Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

ISLYn kommentit Savonniemen kaa­va­muu­to­seh­do­tuk­seen

Lausunto: Savonniemen asemakaavan muutos

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry

Uudessa kaavaehdotuksessa ei ole korjattu useita oleellisia seikkoja, joiden perusteella Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys edellisessä kaavaehdotusvaiheessa esitti ehdotuksen hylkäämistä. Toteutuessaan kaavamuutos toisi edelleen huomattavia haittoja sekä ympäristölle että asukkaille. Mielestämme suunniteltu hotellirakennus ja siihen liittyvät rakennelmat ja toiminnot eivät yksinkertaisesti sovellu Savonniemen miljööseen.

Valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja suunnitellun kansallisen kaupunkipuiston lähelle esitetään edelleen kelluvaa sauna- ja ravintolamaailmaa ja aivan liian korkeaa hotellirakennusta. Mielestämme nämä ovat täysin sopimattomia maisema-aluetta ja kansallista kaupunkipuistoa ajatellen.

Kaavaehdotuksessa ei täysin suljeta pois vesialueen jonkinasteista täyttöä ja rantanäkymän perusteellista muutosta. Näin kai on ymmärrettävä ilmaisu ”Itärannalla asemakaavamuutos ei edellytä vesialueen täyttöä eikä muutoksia rantaviivaan, myös rantaraitin ja rantaviivan välissä sijaitsevat tervalepät on tarkoitus säilyttää.” Mielestämme vesialuetta ei saa täyttää ja tervalepät pitää säilyttää. Vesialueen täyttöjä ei pidä tehdä muuallakaan kaava-alueella.

Kaavaehdotus mahdollistaa kesäaikaan hyvin usein iltaisin tapahtuvan häiritsevän melun konserteilla, jotka voisivat jatkua jopa klo 01.00 saakka. Tapahtumateltta sijaitsisi suunnitellun hotellin vieressä, mikä rajoittaisi melua asuinrakennusten suhteen, mutta ei vesistön ja kaupunkikeskustan suuntaan.

Toteutuessaan kaavaehdotus muuttaisi asuin- ja virkistysalueen vielä nykyistäkin rauhattomammaksi. Melun lisäksi liikenne kasvaisi voimakkaasti ja suunnitellut 165 pysäköintipaikkaa vaatisivat rajusti lisää alaa. Kaavamuutos sallisi myös liikkumisrajoitukset rantaraitilla konserttien aikana.

Hotellisuunnitelman toteuttaminen kaventaisi myös nykyiseen tai tulevaan uimahalliin mahdollisesti liittyvien oheistoimintojen laajentamismahdollisuuksia. Toteutuessaan hotellisuunnitelma edellyttäisi kaupungilta 1 miljoonan euron rahoitusta niemeä kiertävän rantaraitin rakentamiseen, joka turmelisi vielä koskemattoman keskustan kalliorannan ja mielestämme ei ole välttämätön ainakaan ehdotetussa muodossa mahdollisine rantojen täyttöineen.

Edellä mainituilla perusteilla esitämme myös tämän kaavaehdotuksen hylkäämistä.

 

Savonlinnassa 6.3.2024

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry

Timo Luostarinen, puheenjohtaja

Tiina Pulkkinen, sihteeri