Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Kommentti Rantasalmen kunnan met­sien­käyt­töön

Rantasalmella on viime aikoina käyty keskustelua erityisesti keskustaajaman lähellä sijaitsevien kunnan metsien käsittelystä. Asiasta järjestettiin myös keskustelutilaisuus 9. helmikuuta, jossa kuitenkin oli esillä lähinnä talousnäkökulma.

Kuntien ja seurakuntien pitäisi toimia esimerkkinä luontokadon estämisessä alueillaan.

Monimuotoisen luonnon säilyminen myös taajamissa on asukkaiden viihtyvyyden ja terveyden kannalta tärkeässä roolissa. Valitettavasti tätä lähtökohtaa ei ole aina osattu huomioida suunnittelussa ja rakentamisessa.

Jatkuva puuston ja pensaikkojen raivaus sekä koristekasvien suosiminen luonnonkasvien sijaan heikentää monen lajin elinpiiriä ja on osa maailmanlaajuista luontokatoa.

Kuntien tulisi inventoida metsänsä myös luontoarvojen kannalta ja tarjota kohteita Metso-ohjelmaan. Rantasalmelta on merkittävänä kohteena mainittu mm. Pyyvilän alue.

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys toivoo Rantasalmen päättäjien huomioivan vastuunsa luontokadon estämisessä ja sallivan päätöksissään ja ohjeistuksissaan myös asukkaiden toimia tämän tavoitteen mukaisesti.

 

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry

Timo Luostarinen

puheenjohtaja

Tiina Pulkkinen

sihteeri