Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Roskaantumista ehkäisevä aloite kump­pa­nuus­pöy­tään

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys on laatinut ympäristön roskaantumista ehkäisevän aloitteen Savonlinnan kaupungin kumppanuuspöytään. Ehdotus esiteltiin yleisölle 10.3.2020 pääkirjastolla järjestetyssä Säämingin kumppanuuspöydässä. Aloitteessa yhdistys ehdottaa, että kaupunki antaisi vapaaehtoisille roskankerääjille mahdollisuuden toimittaa pieniä maastosta kerättyjä sekajäte-eriä kaupungin jätepisteisiin.

Perustelut:

Kaupunkiamme ja sen ainutlaatuista järviluontoa rumentavat joka päivä lukuisat ympäristöön päätyneet roskat. Ne ovat esteettinen haitta ja joskus myös vaaraksi ihmisille ja eläimille.

Roskien aiheuttamia haittoja on mahdollista torjua, kun toimitaan ennaltaehkäisevästi – ollaan roskaamatta ympäristöä ja poistetaan luontoon päätyneet roskat mahdollisimman nopeasti ennen kuin ne ehtivät pilkkoontua esimerkiksi mikromuoveiksi luonnon kiertokulkuun tai takertua eläimiin.

Järvialueilla kannattaa toimia nyt, jottei luonnon roskaantuminen kasvavien matkailijavirtojen myötä kiihdy, ja täällä käy samoin kuin monissa merialueiden matkakohteissa, joissa jäteongelma on valtaisa. Paikalliset asukkaat voivat näyttää järjellistä esimerkkiä matkailijoille kantamalla vastuuta ympäristön ja luonnon hyvinvoinnista.

Monet savonlinnalaiset haluavat pitää huolta lähiympäristönsä siisteydestä ja ovat alkaneet kerätä roskia kävelylenkeillään tai yhteisöllisissä roskankeruutalkoissa.

Ongelmana on ollut, mihin viedä kerätyt roskat. Siksi ehdotamme, että kaupunki tukisi kansalaislähtöistä ympäristön siistimistä siten, että se antaisi vapaaehtoisille roskankerääjille luvan toimittaa pieniä maastosta kerättyjä sekajäte-eriä kaupungin syväkeräysastioihin tai säkitettynä ja tarvittavin tiedoin varustettuna kaupungin varikoille.

Tämänkaltaista puistokummitoimintaa tukee jo moni kaupunki. Siitä aiheutuu jonkin verran kustannuksia, mutta toisaalta myös säästöä, kun palkattujen puistotyöntekijöiden työaikaa kuluu vähemmän roskien keräämiseen.

Kansalaislähtöisen ympäristönsiistimisen tukeminen on mielestämme hyvin linjassa myös niiden pyrkimysten kanssa, joilla kaupunki haluaa profiloitua kestävän kehityksen paikkakunnaksi, aikaansa seuraavaksi matkailukohteeksi, kansalliseksi kaupunkipuistoksi ja kulttuuripääkaupungiksi.

Toivomme, että kaupunki nykyistä vahvemmin myös omassa tiedotuksessaan huomioisi ympäristön siisteyden merkityksen: kannustaisi asukkaita ja matkailijoita välttämään luonnon roskaamista sekä ohjeistaisi kauppiaita, kiinteistön omistajia ja tapahtumajärjestäjiä näkyvästi ympäristön kunnosta huolehtimiseen.

Pantillisten pullojen ja juomatölkkien päätymistä ympäristöön ja sekajätteeksi voisi Savonlinnassakin ehkäistä puistoroskiksiin kiinnitettävillä keräilyputkilla, Panttiparkeilla. Myös tumppisäiliöitä olisi hyvä olla enemmän yleisten roskakorien yhteydessä.

Tavoiteltava ja kansainvälistä kiinnostustakin herättävä päämäärä olisi roskaton Savonlinna.