Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hyvinkään yhdistys

Hyvinkää
Navigaatio päälle/pois

LOUHOSILTA: KE 1.11.2023 KLO 17 KAUPUNGINTALO

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys ry
Hyvinkään kaupunki
YLEISÖLLE SUUNNATTU LOUHOSILTA KE 1.11.2023 KLO 17 ALKAEN KAUPUNGINTALON AULASSA

Louhosillan ohjelma:

17.00 Kahvitus, jonka aikana esitetään valokuvia ja dronekuvaa Kytäjän kuivurin, Haarumäen louhoksista ja Vantaaniemen louhosalueesta 15 min

17.15 Avaus louhostoiminnan kysymyksiin, Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen edustaja, joka toimii myös tilaisuuden puheenjohtajana/juontajana (Hyysyn pj., ympäristötieteen dosentti
Matti Nummelin) 10 min

17.25 Hyvinkään olemassa olevat ja vireillä olevat kalliokiviainesten ottoalueet (Hyvinkään ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia) 15 min + 5 min kysymykset

17.45 Vantaanniemen louhintakohteen käsittelyhistoriaa Hyysyn näkökulmasta (lehtori, emeritus Yrjö Ala-Paavola) 20 min + 5 min kysymykset

18.10 Kytäjän kyläyhdistyksen puheenvuoro konkreettisista tapauksista ja asukastoimista 15 min + 5 min kysymykset

18.30 Yleiskaavojen ohjausmahdollisuudet kaupungin lupakäsittelyssä (Hyvinkään yleiskaavasuunnittelija Hannu Lindqvist) 15 min + 5 min kysymykset

18.50 Lupamääräykset haitallisten vaikutusten vähentämiskeinona (Hyvinkään ympäristövalvontapäällikkö Silja Suominen) 25 min + 5 min kysymykset

19.20 Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin puheenvuoro louhostoiminnan yleisestä tilanteesta alueella (erityisasiantuntija Lauri Kajander) 15 min + 5 min kysymykset

19.40 Uudenmaan liiton puheenvuoro maa-ainesten kiertotaloudesta (ympäristöasiantuntija Tanja Lamminmäki) 15 min + 5 min kysymykset

20.00 Keskustelu esityksistä 25 min

20.25 Loppuponnet ja ehdotus tulevista toimista (Hyysyn puheenjohtaja, ympäristötieteiden dosentti Matti Nummelin) 5 min

20.30 Tilaisuus päättyy