Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Timo Luostarinen jatkaa ISLYn puheenjohtajana

Viime torstaina 2. marraskuuta Järjestötalo Kolomosessa pidetyssä Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry:n syyskokouksessa suunniteltiin yhdistyksen tulevaa toimintaa ja tehtiin henkilövalintoja hallitukseen erovuoroisten tilalle.

Timo Luostarinen valittiin jatkamaan yhdistyksen ja sen hallituksen puheenjohtajana seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2024–2025.

Varsinaisiksi jäseniksi vuoden 2024 hallitukseen valittiin Esa Niinivirta, Irma Kolari ja Petteri Suominen. Hallituksessa jatkavat toisen vuoden varsinaisina jäseninä Jukka Eskelinen, Juha Jurvelius ja Tiina Pulkkinen.

Hallituksen varajäsenet ovat vuonna 2024: Mauri Löppönen (1.), Arto Koponen (2.) Yrjö Eeva (3.) ja Kimmo Kianto (4.)

ISLYn toiminnantarkastajaksi valittiin uudelleen Markku Kuutti ja varatoiminnantarkastajaksi Harri Okkonen.

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan ensi vuonna yhdistyksen yleisiin kokouksiin sähköpostitse sekä tiedotteilla, jotka julkaistaan Itä-Savo ja Savonmaa -sanomalehtien järjestöpalstalla sekä yhdistyksen verkkokanavissa.

Vuoden 2024 jäsenmaksuksi määriteltiin 40 euroa yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä, 15 euroa perhejäseniltä sekä 28 euroa opiskelijajäseniltä. Summat ovat Suomen luonnonsuojeluliiton suositusten mukaiset. Lisäksi päätettiin yhdistyksen kannatusjäsenmaksuksi 100 euroa.

 

ITÄ-SAVON LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

 

Yhdistyksen tärkein tehtävä on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Savonlinnassa, Enonkoskella, Rantasalmella ja Sulkavalla. Vaikutamme toiminta-alueellamme kaavoitukseen ja rakentamiseen sekä edistämme toimia, jotka tukevat kestävää kehitystä, kannustavat kierrätykseen ja energiansäästöön sekä hillitsevät ilmastonmuutosta ja luontokatoa.

Edistämme uhanalaisten ja suojeltavien lajien, arvokkaiden elinympäristöjen ja alkuperäisluonnon säilymistä toiminta-alueellamme tukemalla luontoinventointeja ja suojelutyötä lajien ja luontokohteiden säilyttämiseksi ja elvyttämiseksi. Osallistumme esimerkiksi Kuhankeittäjän kotimetsä Etelä-Savoon -kampanjaan.

Vaikutamme toiminta-alueellamme liikennesuunnitteluun ja -ratkaisuihin tavoilla, jotka tukevat mm. pyöräilyä ja julkisia liikenneyhteyksiä.

Järjestämme yleisötapahtumia, työpajoja ja retkiä lähiluontoon sekä edistämme lasten luonto- ja ympäristökasvatusta. Teemme yhteistyötä luonnonsuojelua ja ympäristönhoitoa edistävien hankkeiden ja järjestötoimijoiden kanssa.

Viestitämme ja pidämme ajantasaisesti yhteyttä jäsenistöömme ja alueen asukkaisiin yhdistyksemme verkkosivun ja Facebook-sivun kautta. Facebookin Roskariihi-ryhmä keskittyy edistämään roskattomuutta ja Vieraslajivahti seuraa seudun vieraslajitilannetta ja aktivoi asukkaita torjumaan haitallisten vieraslajien leviämistä ja kasvua.

Osallistumme Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin toimiston ylläpitämiseen yhdistyksen tulo- ja menoarviosta ilmenevällä tavalla vuonna 2024.

Vaalimme mm. talkootyöpanoksella perinnemaisemien hoitoa sekä edistämme kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden suojelua.

Otamme kantaa ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin ja osallistumme tapahtumiin, joissa on mahdollisuus tehdä tunnetuksi luonnonsuojelutyötä.

Tavoitteisiin pääsemiseksi pyrimme toteuttamaan mm. seuraavat tapahtumat vuonna 2024:

  • järvenrantasiivous pohjoismaisena rantojensiivouspäivänä toukokuussa
  • maailman ympäristöpäivän paikallistapahtuma 5. kesäkuuta
  • luonnonkukkien päivän retki 16. kesäkuuta
  • haitallisten vieraskasvien kitkemistalkoita kesäkaudella
  • Myllyojan perinneniityn hoito kesäkaudella
  • Suomen luonnon päivän retki 31. elokuuta
  • maastosiivous maailman siivouspäivänä syyskuussa

 

TULO- JA MENOARVIO 2024: ITÄ-SAVON LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY
MENOT
Retket, tapahtumat ym. 1 000 €
Lehti-ilmoitukset, mainonta, markkinointi 700 €
Jäsenyydet 250 €
Toimiston vuokra 500 €
Niittokoneen vuokra 120 €
Luonnonsuojelutoimet 800 €
Varainhankinnan kulut 400 €
Kirjanpito 230 €
Taloudenhoito 70 €
Pankkikulut 130 €
Postikulut 50 €
Matkakulut syyspäiville 200 €
Kokoustarjoilut 200 €
Talkooeväät 300 €
YHTEENSÄ 4 950 €
TULOT
Jäsenmaksut 1 700 €
Avustukset 1 000 €
Myyntitulot:
Myyntitavarat 40 €
Luonnonkalenterit 800 €
Retkituotot 1 200 €
Ely-avustus Myllyojan niittoon 210 €
YHTEENSÄ   4 950 €  
Teksti: Tiina Pulkkinen