Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Soidinkallion suojelualoite ei edennyt

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen viime vuoden lopulla laatima kuntalaisaloite Varparannan Soidinkallion noin 31 hehtaarin metsäalueen hakemisesta METSO-ohjelmaan ei saanut kannatusta kaupungin teknisessä lautakunnassa.

Tekninen lautakunta päätti 3. maaliskuuta pidetyssä kokouksessaan merkitä asian tiedoksi ja totesi, että se ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin. Aloite merkittiin loppuunkäsitellyksi.

Savonlinnan kaupungin metsäpalvelut suoritti katselmuksen alueella 12.2.2020. Perustelujen mukaan kaupungin omistamien talousmetsien hoidossa huomioidaan metsien monimuotoisuus ja ne soveltuvat myös ulkoilu- ja virkistyskäyttöön. Esitetystä suojelualueesta noin 7,5 hehtaaria on vanhaa luontoarvoiltaan merkittävää metsämaata, joka on kaupungin metsänhoitosuunnitelmassa rajattu hakkuutoimenpiteiden ulkopuolelle. Alueen katsotaan olevan kaupungin omassa suojelussa.

 

Linkki teknisen lautakunnan päätökseen: https://dynasty.savonlinna.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20206473-6