Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Valtuustoryhmien vastauksia ISLYn toteuttamaan ros­kaan­tu­mis­ky­se­lyyn

Ympäristön roskaantuminen on ollut näkyvä ongelma Savonlinnan kaupungissa kauan, ja on aiheellista ryhtyä hillitsemään sitä tehostetuin toimin.  

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksessä olemme pyrkineet jo vuosien ajan vaikuttamaan Savonlinnan seudun asukkaisiin ja toimijoihin, jotta seudulla viriäisi yhteinen tahto pitää huolta yhteisestä ympäristöstä ja välttää roskaamista.  

Ylen 13.4.–14.6.2023 järjestämä Miljoona roskapussia -kampanja antoi lisäinspiraatiota roskaantumista ehkäiseviin toimiin. Lukuisten roskankeruutalkoiden lisäksi järjestimme kampanjan aikana kaikille avoimen kaupunkiluontoaiheisen keskusteluillan Maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta Savonlinnan pääkirjastossa.

Siihen liittyen kysyimme sähköpostitse kaupungin valtuustoryhmien ja nuorisovaltuuston edustajilta, mitä ryhmät ovat valmiita tekemään kaupunkiluonnon roskaantumisen vähentämiseksi Savonlinnassa, millä keinoin ne torjuisivat ympäristön tahallista roskaamista Savonlinnan alueella sekä ovatko ne aikeissa osallistua Ylen Miljoona roskapussia -kampanjaan ja jos ovat, niin miten.

Tiedusteluumme reagoivat Keskustan, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden valtuustoryhmät sekä Savonlinnan Nuorisovaltuusto. Kokoomukselta, Liike Nyt -puolueelta, Perussuomalaisilta, SDP:ltä ja Vasemmistoliitolta emme saaneet vastausta. Kyselyyn osallistuneiden vastauksista tehtiin yhteenveto yleisötilaisuuteen. 

Miljoona roskapussia -kampanja päättyy tänään 14.6., mutta sen sanoma toivottavasti kantaa pidemmälle ja jokainen suomalainen ymmärtäisi tästä lähtien välttää ympäristön roskaamista. 

Jotta Savonlinnassa kehitys olisi positiivinen, on syytä yhdessä ponnistella puhtaan järviluonnon ja siistin kaupunkiympäristön puolesta. Kaupunginvaltuutettujen vastauksissa on monia hyviä pohdintoja ja varteenotettavia ratkaisuehdotuksia ympäristön roskaantumisongelmiin. Lämmin kiitos kaikille vastanneille!

Julkaisemme vastaukset tässä ja toivomme roska-aiheisen keskustelun sekä konkreettisten edistystoimien jatkossakin saavan runsaasti tilaa Savonlinnan kaupungissa. 

 

Keskustan valtuustoryhmä: vastaajana Tuukka Suomalainen (valtuustoaloite 15.5.2023: 31 allekirjoittajaa)

Haaste Miljoona roskapussia -kampanjaan

Yle järjestää kevään aikana Miljoona roskapussia -kampanjan, jonka tarkoituksena on kannustaa suomalaisia keräämään ympäristöstään miljoona pussillista roskia.

Savonlinnassakin on aiheellista ryhtyä yhteisvoimin keruutöihin ja ympäristön roskaantumista hillitsemään, koska monenlaisista ihmisten tuottamista roskista on tullut harmillinen osa kaupungin ja kirkonkylien katukuvaa ja viheralueita. Roskat rumentavat ympäristöä ja voivat olla vaaraksi ihmisille, lemmikeille, tuotantoeläimille, luonnonvaraisille eläimille.

Olemme ilolla huomanneet, että kuntalaiset ovat vapaaehtoisesti siivonneet esimerkiksi Kauppalinnan ympäristöä ja Kerimäellä pidettiin kuun alussa yhteiset kirkonkylän siivoustalkoot. Pidämme tärkeänä, että kaupungissa syntyisi Ylen roskakampanjan aikana yhteinen tahto vähentää roskaamista.

Haastamme toisetkin valtuustoryhmät edistämään tätä pyrkimystä ja miettimään konkreettisia toimia puhtaamman ympäristön puolesta Savonlinnassa.

Vastuun lähiympäristönsä siisteydestä tulee olla kaupungin asukkaille, matkailijoille ja myös täällä toimiville yrityksille itsestäänselvyys. Näin ei kuitenkaan aina ole ja peräänkuulutammekin kauppiailta, ravintoloitsijoilta, kiinteistönomistajilta, seuratoimijoilta, tapahtumajärjestäjiltä, sekä oppilaitoksilta nykyistä vahvempaa lähialueidensa seurantaa ja toimia niiden siisteydestä huolehtimiseen.

Savonlinnan kaupungin tulee monikanavaisesti kannustaa kansalaisia välttämään ympäristön roskaamista ja tehostaa ohjeistusta ympäristöstä huolehtimiseen. Samalla kaupungin tulee paremmin pystyä luomaan olosuhteita vapaaehtoisille ympäristön siistimis- ja raivaustöiden tekijöille. Muun muassa useat kumppanuuspöydät haluaisivat raivata kaupungin puisto- ja virkistysalueita vesakoista, mutta se ei vielä ole valitettavasti onnistunut.

Kaupungin on myös huolehdittava siitä, että julkisilta paikoilta löytyy riittävä määrä tilavia, kannellisia sekajäteastioita, joista roskat eivät päädy luontoon tuulen tai lintujen kuljettamina, sekä omia asianmukaisia säiliöitä mm. tupakantumpeille ja juomatölkeille ja – pulloille.

Keskustan valtuustoryhmä vastaa tällä aloitteella osaltaan Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen lähettämiin kysymyksiin ympäristön roskaantumisen hillitsemiskeinoista.  

 

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä: vastaajana Jouni Koskela 

 

Kristillisdemokraattien Savonlinnan valtuustoryhmä kantaa vastuunsa roskaantumisen vähentämisestä ennaltaehkäisevästi siten, että ei itse heitä roskia luontoon. Samoin, vältämme luonnonvarojen turhaa käyttöä. 

Ryhmämme mielestä Savonlinnan kouluissa on opetettava, että roskan paikka on kierrätysastia tai roskakori. Myös koteihin on syytä aika ajoin lähettää ohjeita, kuinka roskien ja jätteiden käsittely toteutetaan Savonlinnassa. 

Valtuustoryhmämme ei ryhmänä osallistu Ylen Miljoona roskapussia -kampanjaan. Estämme roskaantumista yksityishenkilöinä ja eri yhdistysten kautta. 

 

Nuorisovaltuusto: vastaajana Iida Rissanen 

 

Nuorisovaltuusto on jo toistamiseen tehnyt aloitteen lisäroskiksien sijoittamisesta kaupunki-ja taajama-alueille. Kun roskiksia on lähettyvillä jokapaikassa, tulee roskat vietyä todennäköisemmin roskiin kuin heitettyä luontoon. Olemme esittäneet roskiksia mm. Prisman, Motonetin ja Lidl Länsitähden läheisyyteen sekä pururatojen varrelle.

Nuorisovaltuusto torjuisi luonnon haitallista roskaamista ensisijaisesti lisäämällä roska-astioita sekä tarjoamalla kaupunkilaisille esimerkiksi roskapihtejä vapaaseen käyttöön. Lisäksi kouluilla järjestettävät koulun lähimaaston siivoustalkoot ovat tärkeitä.

Nuorisovaltuusto on mukana Ylen Miljoona Roskapussia-kampanjassa lähinnä somekampanjan merkeissä, sillä jäämme kesätauolle kesä-heinäkuun ajaksi. 

 

Vihreiden valtuustoryhmä: vastaajana Ritva Käyhkö 

 

Millä tehostetuilla toimilla voidaan Savonlinnan ympäristön roskaantumista ryhtyä hillitsemään:

1. Mitä ryhmänne on valmis tekemään kaupunkiluonnon roskaantumisen vähentämiseksi Savonlinnassa?

Itse olen aktiivinen roskankerääjä. Kun käyn kävelylenkeillä Kerimäen kylällä, otan mukaan omat roskapihdit ja -pusseja. Harmittavan usein tulen takaisin kotiin isot muovikassit täynnä roskaa. Itsestä tuntuu käsittämättömältä, miten huolettomasti ihmiset tuntuvat heittävän roskia luontoon. Myöskin uuden vuoden jälkeen käyn keräämässä uudenvuoden tulitteita lähiasuntoalueella ja pois jäältä Kerimäen kirkkorannassa. Tämä roskaaminen on yleisesti hyväksyttävää ja ilotulitteita myytäessä ei ohjeisteta käyttäjiä niistä muodostuvien roskien keräämiseen. 

Savonlinnan vihreissä olemme suunnitelleet, että järjestämme vähintäänkin yhden roskankeruutempauksen lähiaikoina jossain Savonlinnassa. Ihanteellista olisi, jos saisimme roskankeruusta säännöllisesti toteutettavan tapahtuman ja ihmisiä mukaan tempaukseen. Roskia kerätessä oivaltaa hyvin, miten paljon roskaa ympäristöön heitetään. Varmasti jokainen, joka osallistuu, herää muuttamaan omaa toimintaansa, ettei edes vahingossa omat roskat pääse lennähtämään ympäristöön. 

 

2. Millaisin keinoin ryhmänne torjuisi ympäristön tahallista roskaamista Savonlinnan alueella?

Puhtaana pysyvät paikat nostavat kynnystä heittää roskia luontoon. Tiedottamista roskaamisen haitoista elämille ja kustannuksista, joita roskilla sotkettujen paikkojen siivoamisesta aiheutuu, pitäisi yrittää jakaa ajatuksia herättävällä tavalla. Erityisesti lapset ja nuoret tulee ottaa mukaan roskatalkoisiin. Nuorille tulisi saada luotua roskien asiallisesta käsittelystä ihannoitavaa toimintaa ja että roskien luontoon heittämistä tekee vain täysidiootit. Nuoria ja lapsia tulisi ottaa mukaan jätteiden lajittelutoimintaan. 

Kaupunkiympäristöön tulee lisätä roskiksia, joita myös tyhjennetään riittävän usein ja roskisten ympäristöt tulee pitää puhtaana. Nuorten keskuuteen jalkautuminen ja keskustelu voisi auttaa myös.  

Hämmentävästi olen törmännyt aikuisiin ihmisiin, jotka ylpeilevät sillä, että he heittävät roskat autosta luontoon, jotta auto pysyy siistinä ja onpahan roskankerääjille hommia. Tämä on varmasti ollut ns mustaa huumoria ja provosointia, mutta osittain varmasti myös totta. Ihmetyttää vain nämä ihmiset, että missä todellisuudessa he elävät, kun eivät ymmärrä oman toimintansa mallivaikutusta ja myöskin mahdollisia ja hyvinkin todennäköisiä haittoja, mitä heidän muovi- ja metalliroskat aiheuttavat niitä erehdyksissä syöville tai niihin sotkeutuville elämille. 

 

3. Onko ryhmänne aikeissa osallistua Ylen Miljoona roskapussia -kampanjaan ja jos on, niin miten?

Voisi osallistua. Ei ole vielä sovittu mitään. Hyvä, että valtakunnallisesti pyritään nostamaan asiaa esiin. Eri asia on, miten tavoittaa erityisesti ne tahot, joiden käyttäytymistä roskien suhteen tulisi saada muutettua.  

Itse ajattelen, että roskien asiallinen käsittely pitäisi olla normi ja palkittavaa toimintaa ja roskien heittely erittäin tuomittavaa ja ei hyväksyttävää. Arvo- ja asennemuutosta tarvitaan laajasti väestössä, jotta roskaaminen vähentyisi. 

 

Tekstikooste: Tiina Pulkkinen