Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Islyn hallitus järjestäytyi

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen uusi hallitus aloitti vuodenvaihteessa työnsä syyskokouksessa vahvistettu toimintasuunnitelma ohjenuoranaan ja ryhtyy toteuttamaan vesiteemavuoden 2020 toimintaa ja tapahtumia.

Hallituksen puheenjohtajana toimii vuonna 2020 Timo Luostarinen, varapuheenjohtajana Petteri Suominen, sihteerinä Tiina Pulkkinen ja taloudenhoitajana Elina Enho. Muut hallitusvastaavat ovat Stephen Condit, Juha Jurvelius, Sara Kalpio, Irma Kolari, Arto Koponen, Juha Taskinen ja Jyrki Uotila.

Yhteyden hallitukseen saa esimerkiksi lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseen isly@sll.fi tai Facebookissa sivun https://www.facebook.com/isluonto/ kautta.

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen tärkein tehtävä on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Savonlinnassa, Enonkoskella, Rantasalmella ja Sulkavalla. Vaikutamme toiminta-alueellamme kaavoitukseen ja rakentamiseen sekä edistämme toimia, jotka tukevat kestävää kehitystä, mm. kierrätyksen, energiansäästön ja ilmastonmuutoksen jarruttamisen keinoin.

Edistämme uhanalaisten ja suojeltavien lajien, arvokkaiden elinympäristöjen ja alkuperäisluonnon säilymistä toiminta-alueellamme tukemalla luontoinventointeja ja suojelutyötä lajien ja luontokohteiden säilyttämiseksi ja elvyttämiseksi. Vaikutamme  toiminta-alueellamme liikennesuunnitteluun ja -ratkaisuihin tavoilla, jotka tukevat mm. pyöräilyä ja julkisia liikenneyhteyksiä.

Järjestämme yleisötapahtumia, työpajoja ja retkiä lähiluontoon sekä edistämme lasten luonto- ja ympäristökasvatusta. Teemme yhteistyötä luonnonsuojelua ja ympäristönhoitoa edistävien hankkeiden ja järjestötoimijoiden kanssa.

Viestitämme ja pidämme ajantasaisesti yhteyttä jäsenistöömme ja alueen asukkaisiin yhdistyksemme verkkosivun ja Facebook-sivun kautta. Facebookin Roskariihiryhmä keskittyy edistämään roskattomuutta ja Vieraslajivahti seuraa seudun vieraslajitilannetta ja aktivoi asukkaita torjumaan haitallisten vieraslajien leviämistä ja kasvua.

Osallistumme Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin toimiston ylläpitämiseen yhdistyksen tulo- ja menoarviosta ilmenevällä tavalla vuonna 2020.

Vaalimme mm. talkootyöpanoksella perinnemaisemien hoitoa sekä edistämme kaupunki- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden miljöiden suojelua. Tuemme kulttuuripääkaupunkihanketta ja kansallisen kaupunkipuiston toteutumista.

Otamme kantaa ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin ja osallistumme tapahtumiin, joissa on mahdollisuus tehdä tunnetuksi luonnonsuojelutyötä.