Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Rantametsät ja vesistöjen rehevöityminen

ISLYn puheenjohtajan Timo Luostarisen vastine rantametsiä koskevaan keskusteluun. Julkaistu Itä-Savossa 13.3.2024 (verkko) ja 14.3.2024 (paperilehti).

 

Rantametsät ja vesistöjen rehevöityminen

Kauko Rauhansalo on arvostellut Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen rantametsien käsittelyä koskevia kommentteja (IS 23.2.). Hänen mukaansa rantametsiä pitää maisemanhoidollisista syistä raivata ja puista kertyvä karike rehevöittää vesistöjä.

Mitä maisemaan tulee, kauneus lienee katsojan silmässä. Olen kuitenkin vakuuttunut, että useimpien mielestä luonnontilainen rantametsä on kauniimpi kuin esimerkiksi minimaalisen suojavyöhykkeen takaa pilkottava, kuunmaisemaksi raiskattu avohakkuu.

Vesistöjen rehevöitymisen syyt ovat moninaiset, mutta rantapuista kertyvä karike ei kuulu niihin. Käytän esimerkkinä Puruvettä, josta on viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana kertynyt runsaasti tietoa, kiitos erityisesti Pro Puruvesi ry:n ansiokkaan työn.

Puruveden rehevöityneiden lahtialueiden ranta-asukkaat kertovat poikkeuksetta samaa tarinaa: vielä 60-luvulla tässä oli puhdas hiekkaranta. Nyt paikalla on taaja ruovikko.

Puruvesi on omana altaanaan ollut olemassa vajaa 6000 vuotta. Se syntyi, kun Saimaan vedet puhkaisivat Salpausselän nykyisen Imatran kohdalla ja virtaussuunta kääntyi kaakkoon kohti Laatokkaa. Vedenpinta laski n. 2,5 metriä.

Koko olemassaolonsa ajan Puruvesi on tunnettu puhtaasta ja kirkkaasta vedestään, vaikka kukaan ei ”hoitanut” rantametsiä millään tavalla. Muutos alkoi juuri 60-luvulla, jolloin vesistön tila alkoi huonontua. Syynä ovat tuolloin voimakkaasti lisääntyneet maa- ja metsätalouden nimissä tehdyt ojitukset.

Tämä on kuitenkin asia, josta ei saisi edes puhua, koska se liittyy maanomistajien edunvalvontaan. Rauhansalon kariketeoria ja muutamat muut väitteet on keksitty nimenomaan kääntämään huomio pois rehevöitymisen todellisesta syystä. Tämä ei mielestäni ole tasokasta toimintaa.

Kun edunvalvonnasta on kysymys, on jokaisella tietenkin oikeus puolustaa omia etujaan ja siinä yhteydessä kertoa asiat itselle edullisessa valossa. Jonkinlainen yhteys tosiasioihin olisi kuitenkin hyvä säilyttää.

 

Timo Luostarinen

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys

puheenjohtaja