Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Itäsavolaiset luontokatoa torjumaan

Monimuotoisen luonnon säilyminen myös taajamissa on asukkaiden viihtyvyyden ja terveyden kannalta tärkeässä roolissa.

Valitettavasti tätä lähtökohtaa ei ole aina osattu huomioida taajamien suunnittelussa ja rakentamisessa.

Savonlinnan kaupungin, ympäristökuntien ja seurakuntien pitäisi toimia esimerkkinä luontokadon estämisessä alueillaan.

Jatkuva puuston ja pensaikkojen raivaus sekä koristekasvien suosiminen luonnonkasvien sijaan heikentää monen lajin elinpiiriä ja on osa maailmanlaajuista luontokatoa. Monilajisen puuston kasvattaminen kaupungeissa olisi hyväksi kesien yhä lämmetessä. Puut tarjoavat varjoa ja viilentävät kaupunkeja.

Myös omakotitonttien yhdenmukaistaminen leikattuine pihanurmineen on osa tätä kehitystä. Tietynlainen laiskuus puutarhatöissä on vain hyväksi luonnolle ja pölyttäjille. Osan nurmialueista voisi jättää ”hallitusti hoitamatta”.

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys toivoo julkisyhteisöjen päättäjien huomioivan vastuunsa luontokadon estämisessä ja sallivan päätöksissään ja ohjeistuksissaan myös asukkaiden toimia tämän tavoitteen mukaisesti.

 

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry:n syyskokouksen puolesta,

 

Timo Luostarinen

Puheenjohtaja

 

Tiina Pulkkinen

Sihteeri