta kokoontuminen on K-Woikantorin pihassa klo 9.30 – 9.45.

K-Woikantorin sijainti (Kuparintie 4):

http://kartta.kouvola.fi/ims/?mid=5791

 

6.6.2016

Luonnonsuojelupiirin ympäristöpalkinto luontokartoittaja Petri Parkolle 


Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri antoi tämän vuoden ympäristöpalkinnon kouvolalaiselle luontokartoittaja Petri Parkolle.

Parkko on tehnyt pitkäaikaisen työn Kymenlaakson luonnon parissa sekä työssään että vapaa-ajallaan. Hänet tunnetaan tinkimättömänä ja ahkerana luontoharrastajana sekä linturengastajana. Lintujen ohella Parkko tuntee laajasti myös muun muassa kasvit, sudenkorennot, lepakot ja luteet.

Parkko on toiminut BirdLife Suomi ry:n valtakunnallisten linnustonsuojeluhankkeiden, ruisrääkkä- ja kaulushaikaraprojektin, koordinaattorina ja vastannut Kymenlaakson Maakunnallisesti arvokkaiden lintukohteiden (MAALI) kartoittamisesta.

Hän päivittää osaamistaan jatkuvasti ja on laajasti verkostoitunut. Tällä hetkellä luontoharrastuksen pääpaino on luteissa ja yhä enemmän myös kaskaissa. Vuonna 2016 hänet hyväksyttiin Suomen Hemiptera-eliötyöryhmän jäseneksi. Työssään Parkko on toiminut erilaisissa hankkeissa luontoarvojen ja maankäytön yhteensovittajana.

Luonnonsuojelupiiri katsoo, että Parkko on runsaat 30 vuotta jatkuneella toiminnallaan merkittävällä tavalla parantanut lajiston sekä luonnon tilan kehityksen tuntemusta Kymenlaaksossa.

Ympäristöpalkinto luovutettiin luonnonsuojelupiirin toimistolla Maailman ympäristöpäivänä 5.6., joka on myös Parkon 50-vuotissyntymäpäivä : )

 

2.6.2016

Mustaviirin talkoot elokuussa

 

Mustaviiri 2016

Kuva: Riku Rinnekangas

Metsähallitus ja Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri järjestävät Mustaviirin perinnemaisematalkoot 6.-7.8.2016 (la-su, vko 31).

Paikkana on Mustaviirin saari Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa.

Lähtö on lauantaina klo 9.00 mennessä Kotkan Sapokasta ja paluu sunnuntai-iltapäivällä samaan paikkaan.

Mukaan mahtuu vielä 5 vapaaehtoista talkoolaista. 

Ilmoittautumisaikaa on torstaihin 30.6. klo 15 saakka.

Ilmoittautuminen luonnonsuojelupiirin toimistolle: kymenlaakso@sll.fi tai 0451049388.

Ruuat, työkalut ja merikuljetus tulee Metsähallitukselta. Luonnonsuojelupiiriltä tulee osa työkaluista sekä työhanskat ja pressut. Omia välineitä (viikate, viikatteen terotinkivi ja harava) saa ottaa mukaan. 

Tämän vuoden ohjelmassa on niittoa ja haravointia.

Lauantai-iltana lämpiää sauna, ja mereen pääsee pulahtamaan.

Mahdollisista ruoka-allergioista on syytä kertoa ilmoittautumisen yhteydessä! Samoin, haluaako majoittua mökissä (sinne mahtuu noin 6 henkeä)! Muutoin majoitus omissa teltoissa.

__

Tietoa Mustaviiristä:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mustaviiri

http://www.sll.fi/kymenlaakso/toiminta/mustaviiri

Kyseistä Mustaviiristä kertovaa lehteä saa ostaa luonnonsuojelupiiristä 10 euron hintaan.

 

22.4.2016

Luonnonsuojelupiiri ei hyväksy puukauppaa Repoveden kansallispuistossa

 

Repoveden hakkuu - kevät 2016 

Kuva: Lassi Kujala

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri paheksuu aikeita myydä Repoveden kansallispuistosta hakattua puuta.

Puukaupalla on tarkoitus rahoittaa ennallistamistoimenpiteitä Repovedellä. 

Ennallistaminen liittyy nuorten männiköiden polttoon, missä tarkoituksena on luoda elinympäristöjä metsäpaloista sekä lahopuusta riippuvaisille lajeille.

On kyseenalaista, että osa polttotarkoitukseen hakattua puuta myydään ja kuljetetaan pois suojelualueelta.

Tämä vähentää lahopuun määrää Repoveden kansallispuistossa. Lahopuu on tärkein rakennetekijä metsäluonnon monimuotoisuudessa. Myös metsähallituksen oma ohje ennallistamisesta toteaa, että poltossa syntyvä eritahtisesti kuoleva ja lahoava puu on tärkeää. 

Luonnonsuojelupiiri vaatii, että ennallistamispoltoista luovutaan, mikäli valtiolla ei ole osoittaa niihin määrärahaa. Toisena vaihtoehtona on vähentää ennallistamispolton palokuormaa siirtämällä osa kaadetuista puista toisaalle kansallispuistoon lahoaviksi maapuiksi.

 

30.3.2016

Luonnonsuojelupiirin kevätkokouskannanotto

 

Silmunjoen taimen ja kalasto taantuneet pahoin 

Summanjoen läntisen haaran paikallisesti elinvoimainen taimenkanta on pahasti taantunut.

Vielä muutamia vuosia sitten lukuisia eri-ikäisiä taimenia tavattiin säännöllisesti koealoilta Kouvolan Silmunjoen sähkökoekalastuksissa. Viime syksynä taimenia löytyi vain yksi ainoa. Kehitys on huolestuttava huomioiden tähänkin Summanjoen haaraan kohdistuneet kalataloudelliset kunnostukset ja istutuspanostukset. Summanjoen kalataloudellista kehittämistä on viety konkreettisesti eteenpäin, mutta samaan aikaan uusien turvetuotantoalueiden perustamisia ja vanhojen laajennuksia on laitettu vireille.

Veden happamuus ja rautapitoisuus yhdessä humuksen kanssa ovat yhteisvaikutuksiltaan erittäin haitallisia kalastolle. Taimen on Silmunjoessa herkkä indikaattori kuormitukselle ja happamuus on haitallista mädin- ja pienpoikasten normaalille kehittymiselle. Taimenen ja muun kalaston näin voimakas taantuminen vesipuitedirektiivin ja vesienhoito-ohjelmien aikakaudella ei tulisi olla mahdollista.

Syy äkilliseen taimenkannan romahdukseen on suurella todennäköisyydellä turvetuotanto. Haukkasuon ja Kiikunsuon laajoille turvetuotantoalueille rakennettiin muutama vuosi sitten kemiallinen vesienkäsittely. Kemikalointi tunnetusti lisää turvetuotantoalueelta poistuvien vesien happamuutta ja rautapitoisuutta merkittävästi.

Turvetuotanto on ainoa alkutuotannon muoto, jolta edellytetään ympäristölupaa ja jonka toimintaa seurataan säännöllisesti. Taimenkannan romahdus Silmunjoessa onkin huolestuttava viesti ympäristölupajärjestelmän toimivuudesta sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valvontaresurssien riittävyydestä.

ELY-keskuksen on silti mahdollista puuttua Silmunjoen tilanteeseen. Keinona on myös ottaa Silmunjokeen kuivatusvetensä purkavien Haukkasuon ja Kiikunsuon ympäristöluvat uudelleentarkasteluun.

 

2.2.2016

Vuosijulkaisu sukeltaa vesiluontoon


Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin vuosijulkaisu, Kymenlaakson Luonto, ilmestyy keskiviikkona 3.2. Lehti on luonnonsuojelupiirin 21. peräkkäinen vuosijulkaisu.

Lehden teemana on vesiluonto. Lehti sukeltaa Kymenlaakson vesiin pintaa syvemmälle. Teemaa käydään läpi pohjaeläimistä kaavoitukseen ja kaloista ympäristökasvatukseen.

Monipuolisen katsauksen kirjoittajina on alansa vahvoja asiantuntijoita, kuten mm. biologi Risto Hamari sekä dosentti Kari-Matti Vuori.

Julkaisun taitto ja kuvitus on taatun näyttävää. Moni kuvista on luontokuvaaja Lassi Kujalan käsialaa.

Painos on 1100 kappaletta. Tuhat postitetaan Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson paikallisyhdistysten jäsenille. Lehtiä on myynnissä 10 euron kappalehintaan luonnonsuojelupiirin toimistolla sekä tapahtumissa.

 

17.12.2015

Hyvää Joulua 2015

 

15.12.2015

Jouluiloa jakamaan!

 

SLL jouluiloa 2015

Hyvä vinkki kaikille ajoissaoleville sekä mattimyöhäisille lahjanostajille.

Tässä lahjaideoita vailla vertaa:

http://www.sll.fi/lahjoita/jouluiloa

  

1.12.2015

Kymin Nikkarit lahjoittivat pönttöjä


Nikkarien pöntot 2015 - 1

Kymin Nikkarit lahjoittivat vastikkeettomasti Kymenlaakson luonnonsuojelupiirille kymmenen pöllönpönttöä sekä kahdeksan kottaraispönttöä. Luonnonsuojelupiiri esittää Kymin Nikkareille lämpimän kiitoksen!

Pöntöt viedään luonnonsuojelupiirin toimesta maastoon. Ne asentaa puuhun Lassi Kujala ja Lasse Artevo tähän tapaan.

Nikkarien pöntot 2015 - 2

Nikkarien pöntot 2015 - 3

Nikkarien pöntot 2015 - 4

Nikkarien pöntot 2015 - 5

Kuvat Lassi Kujala.

 

2.11.2015

Luontokuvailta on täällä taas

 

Luontokuvailta 2015 juliste

 

14.9.2015

Luonnonsuojelu kannattaa aina!

 

Norppahaaste 2015

Nyt on hyvä hetki liittyä Suomen luonnonsuojeluliiton jäseneksi.

Se käy helposti tästä linkistä:

http://www.sll.fi/liity

Kiitos!

 

24.8.2015 

Uhanalaistalkoot Voikkaan Multamäessä syyskuussa


Luonnonsuojelupiiri järjestää Voikkaan Multamäen uhanalaistalkoot lauantaina 19.9. klo 10-14.

Talkoissa raivataan entistä ratapohjaa uhanalaiselle perhoselle kalliosinisiivelle sekä radan vierustaa tämän toukan ravintokasville maksaruoholle.

Ohjelmassa on puiden kaatoa ja kuljetusta sekä kasvien nyhtämistä.

Laadukas ruoka- ja juomatarjoilu tulee luonnonsuojelupiiristä, samoin työkalut ja tarvikkeet.

Mukaan saa ottaa omia varusteita, kuten voimasaksia ja käsisahoja. Puiden kaatoa ei tarvitse suorittaa, vaan sen hoitaa moottorisahalla asianosaava henkilö.

Linkki talkoopaikan sijaintiin (Kärmesmäentie, kääntyminen Multahovintieltä "Pieneläinten hautausmaa" -kyltin kohdalta):

http://kartta.kouvola.fi/ims/?mid=50e1

Paikalle saa mennä suoraankin, mutta kokoontuminen on K-Woikantorin pihassa klo 9.30 – 9.45.

K-Woikantorin sijainti (Kuparintie 4):

http://kartta.kouvola.fi/ims/?mid=5791

 

8.6.2015

Ympäristöpalkinto lintumies Urpo Koposelle

 

Ympäristöpalkinnonjako, 5.6.2015

                                 Urpo ja Lassi hilpeissä tunnelmissa. Kuva: RR

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri myönsi tämän vuoden ympäristöpalkinnon kotkalaiselle lintuasiantuntija Urpo Koposelle.

Koponen on tunnettu pitkäaikaisesta työstään lintujen hyväksi. Hän on erikoistunut linnunpönttöihin. Koponen on kehitellyt pönttöjä monenlaisten lintujen tarpeisiin ja vienyt niitä metsiin suuret määrät. Hän on myös aktiivinen kansanvalistaja.

Vuonna 2013 Koponen julkaisi yhdessä Juha Laaksosen kanssa kirjan pihojen linnuista ja pöntöistä. Se palkittiin Vuoden luontokirjana.

Pöntötys on tarpeellista, koska nykyinen metsänkäyttö vähentää lahopuun ja pesäkolojen määrää merkittävästi.

Luonnonsuojelupiiri katsoo, että Koponen on tinkimättömällä työllään parantanut kolopesijöiden asemaa Kymenlaaksossa sekä lisännyt yleistä tietoisuutta linnuista.

Ympäristöpalkinto luovutettiin luonnonsuojelupiirin toimistolla Maailman ympäristöpäivänä 5.6.

 

25.5.2015

Kurssi Kymenlaakson soilla heinäkuussa

 

Suokurssi 2015

Kuva: Markku Suoknuuti

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri järjestää kaksipäiväisen suokurssin 18.-19.7.2015. (la-su, vko 29)

Vetäjänä on kotkalainen suoasiantuntija Markku Suoknuuti. Markku kertoo ja opettaa soista, niiden kasvillisuudesta sekä eläimistöstä (mm. suoperhosista).

Retket tehdään Sippolasta käsin, jossa on yöpymispaikka sekä yhteistä illanviettoa (keskustellaan suoasioista ja saunotaan).

Lauantaina kokoonnutaan ensin ABC Amiraalilla (Karhula, Haminantie 1) klo 09.00, josta siirrytään päivän suokohteelle (päivän jälkeen mennään majoituskohteelle).

Majoitusta on tarjolla 60 euron hintaan (sis. aamiainen/ iltapala ja yöpyminen). Mukaan kannattaa varata omat petivaatteet ja pyyhe.

Osallistujalla ei tarvitse perusosaamista soista (osallistuja saa opetusmonisteen). Varusteista ehdoton vaatimus on korkeavartiset kumisaappaat.

Ilmoittautuminen ti 30.6. mennessä!

Lisätietoja: markku.suoknuuti(A)kymp.net tai 040 324 1249

 

25.5.2015

Perinteiset perinnemaisematalkoot Mustaviirissä!

 

Mustaviiri-ilmoitus 2015

Kuva: Riku Rinnekangas

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ja Metsähallitus järjestävät Mustaviirin perinnemaisematalkoot 1.-2.8.2015 (la-su, vko 31).

Paikkana on Mustaviirin saari Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa.

Lähtö on lauantaina klo 8.30 Kotkan Sapokasta ja paluu sunnuntai-iltapäivällä noin klo 16 samaan paikkaan.

Mukaan mahtuu vielä 7 vapaaehtoista talkoolaista. 

Ilmoittaumisaikaa on torstaihin 18.6. saakka!

Ilmoittautuminen luonnonsuojelupiirin toimistolle: kymenlaakso(A)sll.fi tai 0451049388.

Ruuat, työkalut ja merikuljetus tulee Metsähallitukselta. Luonnonsuojelupiiriltä tulee osa työkaluista sekä työhanskat ja pressut. Omia välineitä (viikate, viikatteen terotinkivi ja harava) saa ottaa mukaan. 

Ohjelmassa niittoa, haravointia, risusavottaa ja pöllien kuljetusta.

Lauantai-iltana lämpiää sauna ja mereen pääsee pulahtamaan. 

Mahdollisista ruoka-allergioista on syytä kertoa ilmoittautumisen yhteydessä! Samoin, haluaako majoittua mökissä (sinne mahtuu noin 6 henkeä)! Muutoin majoitus omissa teltoissa.

Tietoa Mustaviiristä:

http://www.kaakko135.fi/nahtavyydet/mustaviiri-pyhtaa

http://www.sll.fi/kymenlaakso/toiminta/mustaviiri

Kyseistä Mustaviiristä kertovaa laadukasta lehteä saa ostaa luonnonsuojelupiiristä 10 euron hintaan!

 

8.4.

Yli neljännes kymenlaaksolaisista ehdokkaista sitoutunut luonnon turvaamiseen

 

Suomen luonnonsuojeluliitto ja sen paikalliset luonnonsuojelupiirit keräävät eduskuntavaalien ehdokkailta sitoumuksia terveellisen ja turvallisen elinympäristön puolesta. Kaakkois-Suomen vaalipiirissä Kymenlaakson alueella on tähän mennessä 16 ehdokasta sitoutunut edistämään vapaiden virtojen suojelua, turpeen polton lopettamista, kaivostoiminnan kestävyyttä ja ympäristöhallinnon säilyttämistä.

 

Suomen luonnonsuojeluliiton eduskuntavaaliteesit ovat allekirjoittaneet seuraavat kymenlaaksolaiset ehdokkaat:

 

Annika Aalto-Partanen (vihr.), Katja Andrejev (vihr.), Tarja Bohm (vas.), Mika Byman (vas.), Mervi Haakana (vihr.), Veijo Kilpeläinen (kd.), Reima Kuukka (vihr.), Maiju Kytösaho (ipu), Jorma Liukkonen (vas.), Joona Mielonen (vas.), Sari Palm (kd.). Pirkko Parjanen (kd.), Rurik Rantalainen (vihr.), Kaisa Spies (vihr.), Suvi Silvala (vas.), Faruk Abu Taher (vas.)

 

Suomen luonnonsuojeluliitto ottaa ehdokkaiden sitoumuksia vastaan varsinaiseen vaalipäivään 19.4. saakka. Myös äänestäjät voivat haastaa oman ehdokkaansa allekirjoittamaan sitoumuksen.

 

Kymenlaaksosta ehdokkaita on kaikkiaan 56.

 

Mahdollisuus allekirjoitukseen ja kaikki jo allekirjoittaneet löytyvät vaalipiireittäin osoitteesta sll.fi/vaalit.

 

Arvostamme jokaista luonnon kunnioittamiseen sitoutunutta ehdokasta ja suosittelemme luonnonystäville heidän äänestämistään!

 

Allekirjoittaneet eduskuntavaaliehdokkaat ovat sitoutuneet seuraaviin ympäristötavoitteisiin:

- Vapaiden virtojen suojelun on oltava pysyvää

- Turpeen polton lopettaminen on tärkein ilmastopoliittinen teko

- Kaivostoiminta kestävälle pohjalle

- Eurooppalainen Suomi tarvitsee toimivan ympäristöhallinnon ja hyvän lainsäädännön

  

Suomen luonnonsuojeluliiton vaalisivut:

www.sll.fi/vaalit (mm. sitoumuksen allekirjoittaneet, tavoitteet ja vaalipelikortit)

 

Oikeusministeriön vaalisivut: vaalit.fi

 

30.3.

Luonnonsuojelupiirin kevätkokoukselta kannanotto ympäristöhallinnon alasajoon

 

Ympäristön hyvä tila on yhteiskunnan toiminnan perusedellytys. Siihen tarvitaan toimintakykyistä ympäristöhallintoa. Luonnonsuojelupiirin huolestuneen kannanoton voi lukea täältä.

 

10.3.2015 

Luonnonsuojelupiirin vaalipaneeleissa puidaan Suomen kohtalonkysymyksiä

 

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri järjestää vaalipaneelit Kouvolassa ja Kotkassa maaliskuun loppupuolella.

 - Kouvolan tilaisuus alkaa tiistaina 17.3. klo 18 pääkirjastossa.

 - Kotkan tilaisuus alkaa tiistaina 24.3. klo 18 pääkirjastossa.

 Paikalle kutsutaan ehdokkaat kaikista puolueista. Tilaisuuksiin mahtuu mukaan kuusi ehdokasta. 


Kotkan tilaisuuteen on lupautunut:

Annika Aalto-Partanen (vihr.)

Tarja Bohm (vas.)

Veijo Kilpeläinen (kd.)

Marika Kirjavainen (kok.)

Raul Lehto (ps.) 

Sirpa Paatero (sd.)


Paneeleissa käydään läpi Suomen luonnonsuojeluliiton vaaliteemoja:


- Vapaiden virtojen suojelun on oltava pysyvää

- Turpeen polton lopettaminen on tärkein ilmastopoliittinen teko

- Kaivostoiminta kestävälle pohjalle

- Eurooppalainen Suomi tarvitsee toimivan ympäristöhallinnon ja hyvän lainsäädännön

 

Lisäksi tuodaan esille paikallisia aiheita, kuten tuulivoiman tilannetta Kymenlaaksossa.

 

Kouvolassa paneelia vetää varapuheenjohtaja Pekka Raukko, Kotkassa piirihallituksen varajäsen Risto Hamari. Tilaisuudet kestävät kaksi tuntia. 

 

Tervetuloa!

 

SLL:n vaalisivu:

http://www.sll.fi/ajankohtaista/eduskuntavaalit-2015

SLL:n vaaliteesit:

http://www.sll.fi/ajankohtaista/eduskuntavaalit-2015/luonnonsuojeluliiton-vaalitavoitteet

 

26.1.2015

Luonnonsuojelupiirin aloitteella Tervaleppälehdon suojelusta hyvä vastaanotto Kotkassa

 

Tervaleppälehto - Risto Hamari

Kuva: Risto Hamari

Kotkan kaupungin ympäristölautakunta käsitteli tammikuun kokouksessaan luonnonsuojelupiirin viime elokuussa tekemää aloitetta Kotkansaaren Tervaleppälehdon suojelusta.

Ympäristölautakunta esitti luonnonsuojelupiirille asiallisen ja perustellun vastauksen, eikä sulkenut pois mahdollisuutta, että Tervaleppälehto jossain vaiheessa suojeltaisiin virallisesti luonnonsuojelulain mukaisesti.

Tervaleppälehto kuuluu Kotkan kansalliseen kaupunkipuistoon, jonka eteneminen on toistaiseksi pysähdyksissä valituksen takia.

 

23.12.2014

Kannanotto Myllykosken bioetanolilaitoksen suunnitelmiin

 

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri pitää Myllykosken biopolttoainelaitoshankkeen etenemistä tervetulleena niin työllisyyden, kuin energiantuotannonkin kannalta.

Luonnonsuojelupiiri kuitenkin peräänkuuluttaa suunnitelmilta selkeyttä, jotta talouden ja ympäristön kestävyys toteutuisi hankkeessa.

Valtion jälkeen muut rahoittajat pitää vakuuttaa, samoin paikalliset ihmiset. Bioenergian maine ei kaipaa Kouvolassa enää uusia kolhuja.

Samaan paikkaan kaavailtu peltobiomassoihin perustuva biokaasulaitos arvioitiin viime vuonna kannattamattomaksi, osin raaka-ainekustannusten takia.

Myllykosken bioetanolilaitos käyttää tietojen mukaan pääraaka-aineenaan olkea, joka on niinikään peltobiomassaa. Muiksi raaka-aineiksi ovat ehdolla ruokohelpi ja järviruoko. Ruokohelven käyttö on aiempien vuosikymmenten perusteella osoittautunut maassamme varsin haasteelliseksi.

Luonnonsuojelupiiri epäilee, voiko esitettyjen vaihtoehtojen varaan perustaa aiotun mittakaavan laitoksen. Julkisuuteen ei ole toistaiseksi kerrottu arviota raaka-aineen saatavuudesta, hankintaketjujen muodostumisesta tai siitä, kuinka laajalle ne ulottuvat.

Ympäristön kannalta olennaista on polttoaineen valmistukseen käytetyn energian määrä verrattuna syntyvään energiaan. Kokonaishyötysuhteeseen vaikuttaa mm. korjuuketjun tehokkuus.

Keskeistä on myös kokonaishiilitase. Hillitäkseen ilmastonmuutosta koko tuotantoketjun kasvihuonekaasupäästöillä on merkitystä. Niiden tulee olla pienemmät kuin vastaavan fossiilisesti tuotetun energian. Metsäteollisuuden aikaan Myllykoskella paloi turve. Bioenergialaitoksessa turpeella ei voi olla sijaa missään kohtaa.

Luonnonsuojelupiiri ihmettelee, mihin puuenergia on unohtunut suunnitelmista. Onko sillä kenties merkitystä, että laitoksen tilat hankitaan UPM:ltä, joka käynnisti syksyllä puusta biodieseliä valmistavan jalostamonsa Lappeenrannassa. Yhtiö on mukana samalla Kaukaan tehdasalueella myös metsäbiomassaa käyttävässä lämpösähkölaitoksessa.

 

17.12.2014

Lahjavinkkejä!

 

Nyrpeä karhu - SLL lahjavinkkikuva 2014

 

Joululahjoja pähkäileville hyviä lahjavinkkejä täältä:

http://www.sll.fi/lahjoita/lahjaluonnolle

Karhu ja muut luonnoneläimet kiittää!

 

16.12.2014

Hyvän joulun ja onnellisen uuden vuoden toivotus!


Hyvää joulua 2014

 

20.11.2014

Voikkaa loistaa Kymenlaakson Luonnossa

  

Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin vuosijulkaisu, Kymenlaakson Luonto, ilmestyi tiistaina 18.11 luontokuvaillan yhteydessä. Lehti on luonnonsuojelupiirin 20. peräkkäinen vuosijulkaisu.

Lehden teemana on Voikkaan omaleimainen kylä Kuusankosken pohjoisosassa. Julkaisussa esitellään monipuolisesti Voikkaan luontoa sekä sen kulttuurikohteita.

Kirjoittajina on alansa asiantuntijoita, kuten biologi Risto Hamari sekä emeritusprofessori Kari Immonen. Usea heistä asuu ja on myös syntynyt Voikkaalla.

Julkaisun taitto ja kuvitus on näyttävää. Taitosta vastaa alan ammattilainen Silva Kärpänoja. Moni kuvista on luontokuvaaja Lassi Kujalan käsialaa, kuten paljon kehuja kerännyt kansi.

Painos on 1300 kappaletta. Tuhat postitettiin eilen 19.11. luonnonsuojelupiirin lehtitalkoissa SLL:n Kymenlaakson paikallisyhdistysten jäsenille. Lehtiä on myynnissä 10 euron kappalehintaan luonnonsuojelupiirin toimistolla sekä tapahtumissa

 

 

3.11.2014

Luontokuvailta lähestyy

 

  

Tervetuloa Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin perinteiseen luontokuvailtaan!

Tilaisuus järjestetään Kuusankoskitalolla tiistaina 18.11. klo 18 alkaen.

Paikkana on tällä kertaa Kuusaasali, joka vetää peräti 500 henkeä. Tänä vuonna jokaisen kiinnostuneen pitäisi siis mahtua sisään!

Tilaisuuden avaa kolmen kouvolalaisen luontokuvaajan, Anna-Maria Rastaan, Camilla Grönlundin sekä Pirjo Hokkasen esitykset. Heidän jälkeensä on Juha Jetsun 40 minuuttisen Repovesielokuvan vuoro.

Tauon jälkeen ohjelmassa on Vuoden Luontokuvapalkinnon taiteellisella lokkikuvallaan voittaneen kotkalaisen Matti Pukin esitys.

Illan päättää Vuoden Luontokuvat 2014 –kavalkaadi. Tilaisuus loppuu klo 20.30 aikaan.

Luontokuvaillan väliajalla on mahdollisuus hankkia tyylikäs Luonnonkalenteri 2015 sekä saada tietoa Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisesta toiminnasta.

 

3.11.2014

Luonnonkalenterit 2015 saapuivat luontopuotiin

 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisema klassikko, luonnonkalenteri, on jälleen saatavilla luonnonsuojelupiirin puodista.

Kielivaihtoehdot ovat suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska ja venäjä. Hinta on 14€. SLL:n jäsenille 10% alennus.

 

17.10.2014

Vetoomus soidensuojelun puolesta ja turpeen veroalea vastaan 

 

Hangassuo. Kuva: Riku Rinnekangas

Näin voitte kätevästi ilmaista kantanne pääministerille soidensuojelun puolesta ja turpeenkäyttöä vastaan.

www.sll.fi/suovetoomus

Allekirjoittaneiden nimiä ei julkaista, mutta vetoomus nimineen toimitetaan pääministeri Alexander Stubbille.

Kiitos allekirjoituksestanne!

 

29.9.2014

Lassi Kujala YLEn Aamu-TV:ssä 


Luontokuvaaja ja luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Lassi Kujala oli tänään YLEn Aamu-TV:n haastattelussa lintujen syysmuutosta.

Kiinnostava pätkä löytyy täältä:

http://areena.yle.fi/tv/2400534

Jutussa mainitaan voimalinjoihin törmännyt nuori joutsen. Jälkikäteen kävi ilmi, että nuoria joutsenia törmäsi lankoihin itse asiassa kolme kappaletta, joista yksi lintu putosi maahan.

 

29.9.2014

Onnistuneet Multamäen talkoot

 

 

Luonnonsuojelupiiri talkoili viime lauantaina Voikkaan Multamäessä kalliosinisiiven parhaaksi.

Entistä ratapohjaa raivattiin yhdeksän henkilön voimin hienossa syyssäässä.

Tarjoilu pelasi ja kaikki olivat tyytyväisiä. Perhoselle saatiin avattua lisää paahteista lentotilaa sekä sen toukalle ravintopaikkoja.

Työ jatkuu jälleen ensi vuonna. Uudet ihmiset, tervetuloa mukaan! Talkoot on hyvä tapa tutustua luonnonsuojelupiirin toimintaan sekä sen aktiiveihin.

 

29.9.2014 

Kymenlaakson Luonto -lehti esittelee Kotkan kansallista kaupunkipuistoa 

 

Tänään perustettu Kotkan kansallinen kaupunkipuisto oli teemana Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin viime vuoden julkaisussa.

Julkaisu esittelee seikkaperäisesti kaupunkipuistohankkeen taustaa sekä puiston luonto- ja kulttuurikohteita.

Lehteä on myynnissä 10 euron kappalehintaan luonnonsuojelupiirin toimistolla sekä tapahtumissa. Lehteä saa myös tilattua postitse.


Linkki kaupunkipuiston karttaan ympäristöministeriön sivulla. 

 

2.9.2014

Liity Suomen luonnonsuojeluliittoon!

 

Syksyn 2014 jäsenhankintakampanjan mainos

Se käy helposti tämän linkin kautta:

http://www.sll.fi/liity

 

2.9.2014

Tutkintapyyntö Kajasuon ojituksesta johti syyteharkintaan

                                              

Kajasuon ojitus, kevät 2014

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri teki viime vuoden lopulla tutkintapyynnön Haminan Kajasuon ojituksesta.

Suon eteläosassa vuoden 2013 aikana tehdystä satojen metrien pituisesta ojituksesta ei oltu ilmoitettu viranomaiselle.

Asia on nyt edennyt poliisilta syyteharkintaan syyttäjänvirastoon. Nimikkeinä ovat luonnonsuojelulakirikkomus sekä vesilakirikkomus.

Ojitus on herättänyt huolta alueen asukkaissa. Tavoitteena saattaa olla turvetuotantoalueen perustaminen. Tämä on mahdollista tekemällä suosta ensin pelto. Kiertotien käytöstä on esimerkkejä muualta Suomesta.

Kajasuo on kookas, karu keidassuo, jolle ei ole korvaajaa Kymenlaaksossa. Ojitus kuivattaa maakuntakaavassa suojeltavaksi merkittyä aluetta laajalti. Ojankaivun haittavaikutukset alapuoliseen Joutsenjokeen ovat todennäköisesti huomattavat.

Avosoiden ojitukset ovat Suomessa tätä nykyä virallisesti historiaa kaikissa muissa maankäyttömuodoissa paitsi pellon perustamisessa.

Tämä on selkeä epäkohta, johon luonnonsuojelupiiri toivoo muutosta. Pellon ojittaminen aiheuttaa samanlaisen vesistöhaitan kuin turvetuotantoalueen avaaminen. Avosoiden ojitus vähentää myös luonnon monimuotoisuutta sekä aiheuttaa haittaa virkistyskäytölle, kuten marjastukselle. 

 

27.8.2014

Luonnonsuojelupiiriltä aloite Tervaleppälehdon suojelusta

 

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri esittää Kotkan kaupungille Kotkansaaren Tervaleppälehdon suojelun virallistamista.

Luonnonsuojelupiirin mukaan toimenpide takaisi alueen säilymisen jälkipolville. Tervaleppälehdon nykyinen asema perustuu Kotkan kaupungin 1960-luvulla tekemään päätökseen, joka voidaan purkaa tarvittaessa.

Rauhoitusperiaatteen epämääräisyys on myös osaltaan johtanut viimeaikaiseen keskusteluun siitä, mitä Tervaleppälehdolle tulisi tehdä. Lehdon aseman selkeyttäminen olisikin kaikkien etu, ja ratkaisisi tilanteen pysyvästi.

Luonnonsuojelupiiri korostaa, että Kotka ei aikoinaan rauhoittanut aluetta tervaleppien takia, vaan sen erikoisen linnuston ja miljöön tähden.

Suojelemalla Tervaleppälehto säästettäisiin myös kaupungin ja veronmaksajien varoja, kun hoitotoimenpiteitä ei tarvitsisi suorittaa, kulkureiteille mahdollisesti kaatuneiden runkojen siirtoa lukuun ottamatta.

Suojelun virallistaminen vahvistaisi virkistyskäytön edellytyksiä, sillä se edesauttaisi linnuston säilymistä lintuharrastajien ja muiden kulkijoiden ilona, myös talvella.

Aloite jätettiin Kotkan kaupungin ympäristölautakunnalle 27.8.. Ympäristölautakunta kokoontuu seuraavan kerran 25. syyskuuta.

 

21.8.2014

Multamäen talkoot syyskuun lopussa


Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri järjestää Voikkaan Multamäen uhanalaistalkoot lauantaina 27.9. klo 10-14.

Talkoissa raivataan entistä ratapohjaa uhanalaiselle perhoselle kalliosinisiivelle sekä radan vierustaa tämän toukan ravintokasville maksaruoholle.

Ohjelmassa on puiden kaatoa ja kuljetusta sekä kasvien nyhtämistä.

Ruoka- ja juomatarjoilu tulee luonnonsuojelupiiristä, samoin työkalut ja –hansikkaat. Mukaan saa ottaa omia varusteita, kuten voimasaksia ja käsisahoja.

Linkki talkoopaikan sijaintiin (Kärmesmäentie, kääntyminen Multahovintieltä "Pieneläinten hautausmaa" -kyltin kohdalta):

http://kartta.kouvola.fi/ims/?mid=50e1

Paikalle saa mennä suoraan, mutta kokoontuminen on K-Woikantorin pihassa klo 9.30 – 9.45.

K-Woikantorin sijainti (Kuparintie 4):

http://kartta.kouvola.fi/ims/?mid=5791

 

18.8.2014

Riistakeskuksesta vuoden rimanalittaja

 

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri on valinnut vuoden 2014 rimanalittajaksi Suomen riistakeskuksen.

Riistakeskus on myöntänyt Kaakkois-Suomessa kuluneena vuonna poikkeuslupia lintujen tappamiseen kuin liukuhihnalta.

Poikkeuslupajärjestelmä jättää runsaasti toivomisen varaa. Luvan saa liian helposti, liian laajalle alueelle, liian suuria lintumääriä varten sekä liian pitkäksi aikaa.

Hakemuksissa esitetyt perustelut luvan tarpeesta ovat usein myös varsin hataralla pohjalla.

Oma lukunsa on lupien valvonta. Lupa myönnetään jopa kokonaiselle metsästysseuralle ilman tarkempaa yksilöintiä luvan käyttäjistä.

Tapettujen lintujen dokumentointi perustuu luvansaajan antamiin tietoihin. Ulkopuolinen ei voi siksi tietää milloin luvan sallima kiintiö on tullut täyteen ja kenen toimesta. Lintuja onkin mahdollista lahdata paljon enemmän kuin lupa virallisesti sallii.

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri toivoo, että Suomen riistakeskus tunnustaa järjestelmän kehittämistarpeet.

  

6.8.2014

Mustaviirissä talkoiltiin hyvässä säässä ja tunnelmassa

 

                                                 Mustaviirin talkoot 2014 - Kuva: Markus Keskitalo

                                                                                                                          Kuva: Markus Keskitalo

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ja Metsähallitus järjestivät viime viikonloppuna perinnemaisematalkoot Mustaviirin saaressa Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa. Kelit suosivat, kun ahkera kymmenpäinen talkooväki raivasi entistä saaristolaistilan niittyä.

Tavoitteena on saada niittykasveille sopiva elinympäristö pikkuhiljaa palautumaan alueelle.

Talkoissa viikatoitiin, haravoitiin sekä kaadettiin puita. Lauantai-iltana lämpesi sauna ja käytiin uimassa.

Sunnuntaina ennen lähtöä talkoolaiset kiersivät Mustaviirin luontopolun todistaen mm. nuolihaukkaa hätistämässä varpushaukkaa.

Talkoisiin osallistuminen on ilmaista. Metsähallitus tarjoaa ruuat ja merikuljetuksen, luonnonsuojelupiiri työkalut. Yöpyminen tapahtuu omissa teltoissa, muutama mahtuu saaren mökkiin.

Mikäli talkoilu luonnonkauniissa Mustaviirissä hyvässä seurassa ensi kesänä kiinnostaa, kannattaa olla yhteyksissä Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin toimistoon. Sieltä saa myös ostaa Mustaviirin saaresta kertovaa laadukasta lehteä.

 

10.6.2014

Luonnonsuojelupiiriltä aloite UPM:lle metsänsuojelusta


Kuvaaja: Mikko Hannonen 2014

                                                                                                      Kuva: Mikko Hannonen

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry vetoaa UPM:ää säästämään Riihisaaren vanhan metsän sirpaleen yhtiön mailla Halla-Sippolassa.

Kouvolan Raitvierisissä sijaitseva kahden hehtaarin metsä on hienoa vanhaa kuusikkoa, johon ei ole kajottu kirveellä miesmuistiin.  

Alueella on valtavia ikikuusia ja lahopuutakin jonkin verran maassa. Sieltä löytyy myös pensasmainen metsälehmuksien kasvupaikka.

Linnusto on tyypillistä vanhan kuusikon lajistoa. Pohjantikasta on satunnaisia havaintoja ja liito-orava on asuttanut aluetta aiempina vuosina. Puiden kaato hävittäisi liito-oravan elinympäristön lopullisesti.

Riihisaaren metsään kohdistuu tällä hetkellä vakava hakkuu-uhka. UPM aikoo kaataa koko puuston kirjanpainajan takia kesän kuluessa.

Riihisaaren kirjanpainajaongelma vaikuttaa vahvasti liioitellulta. Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri korostaa, että kirjanpainajaa ei tule käyttää perusteena suojelunarvoisen metsän hakkuulle.

Luonnonsuojelupiiri ehdottaa UPM:ää säästämään myös viereisen Haukkasuon ojittamattoman lahdekkeen. Näin syntyisi yhteensä 15 hehtaarin kokonaisuus tasapainottamaan alueen voimakkaasti muutettua metsä- ja suoluontoa.

 

5.6.2014

Luonnonsuojelupiirin ympäristöpalkinto lintumiehelle

 

Ympäristöpalkinto 2014 - Pekka

                                                                                                            Kuva: Lassi Kujala

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry antoi tämän vuoden ympäristöpalkinnon kouvolalaiselle linturengastaja Pekka Raukolle. Hänen ansioikseen katsottiin pitkäaikainen työ rengastajana sekä suurten petolintujen ja pöllöjen pesäpaikkojen tekijänä.

Ilman suuria tekopesiä kalasääskikantamme ei olisi näin suuri kuin se nyt on. Myös muut suuret petolinnut kärsivät sopivien suurten pesäpuiden puutteesta. Raukon tekemät ja asentamat tekopesät ovat helpottaneet niidenkin tilannetta.

Lisääntynyt metsähygienia ei enää mahdollista kovinkaan merkittävää määrää kookkaita lahopuita. Siksi isoja onkaloita sisältävät pökkelöt ja kelopuut ovat talousmetsissä harvinaisia. Raukon harrastama suurten pönttöjen vienti maastoon on helpottanut pöllöjen elämää.

Tuulihaukat ovat runsastuneet ilahduttavasti. Syynä ovat latojen päätyihin asennetut pesälaatikot. Myös tässä toiminnassa Pekka Raukko on ollut hyvin aktiivinen.

Alkukesästä kuoriutuvat vesilintupoikueet ovat usein pulassa rakennetussa ympäristössä. Raukko on tänäkin vuonna pelastanut useita ahdingossa olleita poikueita varmalta tuholta.

Pekka Raukko on tuonut edellä kuvatuilla toimillaan luonnonsuojelua esille positiivisessa hengessä, josta syystä Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri on päättänyt luovuttaa hänelle tämän vuoden tunnustuspalkinnon.

Palkinnonjakotilaisuus pidettiin luonnonsuojelupiirin toimistolla Maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta.

 

Mustaviiri kutsuu elokuun alussa

 

Mustaviiri1-2013

                                                                                                   Kuva: Riku Rinnekangas   

2.6.2014

Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin ja Metsähallituksen yhteiset perinnemaisematalkoot järjestetään 2.-3.8.2014 (la-su, vko 31).

Paikkana on Mustaviirin saari Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa.

Lähtö on lauantaina klo 8.30 Kotkan Sapokasta ja paluu sunnuntai-iltapäivällä noin klo 16 mennessä samaan paikkaan.

Mukaan mahtuu vielä viisi (5) vapaaehtoista talkoolaista. 

Ilmoittautumisaikaa on torstaihin 26.6. saakka!

Ohjelmassa niittoa, haravointia, risusavottaa ja pöllien kuljetusta.

Lauantai-iltana lämpiää sauna, ja mereen pääsee pulahtamaan.

Ruuat, työkalut ja merikuljetus tulee Metsähallitukselta. Luonnonsuojelupiiriltä tulee osa työkaluista sekä työhanskat ja pressut. Omia välineitä (viikate, viikatteen terotinkivi ja harava) voi ottaa mukaan. 

Mahdollisista ruoka-allergioista on hyvä kertoa ilmoittautumisen yhteydessä! Samoin, haluaako majoittua mökissä (sinne mahtuu noin 6 henkeä). Muutoin majoitus omissa teltoissa.

Tietoa Mustaviirin saaresta:

http://www.sll.fi/kymenlaakso/toiminta/mustaviiri

http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/itainensuomenlahti/sivut/default.aspx

http://www.kaakko135.fi/nahtavyydet/mustaviiri-pyhtaa

  

ELY-keskus lahjoitti pönttösorvin!

 

Pönttösorvin luovutus, 16.4.2014

Kuvassa vasemmalta lukien Pekka Raukko, Riku Rinnekangas, Juhani Leppikangas ja Leena Gunnar.  Kuva: Lassi Kujala


Kaakkois-Suomen ELY-keskus luovutti Kymenlaakson luonnonsuojelupiirille pönttösorvin 16.4.2014. Laite oli käynyt ELY-keskukselle vuosien mittaan tarpeettomaksi, mutta luonnonsuojelupiirissä sille löytyy käyttöä.

Laite herätti jo etukäteen suurta mielenkiintoa. Sorvi tuleekin luonnonsuojelupiirissä ahkeraan ”ajoon” eri puolilla maakuntaa, ja linnut saavat kipeästi kaipaamiaan pönttöjä.

Suurin syy pöntötykselle on, ettei kolopesijöille löydy tarkkaan hoidetuista ja hakatuista talousmetsistä sopivia pesäpuita. Järeä lahopuu on Kymenlaaksossa harvinaisuus, eikä ihme, sillä maakunnan metsistä on täysin suojeltuja vain yksi prosentti.

Luovutustilaisuuteen osallistuivat ELY:stä ylijohtaja Leena Gunnar ja rakentamispäällikkö Juhani Leppikangas sekä luonnonsuojelupiiristä puheenjohtaja Lassi Kujala, varapuheenjohtaja Pekka Raukko ja toiminnanjohtaja Riku Rinnekangas.

 

 

Kananiemensuota, Markku Suoknuuti

                                    Kananiemensuota Valkmusan kansallispuistossa, Markku Suoknuuti

 

Tutustumaan Valkmusaan!

 

Heinäkuun alussa järjestetään Kotkassa kolmipäiväinen tutustuminen Valkmusan kansallispuistoon (4.-6.7.2014).

Vetäjänä on kotkalainen suoasiantuntija Markku Suoknuuti.

Markku kertoo ja opettaa soista, suokasvillisuudesta, soiden kehityshistoriasta, suoperhosista jne.

Retket tehdään Pernoosta (Kotka) käsin, jossa on yöpymispaikat ja yhteistä illanviettoa (keskustellaan suo- ja muista asioista, saunotaan ja grillataan).

Viikonlopun kuluessa retkeillään myös Kymijoella, jonka saarissa ja rannoilla elävät  mm. harmaa- ja kaulushaikara, valkoselkätikka ja pikkutikka.

Majoitusta on tarjolla kahdeksan hengen mökissä Kymijoen rannalla. Viikonlopun asuminen kustantaa 80€/ hlö (+ lakanat, tyynyliina ja pyyhe 15€). Mikäli tuo omat petivaatteet ja pyyhkeen säästää 15 euroa. Mökissä on täysi varustus, mutta ruokatarjonta pitää hoitaa itse. Hätävarana telttailumahdollisuus.

Osallistujalla ei tarvitse perusosaamista soista, koska paikan päällä käydään läpi suokasveja ja yleisesti soihin liittyviä asioita (osallistuja saa opetusmonisteen). Varusteista ehdoton vaatimus on korkeavartiset kumisaappaat.

Tilaa löytyy vielä kahdelle!

Yhteydenotot Markulle sähköpostitse markku.suoknuuti [AT] ely-keskus.fi tai [AT] kymp.net sekä puhelimitse 040 324 1249 tai 02950 29338 tai Anitta Miikkulainen anitta.miikkulainen [AT] gmail.com 046 647 3976.

 

Kevätkokous Haminassa 27.3.2014

 

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri otti kevätkokouksessaan kantaa lintujen tappamiseen myönnettyihin poikkeuslupiin.

 

Kannanotto löytyy täältä

 

KL2013 - Pyökkikehrääjä

Pyökkikehrääjän toukka. Kuva: Markku Suoknuuti

 

Kymenlaakson Luonto 2013 ilmestynyt!

 

Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin vuosijulkaisu ilmestyi 18.12.2013!

Lehden teemana on perusteilla oleva Kotkan kansallinen kaupunkipuisto. Julkaisussa esitellään seikkaperäisesti kaupunkipuistohankkeen taustaa sekä sen luonto- ja kulttuurikohteita.

Kirjoittajina on luonnonsuojelupiirin asiantuntijoita, kuten esimerkiksi Risto Hamari ja Markku Suoknuuti, sekä Heikki Laaksonen ja Heli Ojala Kotkan kaupungilta. 

Lehteä on painettu 1500 kappaletta. Niistä tuhat lähetetään Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson paikallisyhdistysten jäsenille tällä viikolla. Loppuosa painoksesta on myynnissä 10 euron kappalehintaan luonnonsuojelupiirin toimistolla sekä tapahtumissa. Lehteä saa myös tilattua postitse.

 

 

 

Myyntipöytä, joulukuu 2013

 

Luontopuoti palvelee!

 

Valikoimissa mm.

Suomen luonnonsuojeluliiton tuotteita:

Luonnonkalenteri 2014, kortteja, kirjeensulkijoita, t-paitoja sekä Laulujoutsenen perintö -kirja.

Luontokuvaaja Mika Honkalinnan kirjat ”Suuri Pöllö”, ”Lumen aika” ja ”Metsäpäiviä” ja postikortteja.

Saatavilla myös Vuoden 2013 luontokirja, Juha Laaksosen ja Urpo Koposen ”Pihan linnut & pöntöt”!! 

Löytyy myös paljon muuta, kestovaipoista pesupähkinöihin!

 

Tervetuloa!

 

Puoti ja toimisto ovat auki ma – ke 10 – 15. 

 

 

Syyskokouksen valinnat piirihallitukseen vuodelle 2014

 

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry valitsi syyskokouksessaan Haminassa 28.11. puheenjohtajaksi vuodeksi 2014 Lassi Kujalan Pohjois-Kymen Luonto ry:stä.

Piirihallitukseen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jorma Kervinen ja Kirsi Niskanen Kaakkois-Kymen Luonto ry:stä, Markku Suoknuuti ja Ragnar Öst Meri-Kymen Luonto ry:stä sekä Matti Kitunen, Jukka Pehkonen ja Pekka Raukko Pohjois-Kymen Luonto ry:stä,

Varajäseniksi valittiin Annika Aalto-Partanen ja Risto Hamari Meri-Kymen Luonto ry:stä sekä Mikko Hannonen ja Anna-Maria Rastas Pohjois-Kymen Luonto ry:stä.

Syyskokouksen kannanotto

 

 

Kalenterin kansikuva

Luonnonkalenteri 2014 on saapunut Luontopuotiin! Kalenteri saatavilla suomen, ruotsin, englannin, saksan, ranskan ja venäjän kielellä. Hinta 14€/ kpl. SLL:n jäsenille 10% alennus. Luontopuodissa myös muita hyviä lahjaideoita!       Tervetuloa katsomaan!

 

 

mustaviiri_banneri

 

Mustaviirin uusintapainos julkaistu 14.11.!

Uusintapainokseen on päivitetty muutama lajilista suomenkieliseksi, muuten lehti on ulkoasultaan sama loppuunmyydyn ensimmäisen painoksen kanssa.

Toinen painos on määrältään 100 kappaletta ja sitä myydään luonnonsuojelupiirin toimistolla sekä piirin tapahtumissa 10€ hintaan.   SLL:n jäsenille 10% alennus.

Lehti on saatavissa myös pdf.-versiona.

 

 

 

***

Katso luonnonsuojelupiirin ja yhdistysten muut tapahtumat oheisesta toimintakalenteri -linkistä:

 

Toimintakalenteriin

 


 

 

 

 

voittajabanneri

Pieniä tekoja - Luonnonsuojeluliitolle ensimmäinen mainoselokuva

Suomen luonnonsuojeluliitto viestii lähiluonnon suojelun tärkeyttä historiansa ensimmäisellä mainoselokuvallaan.

Linkki Suomen luonnonsuojeluliiton mainoselokuvaan

Varpuspöllö


Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri
Luonnonsuojelupiirin tarkoituksena on
luonnon- ja ympäristönsuojelun edistäminen
sekä tätä tarkoitusperää ajavien yhdistysten kokoaminen.

Piiri toimii yhdyssiteenä paikallisyhdistysten 
ja Suomen luonnonsuojeluliiton välillä.

Toimintamme on aloitettu 1980, 
 
facebook

 

mustaviiri_banneri
 
Tulosta tästä Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin Mustaviiri-julkaisu