Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Syyskokouksesta suuntia tulevaan

Marraskuun alussa pidetyssä Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry:n syyskokouksessa linjattiin yhdistyksen tulevaa toimintaa ja päätettiin vuoden 2023 hallituskokoonpanosta. Kokouksessa laadittiin myös kannanotto, jolla kannustetaan itäsavolaisia julkisyhteisöjä ja asukkaita luontokadon torjuntaan.

Hallitukseen valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle varsinaisiksi jäseniksi Jukka Eskelinen, Juha Jurvelius ja Tiina Pulkkinen. Hallituksen 3. varajäseneksi valittiin Mauri Löppönen ja 4. varajäseneksi Arto Koponen.

Hallitukseen kuuluvat vuonna 2023 myös puheenjohtaja Timo Luostarinen, varsinaiset jäsenet Kimmo Kianto, Irma Kolari ja Petteri Suominen sekä 1. varajäsen Esa Niinivirta ja 2. varajäsen Yrjö Eeva.

Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Markku Kuutti ja varatoiminnantarkastajaksi Harri Okkonen.

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan ensi vuonna yhdistyksen yleisiin kokouksiin sähköpostitse sekä tiedotteilla, jotka julkaistaan Itä-Savo ja Savonmaa -sanomalehtien järjestöpalstalla sekä yhdistyksen verkkokanavissa vähintään viikkoa ennen kokousta.

Vuoden 2023 jäsenmaksuksi määriteltiin 38 euroa yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä, 15 euroa perhejäseniltä sekä 28 euroa opiskelijajäseniltä. Summat ovat Suomen luonnonsuojeluliiton suositusten mukaiset. Lisäksi päätettiin yhdistyksen kannatusjäsenmaksuksi 100 euroa.

 

ITÄ-SAVON LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

 

Yhdistyksen tärkein tehtävä on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Savonlinnassa, Enonkoskella, Rantasalmella ja Sulkavalla. Vaikutamme toiminta-alueellamme kaavoitukseen ja rakentamiseen sekä edistämme toimia, jotka tukevat kestävää kehitystä, kannustavat kierrätykseen ja energiansäästöön sekä hillitsevät ilmastonmuutosta ja luontokatoa.

Edistämme uhanalaisten ja suojeltavien lajien, arvokkaiden elinympäristöjen ja alkuperäisluonnon säilymistä toiminta-alueellamme tukemalla luontoinventointeja ja suojelutyötä lajien ja luontokohteiden säilyttämiseksi ja elvyttämiseksi. Osallistumme esimerkiksi Kuhankeittäjän kotimetsä Etelä-Savoon -kampanjaan.

Vaikutamme toiminta-alueellamme liikennesuunnitteluun ja -ratkaisuihin tavoilla, jotka tukevat mm. pyöräilyä ja julkisia liikenneyhteyksiä.

Järjestämme yleisötapahtumia, työpajoja ja retkiä lähiluontoon sekä edistämme lasten ja nuorten luonto- ja ympäristökasvatusta. Teemme yhteistyötä luonnonsuojelua ja ympäristönhoitoa edistävien hankkeiden ja järjestötoimijoiden kanssa.

Viestitämme ja pidämme ajantasaisesti yhteyttä jäsenistöömme ja alueen asukkaisiin yhdistyksemme verkkosivun ja Facebook-sivun kautta. Facebookin Roskariihiryhmä keskittyy edistämään roskattomuutta ja Vieraslajivahti seuraa seudun vieraslajitilannetta ja aktivoi asukkaita torjumaan haitallisten vieraslajien leviämistä ja kasvua.

Osallistumme Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin toimiston ylläpitämiseen yhdistyksen tulo- ja menoarviosta ilmenevällä tavalla vuonna 2023.

Vaalimme mm. talkootyöpanoksella perinnemaisemien hoitoa sekä edistämme kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden miljöiden suojelua.

Otamme kantaa ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin ja osallistumme tapahtumiin, joissa on mahdollisuus tehdä tunnetuksi luonnonsuojelutyötä.

Tavoitteisiin pääsemiseksi pyrimme toteuttamaan seuraavat tapahtumat vuonna 2023:

  • luontoaiheinen luento- ja keskustelutilaisuus kevättalvella, mahdollisesti yhteistyössä Etelä-Savon Tiedeseura ry:n kanssa
  • retki Varmonniemen tikkametsään Kesälahdelle keväällä
  • järvenrantasiivous pohjoismaisena rantojensiivouspäivänä toukokuussa
  • maailman ympäristöpäivän paikallistapahtuma 5. kesäkuuta
  • luonnonkukkien päivän retki 18. kesäkuuta
  • haitallisten vieraskasvien kitkemistalkoot kesäkaudella
  • Myllyojan perinneniityn hoito kesä-heinäkuussa
  • Suomen luonnon päivän retki 26. elokuuta
  • laivaristeily norppasaaristoon syksyllä
  • maastosiivous maailman siivouspäivänä 16. syyskuuta