Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Kaupunkiäänien illassa otettiin kantaa kakofoniaan

Eilen järjestetyssä Kaupunkiäänien illassa keskusteltiin Savonlinnassa vallitsevista äänimaisemista, melun vaikutuksista ihmisiin ja eläimiin sekä hiljaisten ääniympäristöjen merkityksestä elollisten hyvinvoinnille. 

Savonlinnan pääkirjaston Miitti-tilaan kokoontui yhdeksän ääniasioista kiinnostunutta kaupunkilaista. Tilaisuuden aikana saatiin pohjustettua toimia, joilla voitaisiin luoda painoarvoa turvallisemmalle ja terveellisemmälle ääniympäristölle Savonlinnan kaupungissa. 

Kiuruveden kaupungille toukokuussa tehty kuntalaisaloite häirikköautoilun ja -mopoilun hillitsemiseksi voi toimia osviittana toisillekin paikkakunnille, joilla on vastaavanlaisia ongelmia. 

Muutamissa kaupungeissa on toteutettu myös asukaskyselyitä ääniympäristöihin liittyen ja kartoitettu meluisia ja hiljaisia alueita. Vastaavanlaiselle kyselylle koettiin olevan tarvetta Savonlinnassakin. 

Sovittiin, että Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys pyrkii osaltaan edistämään asiaa ja viestittämään toiveista kaupungille. 

 

Teemailtaa varten lähestyttiin poliisiviranomaisia seuraavalla viestillä:

”Käsittelemme Kaupunkiäänien illassa luonnonäänien lisäksi muun muassa moottoroitujen ajoneuvojen tuottamia ääniä. Esimerkiksi viritettyjen mopojen, mönkijöiden, tuunattujen autojen ja vesijettien äänet ovat niin kovia ja järvikaupungin äänimaisemaa hallitsevia, että moni kokee ne häiritseviksi. Melu voi estää asuntojen ikkunoiden auki pitämisen kesäkuumilla ja aiheuttaa stressiä kaupunkiympäristössä ulkoileville. Myös luonnoneläimiin ja lemmikkeihin pärinöillä on hermostuttava vaikutus.

Tiedustelemmekin, miten poliisissa suhtaudutaan ajoneuvojen ylimitoitettuihin ääniin ja huvittelumielessä vapaa-ajalla harjoitettuun päristelyyn. Onko Savonlinnassa toimivilla poliiseilla mahdollisuuksia ja intressejä puuttua melua ajoneuvoillaan aiheuttavien kuljettajien toimintaan ja sanktioida liiallisten moottoriäänien tuottamista jotenkin?

Myös musiikkilaitteet ovat nykyään niin tehokkaita, että niiden äänet kantavat kauas. Julkiset ulkokonsertit ovat oma lukunsa ja tiettävästi viranomaisvalvonnassa, mutta puuttuuko poliisi esimerkiksi parkkialueilla ja rannoilla yksityishenkilöiden toimesta soitettuun musiikkiin? Tehdäänkö desibelimittauksia ja kuullaanko lähialueiden asukkaita, jos valituksia häiriöistä tulee?

Kiinnostaisi myös tietää, valvotaanko työkoneiden ja -laitteiden tuottamaa ääntä virkavallan toimesta. Esimerkiksi lehtipuhaltimista, ruohonleikkureista, siimaleikkureista ja traktoreista lähtevä ääni on usein varsin voimakas.”

Ylikomisario Petri Pahkin Itä-Suomen poliisilaitokselta vastasi tiedusteluun 13.6.2023 näin:

”Poliisin perustehtäviin kuuluu liikennevalvonta, jonka yhteydessä tehdään ajoneuvojen kuntovalvontaa. Tällöin kiinnitetään huomiota myös äänenvaimentimien kuntoon. Puutteellisuuksista seurauksena usein sakkoja ja korjauskehotuksia.

Järjestyslain mukaan yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen yleisellä paikalla on kielletty metelöimällä ja muulla vastaavalla tavalla, esimerkiksi soittamalla musiikkia liian kovalla. Tämä toiminta on lain mukaan kielletty myös muualla kuin yleisellä paikalla, jos sen vaikutus ulottuu yleiselle paikalle. Jos musiikkia siis soitetaan yksityiseen käyttöön tarkoitetusta sisätilasta, mutta se kuuluu yleiselle paikalle aiheuttaen häiriötä, voidaan siitä rangaista järjestyslain rikkomuksena.

Työkoneiden käyttöä on yleensä rajoitettu ajallisesti esim. klo 7-22 väliselle ajalle. Näiden käyttöä valvotaan yleensä tämän mukaan.

Yleistä melumittausta emme suorita taajamissa tai muuallakaan. Se kuulunee AVI:lle tai kaupungille / kunnille. Kaikkea koneiden tai laitteiden ääniä ei taajamista varmaankaan voida poistaa koskaan.”

 

Itä-Savossa 2.10.2022 julkaistusta ulkokonserttien äänitasoja käsittelevästä jutusta selviää, että:

“Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksessa yöaikainen eli kello 22–7 tapahtuva musiikkimelu tai muu vastaava mahdollisesti unihäiriötä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää keskimäärin 25 desibeliä niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. 

Asetuksessa on myös annettu toimenpiderajat pienitaajuiselle sisämelulle nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa. Pienitaajuuksinen melu on muun muassa matalaa basson jumputusta. 

Terveysvalvontaviranomainen valvoo sisämelun raja-arvojen noudattamista.” 

 

Nämä tiedot on hyvä pitää mielessä ja niiden pohjalta kannattaa aktivoitua viranomaisten suuntaan, jos nyt monenlaisten äänekkäiden harrastusten sesonkiaikana kesällä ylilyöntejä ilmenee ja ympäristöstä kantautuva melu alkaa liiallisesti häiritä normaalia arkielämää, estää unensaantia lepoon varattuina aikoina tai merkittävästi uhata luonnon ja eläinten elinympäristöjen rauhaa. 

 

Teksti: Tiina Pulkkinen

 

Linkki Kiuruveden kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjaan 7/2023 (5.6.2023):

Kuntalaisaloite, häirikköautoilu ja -mopoilu (kiuruvesi.fi)

 

Lisäys 6.7.2023:

Toukokuun lopulla julkaistu kansalaisaloite Melurajat moottoriajoneuvoille on allekirjoitettavissa verkkosivulla Melurajat moottoriajoneuvoille – Kansalaisaloitepalvelu