Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Roska- ja vesijettiasiaa kump­pa­nuus­pöy­tään keskusteltavaksi

Tänäkin keväänä Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksessä virisi kysymyksiä ja toiveita lähidemokratiaperiaatteella toimivaan kumppanuuspöytään. Ehdotukset esiteltiin Savonlinnan kaupunkikeskustan kumppanuuspöydässä 7. huhtikuuta.

 

Savonlinnan kaupunkikeskustan kumppanuuspöydälle 7.4.2021

 

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry kiittää kumppanuuspöytien puheenjohtajistoa ja Savonlinnan kaupungin elinkeinojaostoa viime vuoden lopulla saamastaan rahoituksesta roskapihtien ja panttiparkkien hankintaan.

Roskapihtejä voi nyt kirjastokortilla lainata Savonlinnan kaupunginkirjaston toimipisteistä. Pihtien avulla on helppo poimia ympäristöön päätyneitä muoveja ja muita roskia tarvitsematta käsin koskea kerättäviin roskiin.

Eri puolille kaupunkikeskustaa sijoitetut panttiparkit puolestaan toimivat väliaikaissäiliöinä tyhjille juomatölkeille, ehkäisevät tölkkien päätymistä luontoon ja edistävät tölkkien kierrätystä. Panttiparkkiin laitetut tölkit voi kuka tahansa toimittaa palautusautomaattiin ja saada palautuksesta pantinmukaisen korvauksen.

 

Roskankuljetusapua ympäristönsiistijöille?

 

Tämänkeväisessä kaupunkikeskustan kumppanuuspöydässä luonnonsuojeluyhdistys tiedustelee, miten kaupunki ohjeistaa toimimaan yleisiltä paikoilta kerättyjen roskaerien kanssa.

Monet savonlinnalaiset haluavat pitää huolta lähiympäristönsä siisteydestä ja ovat alkaneet kerätä roskia ulkoillessaan.

Ongelmana on ollut, mihin viedä kerätyt roskat.

Pienet sekajätteeksi luokitellut roskat voi näppärästi roskapihtien avulla laittaa puisto- ja kadunvarsiroskiksiin, mutta entä jos roskia kertyy joiltakin paikoilta isompia määriä?

Onko vapaaehtoisten ympäristönsiistijöiden mahdollista saada kaupungilta apua maastosta kerättyjen roskaerien sijoittamiseen ja poiskuljetukseen?

Säämingin kumppanuuspöydässä 10.3.2020 yhdistys ehdotti, että kaupunki tukisi kansalaislähtöistä ympäristön siistimistä siten, että se antaisi vapaaehtoisille roskankerääjille, puistokummeille, luvan toimittaa pieniä maastosta kerättyjä sekajäte-eriä kaupungin syväkeräysastioihin tai säkitettynä kaupungin varikoille.

Ehdotusta ei kuitenkaan ole vielä viranomaistahoilta kommentoitu.

Esitetyn kaltaista toimintaa tukee jo moni kaupunki. Siitä aiheutuu jonkin verran kustannuksia, mutta toisaalta myös säästöä, kun palkattujen puistotyöntekijöiden työaikaa kuluu vähemmän roskien keräämiseen.

Kansalaislähtöisen ympäristönsiistimisen tukeminen on edelleen hyvin linjassa niiden pyrkimysten kanssa, joilla kaupunki haluaa profiloitua kestävän kehityksen paikkakunnaksi, aikaansa seuraavaksi matkailukohteeksi, kansalliseksi kaupunkipuistoksi ja kulttuuripääkaupungiksi.

Yhdistyksessämme toivotaan, että kaupunki nykyistä vahvemmin myös omassa tiedotuksessaan huomioisi ympäristön siisteyden merkityksen: kannustaisi asukkaita ja matkailijoita välttämään luonnon roskaamista sekä ohjeistaisi kauppiaita, kiinteistön omistajia ja tapahtumajärjestäjiä näkyvästi ympäristöstä huolehtimiseen.

Tavoiteltava ja kansainvälistä kiinnostustakin herättävä päämäärä olisi roskaton Savonlinna.

 

Toimenpiteitä häiritsevän vesijetteilyn hillitsemiseksi?

 

Toisena asianaan kumppanuuspöydässä Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry kysyy, millä tavoin Savonlinnan kaupunki aikoo tulevana kesänä pyrkiä hillitsemään sellaista vesiskootterien käyttöä, josta on haittaa järviluonnolle, ranta-asukkaille ja hitaammilla kulkuvälineillä toteutettavalle vesiliikenteelle.

Yhdistys on tietoinen kaupunginvaltuutettu Jouni Koskelan viime syksynä tekemästä valtuustoaloitteesta, jossa toivottiin rajoituksia vesiskootterien käyttöön. Satamatoimi antoi siihen vastauksensa, ja asia käsiteltiin teknisessä lautakunnassa joulukuun puolivälissä. Satamatoimen esittämät toimenpiteet vesijetteilyn järkevöittämiseksi ovat mielestämme oikeansuuntaisia, mutta niillä ei kuitenkaan vielä ratkaista ongelmaa.

Luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenistöltä saadussa palautteessa vesiskootterit koetaan vesistöjä ja ilmastoa saastuttaviksi, kovaäänisiksi ja luonnonrauhaa rikkoviksi. Niiden käyttö vapaa-ajan harrastusvälineenä lähinnä viihdettä ja vauhdinhurmaa tavoittelevaan tarkoitukseen koetaan norppavesille ja vesilintujen pesimäalueille sopimattomaksi.

Rauhoitettujen eläinten tahallinen häiritseminen on kielletty luonnonsuojelulaissakin.

Havaintoja luonnonrauhaa pilaavasta ja järvien eläimistöä haittaavasta vesijetteilystä on viime kesänä tehty muun muassa Savonlinnan ydinkeskustan lähivesiltä, Pullinlahdelta, Puruvedeltä ja Linnansaaren kansallispuiston lähistöltä.

Toissakesänä, kun oopperajuhlat vielä voitiin normaalisti järjestää, Olavinlinnan ympärillä liikkuvien vesijettien melu ulottui häiritsevänä jopa oopperakatsomoon.

Luonnonsuojeluyhdistyksessä on virinnyt toive, että Savonlinna voisi profiloitua leppoisamman elämäntavan tyyssijaksi, jossa oikeasti, eikä vain matkailumainoksissa, annettaisiin arvo saasteettomuudelle, luonnonrauhalle ja mieltä tasapainottavalle hiljaisuudelle. Sellaiselle olettaisi olevan tilausta suurkaupunkien hälinästä lomailemaan tulleiden matkailijoiden sekä myös korona-ajan piinaamien paikallisten keskuudessa.

Melupäästöt tulee ottaa kriittiseen tarkasteluun siinä missä muutkin saastepäästöt ja häiritsevää ympäristömelua on syytä suitsia.

Savonlinnan kaupungilla on tässä näytön paikka, koskien paitsi vesillä myös mantereella tapahtuvaa moottorivetoisten ajoneuvojen ja muiden laitteiden käyttöä.

Kaupunki voisi pyrkiä toimimaan uuden vesiliikennelain hengessä ja käyttämään mahdollisuutensa häiritsevän liikenteen estämiseksi olemalla yhteydessä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin, jolla on oikeus julistaa vesiskootterikieltoja herkimmille alueille.

Kaupungin soisi olevan aktiivisesti yhteydessä myös poliisiin, jolle valvonta kuuluu. Lakiuudistuksen myötä poliisin on mahdollista sakottaa häiritsevästä melusta ja liikenteestä.

Ehkäpä kaupunki edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi toteuttaisi kyselyn, jolla kerättäisiin asukkaiden kokemuksia miellyttävistä äänimaisemista ja niitä mahdollisesti himmentävistä tekijöistä? Asuinseudun kokonaisviihtyvyyden kannalta siellä vallitsevalla äänimaisemallakin on merkitys.

 

Savonlinnassa 31.3.2021

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry:n hallitus