Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

YTY kutsui ym­pä­ris­tö­te­koi­hin

Savonlinnan kaupunkikeskustan alueella viiden kuukauden ajan toiminut ESR-rahoitteinen YTY – ympäristötekoja yhteisöllisesti -hanke päättyi syyskuun lopussa. Asukasloikka Savonlinna – Seuraava askel -hankkeeseen kuuluvan kokonaisuuden toteutti Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry.

YTY viestitti niin Savonlinnan asukkaille kuin matkailijoille, että kaupungissa välitetään alueen ainutlaatuisen luonnon hyvinvoinnista. Mukaan hakeutui kymmeniä osallistujia. Palautteen perusteella ympäristömyönteisen toiminnan toivotaan jatkuvan ja juurtuvan osaksi paikkakunnan arkea.

Moni osallistuja kertoi saaneensa tapahtumista hyvää mieltä, hyötyliikuntaa ja uutta tietoa paikallisluonnosta sekä myös havahtuneensa tarkastelemaan uusista näkökulmista luontoon kohdistuvia uhkia, kuten roskaantumista, vieraslajeja ja ilmastonmuutosta. Moni koki oman luontosuhteensa syventyneen toimintaan osallistumisen myötä.

Hanke ideoitiin aikanaan keskusteluissa ympäristön tilasta kiinnostuneiden ja siitä huolta kantavien kaupunkilaisten kanssa. Toiminnalla tarjottiin väylä käytännön tekoihin, joilla yhteisöllisesti on mahdollista suojella ympäristöä ja kohentaa kaupunkiluonnon tilaa. Tavoitteena oli myös tehdä lähiluontoa tutuksi kaupunkilaisille ja huomioida sen merkitys hyvinvoinnin ja virkistäytymisen lähteenä.

Hankkeen roskienkeruutarkoilla suojeltiin paikallista eläimistöä ja ekosysteemiä muoveilta ja muilta vaarallisilta luontoon päätyneiltä jätteiltä. Jättipalsamien kitkennällä vahvistettiin kotoperäisten kasvien esiintymiä. Osana hanketta perustetut Facebook-ryhmät Roskariihi ja Vieraslajivahti jatkavat toimintaansa vastedeskin.

Roskariihi on ryhmä, jossa puidaan ympäristön siisteyteen liittyviä asioita ja jaetaan roskankeruukokemuksia kuvin sekä tekstein. Siinä pyritään havaitsemaan ja ennaltaehkäisemään roskaamista, tiedottamaan roskaantuneista paikoista, järjestämään yhteisöllisiä siistimistalkoita luontoympäristöön sekä seuraamaan julkista keskustelua roskien luonnolle aiheuttamista vaaroista. Myös lenkkeilyn ja roskankeruun yhdistävän ploggausharrastuksen toivotaan saavan lisäsuosiota Savonlinnan seudulla.

Vieraslajivahdissa seurataan Savonlinnan seudun vieraskasvitilannetta ja aktivoidutaan torjumaan haitallisten vieraskasvien kasvua ja leviämistä. Ryhmässä tiedotetaan muun muassa jättipalsamin torjuntatalkoista tulevana kesänä.

Pölyttäjähyönteisten elinmahdollisuuksia edistettiin tarjoamalla opastusta niille sopivien asumusten, hyönteishotellien, rakentamiseen. Myös uhanalaiselle saimaannorpalle turvallisia katiskoja koottiin.

Lähiluontoon suuntautuvilla retkillä luotiin kaupunkilaisille tilaisuuksia virkistäytymiseen vihreän hoivan hengessä ja vähäpäästöisesti, ilmastonmuutos huomioiden. Retkillä avattiin myös alueiden luonnonsuojelullista merkitystä. Kolme kohteista, Harakkasalon, Talvisalon ja Miekkoniemen vanhat metsät ovat alueita, joita Savonlinnan kaupunki mahdollisesti hakee Etelä-Suomen metsien monimuotoisuutta turvaavaan METSO-ohjelmaan Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen tekemän aloitteen pohjalta.