Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Pyydyskielto Savonlinnan norppavesillä ei edennyt

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen viime vuoden lopulla laatima kuntalaisaloite saimaannorpalle vaarallisten pyydysten ympärivuotisesta täyskiellosta Savonlinnan kaupungin omistamilla vesialueilla ei koskettanut kaupungin teknistä lautakuntaa siinä määrin, että se olisi tässä vaiheessa ryhtynyt edistämään asiaa.

Tekninen lautakunta päätti 11. helmikuuta pidetyssä kokouksessaan merkitä asian tiedoksi ja tarkastella asiaa uudestaan sitten kun uusi kalastussääntö on saanut lainvoiman. Maa- ja metsätalousministeriö on perustanut laajapohjaisen työryhmän pohjustamaan saimaannorpan suojelemiseksi tarvittavien vuonna 2021 voimaan tulevien kalastussääntöjen valmistelua. Työryhmän tulee toimittaa esityksensä maa- ja metsätalousministeriölle 11.12.2020 mennessä.

Saimaanorpalle vaarallisten pyydysten ympärivuotista täyskieltoa norpan elinpiirin ydinalueilla olisi kuitenkin aiheellista jouduttaa. Ennätyslauha ja vähäluminen talvi on johtanut siihen, että norpan pesintä on pitkälti ihmisten tekemien apukinosten ja keinopesien varassa. Kymmenet pian syntyvät kuutit ovat kunnollisen suojan puuttuessa säiden ja petojen armoilla. Vaarana on, että suuri osa kuuteista menehtyy jo ensimmäisinä elinviikkoinaan. Äskettäin tiedotettiin myös Pihlajavedellä talviverkkoon hukkuneesta vuoden ikäisestä naarasnorpasta.

Aikailuun saimaannorpan suojelemisessa ei ole aikaa. On toimittava nyt, kaikin mahdollisin keinoin.

 

Linkki luonnonsuojeluyhdistyksen laatimaan aloitteeseen: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/12589